BuwLOG

65 Kongres IAML, Rzym 3-8 lipca 2016

iaml_2016_10065 Kongres IAML był wyjątkowy pod wieloma względami. Przede wszystkim było to pierwsze spotkanie po wyborach do zarządu IAML, podczas których na zaszczytną funkcję Prezydenta został wybrany nasz kolega Stanisław Hrabia, przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP, kierownik Biblioteki i Fonoteki Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dotychczas pełniący funkcję wiceprezydenta. Tegoroczne spotkanie zgromadziło wyjątkowo dużą, liczącą 17 osób, reprezentację polskich bibliotekarzy, wśród których znajdował się nieomal pełny zespół Gabinetu Zbiorów Muzycznych BUW.

O tym, że sam Rzym jest miejscem wyjątkowym nikogo przekonywać nie trzeba.

6 dni, 800 uczestników, ponad 100 referatów, wśród których 10 zaprezentowali przedstawiciele z Polski, biorąc ponadto udział w dwóch sesjach posterowych.

Tak liczny udział naszego zespołu w kongresie (5 osób!) umożliwił nam uczestniczenie w kilku równoległych sesjach (a niekiedy było ich aż 4 na raz), co znacząco wzbogaciło nasze doświadczenia.

Grupa Polska na IAML, Rzym 2016.

Grupa Polska na Kongresie IAML, Rzym 2016, pierwszy z lewej Stanisław Hrabia, Prezydent elekt IAML.

Dwa filary naszego muzycznego zasobu – zespół dawnych muzykaliów poklasztornych z Dolnego Śląska oraz spuścizny polskich kompozytorów ostatniego stulecia – wyznaczały nam różne ścieżki wybieranych tematów. Wśród interesujących nas referatów znalazły się omówienia europejskich kolekcji historycznych oraz sposobów ich prezentowania i udostępniania, także zagadnienia związane ze specjalistycznymi bazami (np. znaków wodnych, czy włoskich kantat).

Konfrontacja z doświadczeniami bibliotek posiadających zbiory o podobnym charakterze co Archiwum Kompozytorów Polskich pokazała wielość rozwiązań w organizowaniu zasobu i opracowaniu informacji on-line na ich temat. W kontekście tegorocznych intensywnych prac nad przygotowaniem portalu internetowego poświęconego Romanowi Palestrowi znakomitą okazją do przyjrzenia się podobnej realizacji była prezentacja przedstawiciela Królewskiego Konserwatorium w Brukseli dotycząca kompozytora belgijskiego, Victora Legley.

Pod względem technologicznych rozwiązań stosowanych w bibliotekach dla prezentacji rękopisów muzycznych, spuścizn kompozytorskich oraz całych kolekcji ciekawie przedstawiła swoje zbiory Biblioteka Narodowa w Norwegii, pokazując nam jak łatwo i szybko można zorientować się w różnorodności zdigitalizowanych zbiorów dotyczących jednej wybranej osoby, przykład TU.

Jednym z najciekawszych referatów z dziedziny systemów bibliotecznych, było wystąpienie Pawła Nodzaka (Akademia Muzyczna w Gdańsku): Blind students in the music academies. Autor podał konkretne systemowe rozwiązania umożliwiające niewidomym ukończenie studiów muzycznych. Wywołał gorącą dyskusję na temat potrzeby kompleksowej obsługi niedowidzących i niewidomych studentów.

Referaty zaprezentowane przez Ewę Hauptman‐Fischer i Katarzynę Spurgjasz z GZM  spotkały się z uznaniem audytorium i interesującymi dyskusjami.

iaml_2016_300linki do abstraktów:

Ewa Hauptman‐Fischer: Italian Baroque music in the Cistercian Monastery in Lubiąż. New research. <abstrakt>

Katarzyna Spurgjasz – Vivaldi, or not Vivaldi: That is the question. When a librarian discovers a second copy of a unicum. <abstrakt>

Kolejnymi obowiązkowymi punktami programu były sesje RISM, w których, jako członek 5-osobowej Komisji RISM, uczestniczyła Ewa Hauptman-Fischer. Głównym tematem obrad był harmonogram wprowadzenia nowego programu do katalogowania rękopisów muzycznych MUSCAT, który od listopada b. r. zastąpi dotychczas używany program Kallisto.

Do sukcesów tego wyjazdu niewątpliwie należy zaliczyć odnowienie kontaktów z Polish Music Center w Los Angeles. Pierwsze efekty są już widoczne. Przedstawiciel PMC, Marek Żebrowski był gościem konferencji zorganizowanej przez Gabinet Zbiorów Muzycznych i Sekcję Bibliotek Muzycznych SBP w grudniu 2016 roku.iaml_2016_300

Kongres obfitował we wspaniałe koncerty i atrakcje turystyczne. Dla nas ponadto szczególnym doświadczeniem było wspólne przeżycie tego tygodnia.  Piotr Maculewicz nie wyszedł ze swojej roli i dobrowolnie przyjął funkcję szefa… kuchni, dbając o to abyśmy cucina italiana poznały od najlepszej strony.

W przyszłym roku Kongres odbędzie się w Rydze, a my już przygotowujemy się do organizacji IAML 2019 roku w Krakowie.

Piotr Maculewicz, Magdalena Borowiec, Ewa Hauptman-Fischer, Katarzyna Spurgjasz, Aleksandra Górka, Gabinet Zbiorów Muzycznych

Autorzy zdjęć: Piotr Maculewicz, Aleksandra Górka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *