BuwLOG

Autor: Gal Anonim

„Biuletyn BUW”, czyli jak to się zaczęło

Podczas rozmowy na temat tworzenia tego numeru okazało się, że o piśmie „…w Bibliotece” wszyscy mówimy: „Biuletyn BUW”. I taki sam tytuł figuruje w zakładce na naszej stronie internetowej. Skąd takie przyzwyczajenie? Postaram się to wyjaśnić. Podróże kształcą W 1993 roku ze stypendium Mellon Foundation w Stanach Zjednoczonych Ewa Grala przywiozła czasopisma z tamtejszych bibliotek,…