BuwLOG

Biblioteki UW od podszewki. Odc. 17. Biblioteka Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego (Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej) UW

UKKNJA UW – most do świata

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Uniwersytetu Warszawskiego (UKKNJA UW), to jedna z trzech jednostek (obok Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego i Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego) wchodzących w skład Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW (CKNJOiEE UW).

UKKNJA powstało 25 kwietnia 1990 r. jako Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego (NKJA) na Wydziale Neofilologii UW w Instytucie Anglistyki, w listopadzie 1990 r. przekształciło się w samodzielną jednostkę pozawydziałową UW, wchodzącą w skład Centrum Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych, które w listopadzie 2003 r. wraz z dodaniem do programu kształcenia modułu europejskiego, zmieniło nazwę na Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej (CKNJOiEE UW). NKJA, które zostało powołane w sytuacji ogromnego popytu nauczycieli języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego, jako najbardziej rozpowszechnionego języka na świecie, również wtedy zmieniło nazwę na Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego.

UKKNJA UW prowadzi studia pierwszego stopnia (dzienne i niestacjonarne) kończące się nadaniem tytułu licencjata, przygotowujące do pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego (od 2004 r. kształci nauczycieli dwóch języków obcych ‒ jeden z języków jako przedmiot główny, drugi jako dodatkowy) oraz studia podyplomowe, cieszące się dużym zainteresowaniem i wpisujące się w model life-long learning. Absolwenci jednostki, posiadając kluczową umiejętność, jaką jest znajomość języków obcych i opanowany warsztat pedagogiczny nauczyciela, dobrze odnajdują się na wielkim, pozbawionym granic rynku – mogą podejmować dalszą naukę na uczelniach polskich i zagranicznych, a także pracować w Polsce i w krajach unijnych. Nowe możliwości zwiększają ich mobilność, pozwalają przezwyciężać uprzedzenia i ułatwiają nawiązanie współpracy i budowanie kariery zawodowej.

Biblioteka bliżej czytelnika…

W 1990 r. wraz z powstaniem NKJA utworzono również bibliotekę akademicką, o charakterze publicznym. Biblioteka NKJA, obecnie pod nazwą Biblioteka UKKNJA UW, stanowi jednostkę pozawydziałową, choć zwana jest ogólnie biblioteką wydziałową (BW) i w strukturze z Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego (zależność dodatkowa) i bibliotekami wydziałowymi UW tworzy system biblioteczno-informacyjny UW. W 2009 r. podpisała porozumienie dotyczące wspólnego użytkowania oprogramowania VTLS/Virtua i tworzenia rekordów bibliograficznych i wzorcowych do katalogu NUKAT.

Biblioteka ta – spełniając swoją pierwszoplanową rolę edukacyjną – zapewnia warunki i materiały tworzące warsztat naukowy nauczycieli akademickich, potrzebny w realizacji programu studiów, a przede wszystkim w uczeniu i nauczaniu języka angielskiego. Obsługiwana przez dwóch pracowników – w wypożyczalni i czytelni naukowej – jest czynna przez sześć dni w tygodniu. Bibliotekarze odpowiadają na wszystkie zapytania (kwerendy) kierowane za pośrednictwem komunikacji bezpośredniej, telefonicznej i elektronicznej, nierzadko sugerują czytelnikom dobór i znalezienie odpowiednich źródeł oraz pomagają w obsłudze baz danych. Biblioteka jest zorientowana głównie na obsługę pracowników i studentów własnej jednostki (studia licencjackie dzienne i zaoczne UKKNJA, UKKNJF i UKKNJN, studia podyplomowe, studenci ERASMUS-a i absolwenci). Prawo korzystania, na zasadach określonych przez Regulamin Biblioteki UKKNJA, mają też pracownicy naukowi i dydaktyczni oraz studenci z innych wydziałów filologicznych uczelni państwowych i prywatnych, czynni nauczyciele, lektorzy i zainteresowani uczący się dorośli.

Cały księgozbiór opracowany jest w standardzie opisu bibliograficznego US MARC,  a informację o poszczególnych pozycjach można znaleźć w katalogu internetowym – Katalog online bibliotek UW  (w rekordzie egzemplarza – lokalizacja NKJA).

Warto tu zajrzeć,

                   ponieważ jest to jedna z nielicznych bibliotek akademickich w Warszawie, która posiada nowoczesne materiały metodyczne do nauki języka angielskiego. Specyfiką są gromadzone zbiory z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, językoznawstwa i gramatyki oraz historii, kultury i literatury Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, a także słowniki, leksykony i zestawy podręczników do nauczania języka angielskiego na różnych poziomach (kursy i egzaminy KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, Celta, TKT oraz ciekawy zestaw CLIL). Księgozbiór, związany tematycznie z programem studiów w UKKNJA UW jest stale aktualizowany i uzupełniany, poszerzany o moduł europejski. Większość – ok. 90%, to zbiory w języku angielskim, 10% – polskojęzyczne, w tym bogaty zestaw podręczników do anglojęzycznego kursu języka arabskiego (stan na 31.12.2017 – 16778 woluminów). Zbiory pochodzą, m.in: z darów Amerykańskiego Korpusu Pokoju, Ambasady Amerykańskiej, Ambasady Wielkiej Brytanii i British Council oraz były zakupione z dotacji MEN, środków własnych i grantów. Większość drogich wydawnictw naukowych sprowadzono z Wielkiej Brytanii i ze Stanów Zjednoczonych – z takich wydawnictwach jak: Blackwell Publisher, Cambridge University Press, John Wiley & Sons, Longman, Macmillan Education, Multilingual Matters, Oxford University Press, Prentice Hall International English Language Teaching, czy Routledge.

Biblioteka, oprócz wydawnictw zwartych, udostępnia też wydawnictwa ciągłe (stan na 31.12.2017 – 395 wol.), prenumerując trzy anglojęzyczne czasopisma międzynarodowe (kwartalnik „ELT Journal”, dwumiesięcznik „English Teaching Professional”, kwartalnik „Modern English Teacher”) i jedno czasopismo polskie (miesięcznik „The Teacher”) oraz dwa inne tytuły czasopism (kwartalnik amerykański „English Teaching Forum”, dar Ambasady Amerykańskiej i dwumiesięcznik „Języki Obce w Szkole : czasopismo dla nauczycieli”, obecnie dostępny w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka Rozwoju Edukacji).

Zestaw zbiorów specjalnych (ok. 540 jednostek) stanowią: kasety audio i kasety VHS, płyty CD do podręczników oraz płyty DVD. Czytelnia umożliwia odsłuchiwanie kaset i płyt oraz korzystanie z internetu.

Przyjazna realna przestrzeń

Pomimo współczesnych prognoz przewidujących likwidację bibliotek, to na pewno uczelniana biblioteka nadal pozostanie instytucją wielofunkcyjną, hybrydową, łącząc w sobie cechy biblioteki  tradycyjnej i cyfrowej z elektroniczną przestrzenią informacyjną.

W epoce cyfryzacji życia, społeczeństwa medialnego, można zaobserwować zmianę potrzeb i oczekiwań współczesnego SMS-gener@tion (określenie Tomasza Goban-Klasa[1]), dlatego bibliotekarze otwarci są na zmianę zadań, które obejmują: rozwój w kierunku open access, udział w procesie zdalnej edukacji, czyli wspomaganie w nowym modelu kształcenia online i kursów e-learningowych, a także katalogowanie i archiwizowanie zasobów internetowych obok zbiorów drukowanych. Jednak współcześnie, mimo szybkiego dostępu do globalnej informacji, nowej jakości nabiera też tradycyjna biblioteka. W obliczu braku właściwych interakcji społecznych, biblioteka akademicka ma dziś nowe funkcje społeczne. W cywilizacji cyfrowej jest miejscem dla studentów, tworząc dla nich przyjazną przestrzeń, która pozwala na integrację i staje się centrum wymiany informacji, wspólnej pracy naukowej i realnych spotkań towarzyskich.

Atrakcyjne usytuowanie

Biblioteka UKKNJA UW mieści się w Śródmieściu Warszawy – między Rondem de Gaulle’a (wraz ze sztuczną palmą) a Placem Trzech Krzyży – przy ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa (III piętro).

Kontakt: 

Biblioteka Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych  i Edukacji Europejskiej
Uniwersytet Warszawski

http://www.cknjoiee.uw.edu.pl/pl/ukknja/biblioteka_ukknja/biblioteka_ukknja_pol

Tel.: (22) 55 31 324
e-mail: bibl.ukknja@uw.edu.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek                 9.00-18.00
wtorek – piątek           9.00-16.00
sobota                         9.00-14.00 (tylko podczas zjazdów na studiach niestacjonarnych i podyplomowych)

mapa usytuowania Biblioteki Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Warszawie

Projekt i wykonanie: bbstudio.pl

Tekst i zdjęcia: Barbara Pogorzelska, Kierownik Biblioteki UKKNJA UW
e-mail: bpogorzelska@uw.edu.pl

W tekście wykorzystano, za zgodą Dyrekcji CKNJOiEE, filmik studentki:

Glinkowska Katarzyna, UKKNJA Promotion Pow Toon [online], You Tube,  https://www.youtube.com/watch?v=HW7IqCtjGpk

[1] Goban-Klas, Tomasz, SMS-Gener@tion, or the Emergence of Mobile Media  People. [W:] Internet technologies, applications and societal impact : IFIP TC6/WG6.4 Workshop on Internet Technologies, Applications and Societal Impact (WITASi 2002), October 10-11, 2002, Wroclaw, Poland / ed. by Wojciech Cellary, Arun Iyengar. Boston, cop. 2002, s. xiii-xiv.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *