BuwLOG

Biblioteki UW od podszewki. Odc. 27. Biblioteka Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej

Biblioteka Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW jest jedną z czterech bibliotek funkcjonujących na Wydziale Polonistyki. Jej początki sięgają roku 1915, kiedy powołano  Seminarium Slawistyczne. Jego siedzibą była część drugiego piętra w Gmachu Porektorskim (obecnie Instytut Historii Sztuki UW). Jedyne większe pomieszczenie służyło jednocześnie jako sala wykładowa oraz czytelnia. To tutaj zaczęto gromadzić zbiory biblioteczne, którym długo jeszcze przyszło czekać na własny magazyn i etatowego bibliotekarza. Część tworzonego wtedy księgozbioru slawistycznego przejęto z Biblioteki Głównej Cesarskiego Uniwersytetu. Księgozbiór rozrastał się szybko głównie dzięki inicjatywie tak wybitnego profesora-założyciela, jakim był prof. Stanisław Słoński. W okresie międzywojennym trafiło do Seminarium kilkaset pozycji z biblioteki Jana Baudouina de Courtenay (do dziś zachowało się ok. 100 woluminów z jego własnoręcznymi podpisami oraz  komentarzami na marginesach!).

Okres II wojny światowej Gmach Porektorski przetrwał na szczęście bez szwanku, a księgozbiór slawistyczny ocalał dzięki pracownikom UW, którzy ukryli go w podziemiach Biblioteki Głównej. Po wojnie szybko reaktywowano Seminarium. W latach 50. asystenci oraz studenci starszych lat przystąpili do gruntownego porządkowania biblioteki (mieszczącej się wciąż w sali wykładowej-czytelni). W tym czasie narodził się też pierwszy katalog Biblioteki. Tworzyły go – pisząc piórami wiecznymi! – ówczesne młode asystentki, późniejsze profesorki – Ewa Siatkowska i Hanna Orzechowska. W 1952 r. Seminarium przekształcono w Katedrę Filologii Słowiańskiej (od roku 1968 – Instytut Filologii Słowiańskiej). Biblioteka  zyskała wyższą rangę. Ówczesny kierownik Katedry, prof. Zdzisław Stieber podjął starania o uzyskanie etatu bibliotecznego, uwieńczone sukcesem w 1956 r. Od tego momentu Biblioteka była już w całym tego słowa znaczeniu profesjonalna. W roku 1960 miała miejsce pierwsza w dziejach slawistyki warszawskiej przeprowadzka – na ul. Oboźną. Następnie, w roku 1978, Instytut wraz z Biblioteką został przeniesiony do tzw. zgrupowania „Smyczkowa” na warszawskim Służewcu (było to swego rodzaju „zesłanie” na ówczesne peryferie!).

Od roku 2000 Biblioteka mieści się w budynku Instytutu na głównym  kampusie UW. Czytelnia i  Wypożyczalnia zlokalizowane są na pierwszym piętrze, magazyn zaś w suterenie.

Biblioteka ISZiP gromadzi publikacje książkowe oraz czasopiśmiennicze z zakresu filologii zachodnio- i południowosłowiańskiej, tzn. z obszaru Czech, Słowacji, Łużyc, Bułgarii, Macedonii, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji i Słowenii. Zbiory książkowe liczące ok. 36 000 woluminów  obejmują teksty literackie, krytycznoliterackie, językoznawcze, kulturoznawcze, dotyczące folkloru oraz historii wymienionych krajów słowiańskich. W księgozbiorze Biblioteki można też znaleźć wybrane pozycje dotyczące ogólnych zagadnień literaturo- oraz językoznawczych, a także publikacje z zakresu bałkanistyki i polonistyki. Zbiór czasopism liczy ok. 3000 woluminów.

Najstarsza część księgozbioru pochodzi – jak wspomniano – z biblioteki Seminarium Slawistycznego. Są wśród nich prawdziwe  „rarytasy”.

Czytelnia, licząca 10 miejsc dla studentów i 2 miejsca dla pracowników naukowych,  zapewnia wolny dostęp do księgozbioru podręcznego.  Zawiera on słowniki języków kierunkowych, a także polskie, wschodniosłowiańskie, bałtyckie i in. Ponadto w wolnym dostępie znajdują się encyklopedie, publikacje poświęcone sztuce oraz historii literatur narodów południowo- i zachodniosłowiańskich. W czytelni można również skorzystać z działu pomocy dydaktycznej (są tu gromadzone  m. in. podręczniki niezbędne do pracy na zajęciach).

Ponadto Czytelnia Instytutu udostępnia bogate zbiory zlokalizowanej w tym samym budynku Biblioteki Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Warto zaznaczyć, że jest to  największy księgozbiór slawistyczny w Polsce i jeden z większych w Europie.

W Bibliotece można korzystać z dwóch katalogów:

– komputerowego (w programie MAK), obejmującego prawie całość zbiorów książkowych;

– kartkowego, obejmującego książki nabyte przed rokiem 2000 oraz wszystkie czasopisma.

W Czytelni istnieje możliwość skorzystania z sieci internetowej Eduroam, zapewniony jest też dostęp do aktualnych elektronicznych zasobów informacji naukowej, w tym do bazy RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych), która umożliwia korzystanie ze zdigitalizowanych książek i czasopism z zasobu Biblioteki IS PAN, oraz do zasobów licencyjnych Wirtualnej Biblioteki Nauki, w której można korzystać m. in. z takich baz jak Elsevier, Scopus, Springer, Web of Science, Wiley, CUP.

Informacje praktyczne

Godziny otwarcia

  • poniedziałek – piątek: 9.00 – 16.00

Pracownicy Biblioteki

  • mgr Zdzisław Kłos, kustosz
  • dr Ignacy M. Doliński

Kontakt

www.slawistyka.uw.edu.pl/

e-mail:  bibslav.polon@uw.edu.pl

Tel. (22) 55 20 549

Tekst i zdjęcia: Zdzisław Kłos

Skany: Katarzyna Karwowska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *