BuwLOG

Biblioteki UW od podszewki. Odc. 12. Biblioteka Instytutu Germanistyki UW

Germanistyka jako kierunek studiów i przedmiot badań istnieje na Uniwersytecie Warszawskim dopiero od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości.

Za datę założenia studiów germanistycznych uznaje się rok 1917, jednak w związku z niepokojami wojennymi działalność dydaktyczną w seminarium filologii germańskiej rozpoczęto dopiero w semestrze zimowym 1919/1920, kiedy kierownikiem katedry literatury i języka niemieckiego został profesor Zygmunt Łempicki.

Po 1945 r. sytuacja germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim była niezwykle trudna, ponieważ prof. Łempicki nie przeżył wojny (zginął w 1943 r. w obozie  koncentracyjnym Auschwitz), w Katedrze Germanistyki pracowali tylko germaniści ze stopniem doktora – uczniowie prof. Łempickiego. Studenci zostali przyjęci na studia germanistyczne dopiero w roku 1960, do nowo powstałej Katedry Filologii Germańskiej, od tego momentu można również mówić o utworzeniu biblioteki germanistycznej na UW. Początkowo była to niezwykle uboga biblioteka, składała się głównie z nielicznych darów oraz części księgozbioru zlikwidowanej Wyższej Szkoły Języków Obcych.

Niezwykłą ofiarnością wykazał się dr Florian Witczuk, który podróżując po Ziemiach Zachodnich i Północnych zdobywał potrzebne książki i osobiście przywoził je do Warszawy przekazując bibliotece.

Obecnie księgozbiór biblioteki liczy ponad 75 tys. książek, czasopism oraz jednostek zbiorów specjalnych, które odpowiadają potrzebom dydaktycznym i naukowym użytkowników.

Po przeprowadzce do nowego gmachu przy ul. Dobrej 55 poprawiły się warunki pracy czytelników i bibliotekarzy. W bibliotece zatrudnionych jest obecnie 5 osób.

Biblioteka otwiera się na nowe formy współpracy ze społecznością uniwersytecką. Od początku 2017 roku w ramach porozumienia z Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii w czytelni organizowane są seminaria, warsztaty oraz szkolenia w ramach Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej przeprojektowało wyposażenie czytelni dostosowując ją do nowych form działalności. W czytelni regularnie odbywają się spotkania Klubu Absolwentów UW, natomiast samorząd studentów Instytutu Germanistyki organizuje pokazy filmów niemieckojęzycznych oraz spotkania z autorami lub znanymi naukowcami.

Marek Kwiatkowski
Fot. Grzegorz Kłębek, ORZE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *