BuwLOG

Biblioteki UW od podszewki. Odc. 20. Biblioteka Wydziału „Artes Liberales” UW  

Wydział „Artes Liberales”

Wydział „Artes Liberales” to jeden z najmniejszych i najmłodszych wydziałów działający na Uniwersytecie Warszawskim. Kształci się tu około 200 studentów i około 80 doktorantów, a pracuje około 80 nauczycieli akademickich. Wydział formalnie istnieje od 2012 roku, ale jego korzenie sięgają początku lat 90. Środowisko naukowe skupione dziś wokół Wydziału formowało się od 1991 roku, kiedy z inicjatywy prof. Jerzego Axera powstał Ośrodek Badań nad Tradycja Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, przekształcony w 2008 roku w Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”.

Obecnie Wydział prowadzi studia na kierunkach: antropozoologia (studia I stopnia), artes liberales (studia I i II stopnia), filologia nowogrecka (studia I stopnia) oraz kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska (studia I i II stopnia). Kształcenie można kontynuować na studiach III stopnia w zakresie kulturoznawstwa i literaturoznawstwa z otwarciem na inne dyscypliny oraz na środowiskowych transdyscyplinarnych studiach doktoranckich, które Wydział „Artes Liberales” współprowadzi z Wydziałem Historycznym UW.

Historia i infrastruktura Biblioteki WAL

Biblioteka Wydziału „Artes Liberales” formalnie powstała 1 stycznia 2009 roku, choć początki funkcjonowania i gromadzenia przez nią zbiorów sięgają działalności Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną. Biblioteka mieści się w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” w Pałacu Zamoyskich przy ul. Nowy Świat 69 na VI piętrze w sali nr 1. Część zbiorów bibliotecznych znajduje się w salach dydaktycznych i pracowniach Wydziału.

Biblioteka WAL zapewnia dziesięć stanowisk pracy oraz dwa komputery stacjonarne z dostępem do Internetu. W Bibliotece działa bezprzewodowa sieć internetowa eduroam. Do korzystania z zasobów bibliotecznych są uprawnieni wszyscy członkowie społeczności uniwersyteckiej na zasadach szczegółowo opisanych w Regulaminie Biblioteki Wydziału „Artes Liberales”.

Zbiory biblioteczne

Zbiory Biblioteki to ponad 13 tys. pozycji: są to książki, czasopisma, druki ulotne oraz multimedia. Źródłem informacji o zbiorach bibliotecznych jest katalog kartkowy dostępny na miejscu, starszy katalog online oraz katalog online BUW. W ogólnouniwersyteckiej bazie znajduje się obecnie 5 tys. rekordów.

Biblioteka gromadzi księgozbiór z zakresu dyscyplin stanowiących przedmiot działalności naukowej i dydaktycznej Wydziału.

Na uwagę zasługują bogate zbiory Biblioteki za zakresu badań nad starożytnością grecko-rzymską, w tym serie wydań krytycznych tekstów greckich i łacińskich: LOEB Classical Library, Oxford Classical Texts oraz Bibliotheca Teubneriana, uzupełniana na bieżąco kolekcja Blackwell Comanions to the Ancient World, grecki i łacińskie słowniki przekładowe i etymologiczne, a ponadto jeden z największych w skali kraju księgozbiorów dotyczący recepcji kultury starożytnej.

Osobną częścią księgozbioru Biblioteki WAL jest księgozbiór przy Pracowni Studiów Helleńskich zapewniający kompleksowe zaplecze naukowe i dydaktyczne dla filologiczno-literaturoznawczych studiów nad Grecją współczesną. W jego skład wchodzi: ponad 6 tys. woluminów, czasopisma (ok. 55 tytułów), archiwum muzyczne i filmowe, multimedia (programy, prezentacje), kolekcje pocztówek, ulotek i folderów EOT, kart telefonicznych, figur teatru cieni Karagiozis oraz modeli tradycyjnych domów. Dużą częścią księgozbioru zgromadzonego przy Pracowni jest kolekcja Janusza Strasburgera.

Wydzieloną częścią Biblioteki WAL jest także księgozbiór przy Pracowni Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej, której głównym celem badawczym jest wprowadzenie do obiegu naukowego korespondencji humanisty, poety i dyplomaty w służbie króla Zygmunta I i królowej Bony Sforzy, Jana Dantyszka (1485-1548) przez publikację inwentarza korespondencji oraz tekstów listów. Pracownia gromadzi wszelkie piśmiennictwo naukowe z całego świata w zakresie prac badawczych nad tekstami i korespondencją Dantyszka. Ponadto zgromadzone w Pracowni kopie źródeł rękopiśmiennych (mikrofilmy, fotografie, skany) są wykorzystywane do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie paleografii i źródłoznawstwa.

Zawartość reszty interdyscyplinarnego księgozbioru Biblioteki WAL określają główne specjalności i kierunki badań prowadzonych na Wydziale „Artes Liberales”; są m.in.: historia literatur i kultur romańskich (italianistyka, romanistyka, iberystyka), bałkanistyka, slawistyka, polonistyka, historia Polski i Hiszpanii (w tym edytorstwo źródeł), dzieje stosunków polsko-rosyjskich, etnologia i archeologia mezoamerykańska i andyjska, studia porównawcze cywilizacji (problematyka zderzenia kultur i cywilizacji oraz tożsamości narodów bezpaństwowych), semiotyka kultury, filozofia/teoria kultury, filozofia polityki, filozofia umysłu, dydaktyka (kształcenie interdyscyplinarne i międzyobszarowe, reforma systemu edukacji i szkolnictwa wyższego, problematyka liberal education/artes liberales oraz autonomii uniwersytetu).

Informacje praktyczne

Godziny otwarcia

  • Poniedziałek – piątek: 8.00–13.00

Kustosz Biblioteki

  • mgr Tomasz Chmielak

Kontakt

tekst: Michał Kucharski, Tomasz Chmielak, zdjęcia: Grzegorz Kłębek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *