BuwLOG

Biblioteki UW od podszewki. Odc. 3 – Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Biblioteka jest atrakcyjnie usytuowana na Trakcie Królewskim, w Pałacu Zamoyskich, gdzie mieszczą się Instytuty Wydziału, naprzeciwko pomnika Mikołaja Kopernika.

BWNPiSM UW ma ponad 5500 zarejestrowanych użytkowników. Księgozbiór obejmuje swym zakresem tematycznym nauki polityczne, historię, nauki o mediach i dziennikarstwo.

Zbiory Biblioteki liczą wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku 78 163 wol., w tym książki: 67 793, czasopisma 10 370. Przyrost roczny to ok. 1200 wol. Powierzchnia Biblioteki wynosi 392 m2.

W Bibliotece pracuje 7 osób: 3 młodszych bibliotekarzy, 1 starszy bibliotekarz, 1 starszy dokumentalista, 1 kustosz i 1 kustosz dyplomowany.

Kierownikiem Biblioteki jest Ewa Busse-Turczyńska. Urodziła się w Lublinie,  jej rodzina pochodzi z Warszawy i z Podola. Jest romanistką, bibliotekoznawcą, kustoszem dyplomowanym. Pełniła funkcję zastępcy dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od grudnia 2010 roku pełni funkcję kierownika Biblioteki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW ‒ obecnie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Absolwentka filologii romańskiej na UMCS w Lublinie (1980); Podyplomowego Studium Bibliotek Naukowych w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW (1995). Od połowy lat 90. zajmowała się projektowaniem i wdrażaniem automatyzacji w Bibliotece Głównej AM w Lublinie. W 2011 r. wdrożyła proces automatycznego wypożyczania w Bibliotece WDiNP UW. Publikuje artykuły naukowe m.in. w Biuletynie EBIB, „Zagadnieniach Informacji Naukowej”, „Rocznikach Bibliotecznych”, „International Relations-Stosunki Międzynarodowe”. Zajmuje się promocją biblioteki na Facebooku. Prywatnie ‒ pisze wiersze, maluje, podróżuje z mężem, który jest pilotem LOT. Uwielbia spotkania z trójką wnuków: Basią, Benkiem i Hubertem.

Zuzanna Sulumuna ‒ po maturze z woj. warszawskiego wywędrowała na Górny Śląsk, gdzie podjęła pracę i studia polonistyczne na UŚ, zakończone na UW. Zadomowiła się już w Warszawie, a jako że jej pasją od zawsze są książki, od prawie trzydziestu lat cieszy ją praca w Bibliotece WNPiSM UW, gdzie jest kustoszem. Ulubioną lekturą Pani Zuzi jest niezmiennie literatura emigracyjna, którą wybrała na seminarium podczas studiów.  Dzięki pisemnemu zezwoleniu promotora bez przeszkód mogła wówczas podczas dyżurów w czytelni „spokojnie” zagłębiać się w lekturę, użyczając jej raz po raz z zazdrością zerkającym czytelnikom, dla których była nie do zdobycia. Lubi piesze wędrówki, ciche, niekrzykliwe miejsca, w których czas się zatrzymał. Życzyłaby sobie dalej ciekawego losu bibliotekarza i służenia pomocą czytelnikom.

Małgorzata Anna Szerewicz, urodzona w Warszawie, absolwentka Studium Menedżerów Kultury poznańskiego Ośrodka Badania Rynku ‒ praca dyplomowa Wykorzystanie międzynarodowej sieci komputerowej Internet, jako produktu uzupełniającego podstawową ofertę placówki kultury, na przykładzie Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (1996), Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, kierunek: Zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania instytucjami kultury – praca licencjacka Karta pocztowa jako materiał źródłowy do badań kulturoznawczych (2000) oraz Studium Stosunków Międzykulturowych w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek: kulturoznawstwo (absolutorium 2004).
W czasie wolnym najchętniej sięga po publikacje na temat kultury i sztuki starożytnych Chin i Japonii (poza przywiązaniem do polskiej kultury i tradycji, stylistyka, zwłaszcza japońska, najbardziej ją urzeka), lubi też literaturę skandynawską i amerykańską oraz reportaże.
Gdyby jednak  miała zabrać ze sobą tylko jedną książkę ‒ w daleką podróż, lub na bezludną wyspę, wybrałaby „Dialogi konfucjańskie”.

Marzena Kapisz urodziła się i mieszka w Warszawie.
Studiowała na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW na kierunku polityka społeczna. Ma zdolności humanistyczne, na studiach preferowała tematykę profilaktyki społecznej i psychologii. Pasjonuje się czytaniem książek, najchętniej biografii, pamiętników, wspomnień a jej literackim idolem jest Marek Hłasko. Każda książka dla niej jest jak podróż w nieznane – poznaje się ciekawych ludzi, ich dzieje, nałogi, przyzwyczajenia, charaktery, miejsca, w które rzuca ich los. Dlatego każdego dnia zasiada z książką, aby na jej stronach odnaleźć człowieka, który odsłania przed czytelnikiem swoje tajemnice. W wolnych chwilach, kiedy nie czyta, zapuszcza się do kuchni, aby w celach eksperymentalnych pokucharzyć, dając upust swojej fantazji kulinarnej. Uwielbia klimaty wiejskie: przebywanie na łące, wśród pól, lasów, gdzie dużo słońca i przestrzeni. Kiedy tylko może, korzysta z dobrodziejstw natury. 

Aleksandra Niegocka pochodzi z Warszawy. Jest studentką II roku Stosunków Międzynarodowych w Collegium Civitas.
Podczas studiów szczególnie ceni sobie zajęcia z przedmiotów historycznych, związanych z teoriami stosunków międzynarodowych oraz – zgodnie z jej specjalizacją – te dotyczące dyplomacji.
Interesuje się historią, jak również bieżącymi wydarzeniami na arenie stosunków międzynarodowych.
Najczęściej w wolnym czasie skupia się na książkach reporterskich oraz tych dotyczących architektury i przestrzeni. Wśród zainteresowań wymienia również fotografię, historię Warszawy, kinematografię polską oraz niszowe formy muzyczne (muzyka alternatywna).
Najlepiej czuje się w otoczeniu przyrody. Z warszawskich zieleńców najbardziej lubi Park Skaryszewski. W planach na przyszłość wskazuje na ukończenie studiów, poszerzanie swojej wiedzy z różnych dziedzin, także realizowanie się w pracy zawodowej.

Piotr Piber, urodzony w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie. Tematem pracy dyplomowej były ekranizacje filmowe oper Wolfganga Amadeusza Mozarta. Pasjonuje się literaturą, kinem, lubi muzykę klasyczną. Wielbiciel ambitnych seriali telewizyjnych. Interesuje się historią i zabytkami Warszawy, niechętnie z niej wyjeżdża.

Damian Wójcik pracuje w BNPiSM od lutego 2017 r., pochodzi z Bydgoszczy, a jego rodzina – z różnych regionów Polski. Ze strony matki są to Wielkopolska i Kujawy, a ze strony ojca – Żuławy i Śląsk. Część rodziny osiedliła się na Mazowszu, a nieliczni jej członkowie emigrowali do Niemiec.  Wykształcenie na poziomie licencjackim w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa zdobył na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Tam też obronił pracę magisterską z dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Wolał zajęcia praktyczne – ćwiczenia, ale i wykłady, obojętnie z jakiego przedmiotu, jeśli były prowadzone w ciekawy sposób. Wśród swych zainteresowań wymienia podróżowanie (po Polsce i poza jej granicami), czytanie literatury pięknej i popularnonaukowej, oglądanie filmów, uczestnictwo w spektaklach i koncertach, słuchanie muzyki, a także ludzkich historii. Lubi przebywać z bliskimi osobami, przyjaciółmi i nie ma znaczenia, czy to jest ciasny pub, czy przytulne mieszkanie. Stara się żyć tu i teraz i nie za dużo planować. Wśród marzeń wskazuje na zamiar napisania zbioru opowiadań biograficznych.

Pracownicy Biblioteki WNPiSM wybrali to miejsce pracy z zamiłowania do książek, wiedzy o kulturze, do pracy z  czytelnikiem. Starają się być wyrozumiali wobec studentów, wychodzą naprzeciw ich potrzebom. Studenci zaglądają do Biblioteki zwykle w trakcie przerw w zajęciach, aby pożytecznie wykorzystać czas – zaopatrzyć się w lekturę, w czytelni przejrzeć wybrane strony internetowe lub poczytać prasę.

Opinie czytelników na temat usług świadczonych przez Bibliotekę są badane za pomocą Ankiety satysfakcji zamieszczonej na stronie internetowej, analizowane i, w miarę możliwości,   uwzględniane w strategii rozwoju Biblioteki.

Realizuje się też większość postulatów przekazywanych za pośrednictwem przedstawicieli Zrzeszenia Studentów np. przedłużenie godzin pracy do 20.00 w okresie przed sesją egzaminacyjną.

Pracownicy odwiedzający Bibliotekę, oprócz wypożyczeń, chcą się zorientować, co nowego na półkach, zaproponować książki do zakupu, by polecić je  studentom.

BWNPiSM dysponuje wygodną i nastrojową czytelnią, z dostępem do zasobów elektronicznych w sieci akademickiej z komputerów bibliotecznych lub prywatnych. Czytelnia wybierana jest niekiedy jako tło do filmów, wywiadów naukowych, czy zespołowej pracy studentów.

Informacja o księgozbiorze w katalogu online i możliwość zamawiania zbiorów przez Internet ułatwia wypożyczającym w BWNPiSM składanie zamówień na podręczniki. Zdarza się, że katalog przeglądany jest czasem nawet za oceanem, a książki przyciągają do nas gości z całego świata.

Zasób zbiorów specjalnych Biblioteki stanowią:

 • prace doktorskie, opracowane i obronione na Wydziale,
 • kolekcje książek podarowane przez nieżyjących już znanych profesorów: Franciszka Ryszkę oraz Jana Baszkiewicza,
 • czasopisma z XIX w. i początku XX w. wykorzystywane niekiedy przez wykładowców na zajęciach z historii prasy.

Aby stać się miejscem jeszcze bardziej atrakcyjnym, Biblioteka od czasu do czasu organizuje jakąś wystawę, czy kiermasz taniej książki. W ubiegłym roku ustawiono niewielką ekspozycję książek i modeli samolotów, z okazji 75 rocznicy Bitwy o Anglię.

Aktualnie w czytelni wydzielono także regał na stałą wystawę – Dar z księgozbioru Profesora Stanisława Ryszki.


W Bibliotece WNPiSM docenia się wartość słowa drukowanego i bezpośrednich relacji międzyludzkich, w dzisiejszych czasach zastępowanych często przez relacje wirtualne. Nie zaniedbano tutaj jednak dostępu do mediów elektronicznych. Czasopisma zagraniczne od 2012 r. są prenumerowane jedynie w formie elektronicznej, z dostępem online. Zakupiono również kilka tytułów książek elektronicznych oraz umożliwiono dostęp dla zalogowanych użytkowników do platformy ProQuest Ebook Central, czyli do streszczeń i 5-minutowego przeglądania pełnej treści ponad 60 tys. tytułów książek renomowanych wydawnictw naukowych, z dziedziny nauk politycznych i społecznych [1]. Można je w całości zakupić na wniosek pracowników Wydziału. Szkoda, że dostęp nie cieszy się zbyt dużą popularnością, a mogliby z niego korzystać także pracownicy naukowi innych wydziałów UW.

Aby dotrzeć do użytkowników mediów społecznościowych, informacje o BWNPiSM UW, jej zbiorach, zasobach elektronicznych, czy zasadach korzystania zamieszczono nie tylko na oficjalnej stronie internetowej http://www.biblioteka.wdinp.uw.edu.pl, ale również na Facebooku, Instagramie, oraz na popularnej platformie WordPress. Witryna ta jest w trakcie rozbudowywania. Zaprezentowano tutaj galerię zdjęć Biblioteki, wersję angielskojęzyczną informacji o Bibliotece oraz inne, luźniejsze informacje, np. fotorelacje z bibliotekarskich, rekreacyjnych podróży, czy staży zawodowych.

Historię Biblioteki opracowano także na łamach popularnej Wikipedii, często odwiedzanej przez internautów.

W roku akademickim 2016/2017 zmieniła się nieco sytuacja Biblioteki, z uwagi na wyodrębnienie dwóch wydziałów: Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Wydziału Dziennikarstwa, Bibliologii i Informacji. Na razie Biblioteka znajduje się na Nowym Świecie i nadal obsługuje studentów i pracowników obu tych wydziałów, a także innych czytelników z UW, w ramach Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych.

Spora część pracowników i studentów jest zainteresowana pozostawieniem Biblioteki na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych i dostrzega płynące z tego korzyści. Jednakże w długofalowych planach władz Uniwersytetu rysuje się raczej perspektywa opuszczenia przez WNPiSM budynku przy ul. Nowy Świat 69, co oznacza konieczność przeniesienia również Biblioteki. Dziekanat Wydziału i część instytutów już wkrótce przeprowadzą się do Budynku Audytoryjnego na Kampusie Uniwersyteckim. W roku 2010 również Bibliotekę uwzględniano w planach architektonicznych w tej lokalizacji. Niestety plany uległy zmianie.

Pomimo sytuacji nieformalnego zawieszenia, Biblioteka WNPiSM UW wciąż dokłada wszelkich starań, aby przyciągnąć czytelników i  być przyjaznym miejscem dla studentów, pracowników Uniwersytetu oraz innych osób poszukujących inspiracji do pracy twórczej i nauki.

Tekst i zdjęcia: Ewa Busse-Turczyńska

[1] Na podstawie fragmentu kolekcji ProQuest E-Book Central opracowałam artykuł :
Tematyka badań naukowych w zakresie polityki i sztuki wkolekcji EBL (E-book Library) 2015
, Ewa Busse-Turczyńska, Biblioteka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, E-Politikon 2016 nr 18, [dostęp online] 11.10.2016. http://oapuw.pl/wp-content/uploads/2016/09/ePolitikon-18-2016-1.pdf.

2 comments for “Biblioteki UW od podszewki. Odc. 3 – Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 1. 21 kwietnia 2017 at 19:43

  Fajny wpis. Będę tu częściej zaglądał.

 2. BCH
  25 kwietnia 2017 at 09:42

  Do biblioteki czy na bloga? 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *