BuwLOG

Biblioteki UW od podszewki. Odc. 32. Biblioteka Wydziału Psychologii

Biblioteka Wydziału Psychologii UW jest biblioteką naukową, której działalność podporządkowana jest zaspokajaniu potrzeb studentów i  naukowców prowadzących działalność naukowo-badawczą. Przede wszystkim spełnia zadania  naukowe, dydaktyczne i usługowe.

Regały biblioteczne, stoliki, przy stoliku czytelnik pracujący z własnym laptopem

Wnętrze biblioteki Wydziału Psychologii – fot. Bartosz Markowski

W skład księgozbioru Biblioteki wchodzą pozycje o profilu naukowym, z zakresu psychologii oraz pomocnicze z socjologii, filozofii, ekonomii, medycyny, pedagogiki, resocjalizacji, prawa, logiki, etyki.

Szczególnie bogato reprezentowany jest dział psychologii. Obecnie Biblioteka posiada około 30 000 tytułów książek polskich i obcojęzycznych, często są to tytuły unikatowe. Posiadamy również bogate zbiory czasopism psychologicznych polskich i obcojęzycznych. Pracujemy we wspólnym dla BUW i bibliotek wydziałowych UW, systemie biblioteczno-informacyjnym VIRTUA (opracowanie, informacja naukowa, udostępnianie).

Biblioteka posiada w swoich zbiorach program Observer XT 8.0, który jest świetnym narzędziem do analizy danych z obserwacji zarejestrowanych na wideo. Umożliwia jednoczesną analizę materiału nagranego za pomocą dwóch kamer. Pozwala na wprowadzenie dowolnego systemu kodowania zachowań. Zawiera również moduły służące do graficznego przedstawiania wyników oraz analizy statystycznej Zaletą programu jest znaczne skrócenie czasu analiz i zwiększenie ich rzetelności, co niewątpliwie może ułatwić publikowanie wyników badań w znaczących czasopismach fachowych. Program jest udostępniany wyłącznie pracownikom Wydziału poprzez Bibliotekę.

Zapewniamy możliwość korzystania z pełnotekstowych baz elektronicznych:

  1. PsycARTICLE
  2. PsycCritiques
  3. Atlas Anatomiczny /Scientific & Medical ART Imagebase / dla całego Wydziału.

Udostępniamy nasze zbiory wszystkim studentom oraz pracownikom UW w ramach Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych do korzystania na miejscu z naszych bogatych zbiorów w Czytelni oraz w magazynach Biblioteki ogólnodostępnych od 12.00 do 17.00.

Małgorzata Nowak, Biblioteka Wydziału Psychologii

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *