BuwLOG

Biblioteki UW od podszewki. Odc. 35. Biblioteka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Biblioteka, która jeszcze jest…

– Wszystko rozpoczęło się od przerażających zdjęć zalanej biblioteki w Trześni. Przesłała je jedna z pracujących tam bibliotekarek. Zdjęcia zaraz też pojawiły się na jednym z bibliotekarskich portali, który zainicjował całą akcję zbierania książek dla tej placówki – tłumaczy Elżbieta Maruszak, kierownik Biblioteki Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW.
To właśnie tu, przy ul. Nowy Świat 69, w jednym z pomieszczeń biblioteki instytutowej trwa akcja gromadzenia książek (od 10 czerwca 2010 r.). Od początku zbiórki na korytarzu IINiSB pojawiły się plakaty informujące o zbiórce. To wystarczyło, by echo o akcji rozniosło się…
( https://warszawa.naszemiasto.pl/warszawska-biblioteka-zbiera-ksiazki-dla-powodzian/ar/c13-2975264 )

Biblioteka Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW to wciąż prawdziwa Biblioteka z misją. Świadczą o tym przeprowadzane akcje. Na szczególną uwagę zasługuje wspomniana wcześniej szeroko rozpropagowana kampania zbierania książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trześni koło Sandomierza, której zbiory uległy zniszczeniu podczas powodzi. A także wzbogacenie księgozbioru warszawskiego Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich opiekującego się osobami bezdomnymi, obdarowanie książeczkami małych pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SP ZOZ znajdującego się przy ul. Kopernika 43, przygotowanie książek dla seniorów z Domu Opieki.

 

Logo oraz napis na korytarzu wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Biblioteka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Fot. Dorota Bocian

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, którego Biblioteka Wydziałowa jest integralną częścią, powstał pierwszego września 2016 r. w wyniku połączenia Instytutu Dziennikarstwa (wcześniej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) i Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych (wcześniej na Wydziale Historycznym) UW. Chlubą obu Instytutów jest ich historia sięgająca ubiegłego wieku oraz uznanie środowisk, dla których pracowały. Nowa jednostka naukowo-dydaktyczna opiera swoją działalność na naukach o mediach, informatologii i bibliologii, czyli na dziedzinach definiujących współczesną komunikację międzyludzką, szybki przepływ informacji. Skoncentrowanie się Wydziału na zagadnieniach związanych z mediami, komunikacją i informacją ma ogromne znaczenie przy doborze księgozbioru bibliotecznego stanowiącego podstawę do badań i bazę do nauki. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW reprezentują trzy biblioteki tematyczne: dwie występujące jedynie w wersji cyfrowej i ta, do której prowadzą drewniane drzwi, za którymi można znaleźć przyjazną przestrzeń z jasnymi oknami i wygodnymi miejscami do pracy.

Drewniane drzwi z informacją o godzinach otwarcia biblioteki

Biblioteka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Fot. Dorota Bocian

1. Polonijna Biblioteka Cyfrowa została założona przez Instytut Informacji Naukowej Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a jest współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Senat RP. PBC stanowi kopalnię wiedzy (ponad 12 000 dokumentów) dla zainteresowanych cyfrowymi kopiami unikalnych poloników z wybranych kolekcji zagranicznych.
2. Medioteka obejmuje swoim zakresem zagadnienia z dziedziny bibliologii, medioznawstwa i informacji naukowej. Biblioteka cyfrowa gromadzi m.in. teksty pracowników UW, a także książki i czasopisma („Przegląd Biblioteczny”, „Zagadnienia Informacji Naukowej”) wydawane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Mediotece udało się do tej pory zgromadzić ponad 4100 publikacji!
3. Biblioteka Wydziałowa, która jest biblioteką naukową, mieści się w dawnym Pałacu Zamoyskich (ul. Nowy Świat 69) i jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 19.00, a także w wybrane soboty od 9:00 do 14:00. Gromadzi książki, czasopisma, dysertacje i normy. Ogólnodostępną Czytelnię wyposażono w księgozbiór podręczny oraz stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Zbiory przechowywane są w trzech magazynach. Pierwszy z nich znajduje się na terenie Biblioteki, na drugi składają się 32 szafy korytarzowe, a trzeci zlokalizowany jest w części piwnicznej budynku. Warunki lokalowe nie są dostosowane do potrzeb Biblioteki, natomiast ewentualna, planowana przeprowadzka zapewni wyczekiwany przez wszystkich komfort pracy. Imponujące zbiory (ponad 46 000 woluminów) zdecydowanie zasługują na to, aby dzięki lepszej ich lokalizacji usprawnić funkcjonowanie całej Biblioteki.

Widok wnętrza biblioteki z perspektywy korytarza.

Biblioteka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Fot. Dorota Bocian

W Bibliotece użytkownicy mają do dyspozycji materiały specjalistyczne z zakresu:
– bibliografii,
– bibliotekarstwa,
– bibliotekoznawstwa,
– drukarstwa,
– edytorstwa,
– historii książki,
– informacji biznesowej,
– informacji naukowej,
– informatyki,
– księgarstwa,
– marketingu,
– medioznawstwa,
– nauki o informacji,
– naukoznawstwa,
– architektury informacji,
– historii prasy,
– public relations.

Zdjęcie ozdobnej okładki Księgi Sztuk i Rzemiosł.

Biblioteka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Fot. Dorota Bocian

Zbiory są opracowane w systemie MAK. Proces wyszukiwania informacji uwzględnia następujące bazy danych widoczne na stronie WWW Biblioteki:
1. Baza Książek zawierająca opisy książek,
2. Baza Dysertacji zawierająca opisy prac doktorskich, magisterskich i licencjackich,
3. Baza Wspólna zwierająca opisy z Bazy Książek i Bazy Dysertacji.

Informacje to nie tylko katalog. Wśród użytkowników Biblioteki dużą popularnością cieszą się rzetelnie i profesjonalnie przygotowane dane dotyczące nowości Biblioteki WDIiB UW, które regularnie umieszczane są na stronie Biblioteki. Nie mniejszym powodzeniem cieszy się również zgoła inna inicjatywa bibliotekarzy dotycząca tym razem starszych książek, która polega na „podarowaniu im drugiego życia”. Omijając Wypożyczalnię 🙂 czytelnicy bez najmniejszych konsekwencji mogą zabierać do domu książki wycofywane z obiegu bibliotecznego. Cenne pozycje trafiają natomiast do tzw. Antykwariatu zajmującego trzy półki regałowe usytuowane zaraz przy wejściu do Biblioteki. Cena wywoławcza każdej książki oscyluje pomiędzy 10 groszami, a 1 złotówką. Chętnych do tych szczególnych zakupów nigdy nie brakuje.
Każda osoba zainteresowana profilem Biblioteki może korzystać z jej zasobów, ale wypożyczanie książek jest przywilejem studentów studiów dziennych, zaocznych, podyplomowych i pracowników UW. Nie podlegają wypożyczeniom rękopisy, zbiory Czytelni, reprinty, cymelia, albumy, czasopisma, kserokopie i materiały z teczek zagadnieniowych.

Czytelnia biblioteczna, zastawione książkami regały pod ścianami. Przed nimi wygodny fotel wśród biurek do pracy dla czytelników

Biblioteka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Fot. Dorota Bocian

Biblioteka Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW usytuowana przy bardzo ruchliwej i hałaśliwej ulicy słynie paradoksalnie z tego, że można w niej w ciszy i skupieniu mierzyć się z nauką i przygotowywać do egzaminów. Wyróżnia ją również gościnność i otwartość na czytelnika. Jednak wszyscy użytkownicy Biblioteki muszą pamiętać, że nieprzestrzeganie regulaminu Biblioteki spowoduje czasową utratę prawa korzystania ze zbiorów. Nikomu na tym nie zależy, bo wszyscy, którzy tutaj trafiają lubią wracać po garść dobrej energii, fachową literaturę i profesjonalne usługi biblioteczne.

Dorota Bocian – Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *