BuwLOG

Biblioteki UW od podszewki. Odc. 38. Biblioteka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW

WIOSNA – 27 marca 1972 r. (poniedziałek)

Znak zodiaku: Baran

Wschód Słońca: 05:22

Słońce w zenicie: 11:41

Zachód Słońca: 18:02

Długość dnia: 12 godz. 40 min

Święta międzynarodowe:

Międzynarodowy Dzień Teatru

Imieniny obchodzą:

Aleksander, Archibald, Augusta, Benedykt, Ernest, Franciszek, Gelazy, Gelazja, Jan, Lidia, Łazarz, Macedoniusz, Narzes, Robert, Rzędzimir

Właśnie tego dnia, 27 marca 1972 roku

Decyzją Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego został utworzony Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

JESIEŃ – 13 listopada 1973 r. (wtorek)

Wschód Słońca: 06:52

Słońce w zenicie: 11:20

Zachód Słońca: 15:47

Długość dnia: 8 godz. 55 min

Święta różne:

Międzynarodowy Dzień Niewidomych

Imieniny obchodzą:

Alojzy, Antonin, Arkadia, Arkadiusz, Arkady, Augustyna, Benedykt, Brykcjusz, Dydak, Eugeniusz, Eutychian, German, Izaak, Jan, Kalikst, Krystyn, Liwia, Mateusz, Mikołaj, Nicefor, Paschazy, Probus, Stanisław, Walenty, Walentyn, Wiktor, Wilhelm, Włodzisław

(źródło: http://www.okalendarz.com)

Na mocy Zarządzenia Rektora nr 31 z 13 listopada 1973 roku powstała Biblioteka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Powołano Komisję Biblioteczną, której zadaniem było przede wszystkim proponowanie i opiniowanie listy wydawnictw do zakupu dla Biblioteki Instytutu, a więc jak najszybsze skompletowanie podstawowego zbioru bibliotecznego dla zabezpieczenia procesu dydaktycznego placówki. Przy Bibliotece Instytutu utworzono także Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej.

Gmach, który stał się siedzibą Instytutu i Biblioteki mieści się przy ul. Podchorążych 20. Fundatorką tego szczególnego miejsca była księżna Magdalena Radziwiłłowa – białoruska działaczka narodowa i filantropka. Budynek powstał w latach 30. XX wieku i do 1939 roku pełnił rolę szkoły dla dzieci wyznania mojżeszowego, a dokładnie był przystanią dla sześcioklasowej szkoły męskiej i siedmioklasowej szkoły żeńskiej. Kamienica jako jedna z nielicznych z tej ulicy przetrwała drugą wojnę światową. Została przebudowana i przeznaczona dla potrzeb zakładu wychowawczego. Stoi po dziś dzień i jest punktem docelowym dla studentów IPSiR UW.

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji wraz z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych tworzą Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, a zadaniem pracowników Wydziału jest kierownictwo nad interdyscyplinarnymi badaniami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, a także edukacja przyszłej kadry naukowej. Od 1990 roku IPSiR UW zaangażowany jest w działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną. Wiele placówek naukowych i edukacyjnych, które zajmują się zagadnieniami profilaktyki społecznej i resocjalizacji czerpie z doświadczeń badawczych i dydaktycznych, które wypracowali właśnie pracownicy IPSiR UW. W tych wszystkich edukacyjnych poczynaniach ogromnie ważną, informacyjną rolę pełni Biblioteka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Kierownik Biblioteki Lucyna Kwarcińska słusznie nazywa ją warsztatem naukowym i swoistym laboratorium dla pracowników naukowych i studentów. Biblioteka IPSiR jest skomputeryzowaną biblioteką naukową, która wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie i innymi Bibliotekami Wydziałowymi uczestniczy w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym. Warto jednak wspomnieć, że Biblioteka stała się zupełnie samodzielną jednostką dopiero w 2001 roku. Wcześniej była jedynie filią Biblioteki przy Wydziale. Ta wcześniejsza niesamodzielność źle wpływała na funkcjonowanie Biblioteki i była przyczyną wielu problemów związanych z nieprawidłową polityką gromadzenia zbiorów jak i z niewykwalifikowaną kadrą pracowniczą. Te czasy odeszły bezpowrotnie. A tak, o nowej Bibliotece rozpisywano się w Biuletynie BUW (maj-czerwiec 2001):

„O planach i ambicjach nowej placówki dobrze świadczy fakt niezwłocznego podpisania Porozumienia z dyrekcją BUW o przystąpieniu do tworzenia centralnego Katalogu Bibliotek UW. W bazie pojawiły się pierwsze rekordy egzemplarzy z sygnaturami tej biblioteki. Witamy w naszym gronie i życzymy sukcesów”.

Tym samym, Biblioteka IPSiR stała się książnicą bogatą w treści z zakresu:

 • profilaktyki społecznej i resocjalizacji,
 • pracy socjalnej,
 • kryminologii, filozofii,
 • historii,
 • nauki o rodzinie,
 • nauki o zarządzaniu,
 • socjologii,
 • psychologii,
 • pedagogiki,
 • nauki o polityce i polityce publicznej,
 • nauki o poznaniu i komunikacji społecznej,
 • nauki o mediach,
 • prawa,
 • nauki o administracji.

A tak przedstawia się bogata oferta biblioteczna skierowana do pracowników naukowych UW i studentów:

 1. Jednostki biblioteczne z wyłączeniem dokumentów elektronicznych:
 • 20 240 woluminów książek
 • 20 497 woluminów czasopism
 • 5 164 prac magisterskich i licencjackich
 • 91 dokumentów elektronicznych
 1. Czasopisma drukowane w prenumeracie:
 • 45 tytułów czasopism
 1. Książki elektroniczne:
 • 152 906 tytułów
 1. Kolekcje pełnotekstowych e-czasopism:
 • 12 kolekcji – 7658 tytułów czasopism
 1. Bazy danych bibliograficznych, abstraktowych, faktograficznych lub pełnotekstowych:
 • 130 baz danych

Czytelnicy odwiedzający Bibliotekę mają do dyspozycji przytulną Czytelnię ze zgromadzonymi w niej słownikami i encyklopediami. Pomimo tego, że Biblioteka nie ma miejsca na organizację Wolnego Dostępu, to efektywne zasady udostępniania profilowanego księgozbioru podręcznego i magazynu prac magisterskich spełniają oczekiwania czytelników i zaspokajają ich bieżące potrzeby.

Świadczyć może o tym fakt, że działalność Biblioteki IPSiR została bardzo wysoko oceniona przez audyt wewnętrzny, który odbył się w 2017 roku. Powołana w tym celu specjalna Komisja Biblioteczna wyróżniła profesjonalizm kadry bibliotecznej, jej doskonałe przygotowanie merytoryczne, a także fachową współpracę z nauczycielami akademickimi i studentami. Wysokie noty otrzymała również skuteczna polityka gromadzenia, pozyskiwania, opracowywania, przechowywania i ochrony zbiorów bibliotecznych, a także sposób prezentacji materiałów bibliotecznych użytkownikom. Ocenie poddano również infrastrukturę informatyczną, nowe możliwości prezentacji własnych zbiorów w katalogu online VITLS/Virtua wraz z ofertą rezerwacji książek online. Także i tym działaniom Komisja Biblioteczna wystawiła satysfakcjonującą cenzurkę. Na zakończenie, warto wspomnieć, że Biblioteka IPSiR z powodzeniem bierze udział w różnorakich akcjach promujących czytelnictwo – zbieranie książek dla „powodzian”, dla aresztantów z Aresztu Śledczego na Białołęce i innych ośrodków penitencjarnych, jak i przekazywanie książek innym Bibliotekom Wydziałowym i wybranym bibliotekom krajowym.

Gdyby byli Państwo zainteresowani szczegółami z historii Instytutu, odsyłam Państwa do interesującej lektury: IPSiR. Historia i współczesność. Warszawa 2016. – BUW Wolny Dostęp HV11.8.P7 I67 2016. Jednocześnie, wierzę, że ta krótka wizytówka instytutowej Biblioteki zwanej również „biblioteką w zasięgu ręki” 🙂 skłoni Państwa do wizyty w ośrodku stanowiącym naprawdę niewyczerpane źródło z zakresu konkretnej wiedzy. Tym bardziej, że praktycznie jedynym wymogiem uprawniającym do korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest karta biblioteczna – Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego dostępny na stronie Biblioteki http://www.ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/biblioteka-ipsir

„2. W niniejszym Regulaminie przez kartę biblioteczną rozumie się:

 • Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) dla studentów UW po jej aktywacji tzn. rejestracji w elektronicznym systemie VIRTUA,
 • Elektroniczną Legitymację Pracowniczą (ELP) dla pracowników UW po jej zarejestrowaniu w BUW,
 • Elektroniczną Legitymację Doktorancką (ELD) dla słuchaczy studiów doktoranckich po jej zarejestrowaniu w BUW,
 • dla pozostałych użytkowników Elektroniczną Kartę Biblioteczną wydaną przez BUW…”.

Dorota Bocian (Boci@n) – Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *