BuwLOG

BUW od podszewki. Część 12. Oddział Udostępniania

Oddział Udostępniania w obecnym kształcie istnieje od stycznia 2014 roku. Wcześniej, w latach 2000-2013 stanowił integralną część Oddziału Udostępniania i Informacji Naukowej, który składał się z sekcji: Wypożyczeń, Udostępniania Prezencyjnego, Informacji i Dydaktyki, Księgozbioru Dydaktycznego (do 2002 r.) i Dokumentacji (do 2002 r.).

Oddział Udostępniania jest jednym z największych oddziałów w BUW – pracuje tutaj 38 osób (pod względem liczby zatrudnionych pracowników wyprzedza nas tylko Centrum NUKAT). W skład Oddziału wchodzą zespoły rozlokowane na dwóch poziomach gmachu na terenie całego obszaru dostępnego dla czytelników: Wypożyczalnia Miejscowa, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, Czytelnia Ogólna, Czytelnia Czasopism Bieżących i Mikroform, pracownicy Wolnego Dostępu oraz Samodzielne stanowisko ds. obsługi użytkowników BUW, a kierownikiem od kwietnia 2015 roku jest Artur Wrzochalski.

W terminologii bibliotekarskiej istnieje pojęcie „drogi książki”, czyli kolejnych etapów, które przebywa każda nowo nabyta do zbiorów pozycja, począwszy od Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów, poprzez Oddział Opracowania Zbiorów lub Oddział Wydawnictw Ciągłych aż do momentu, gdy trafi na półkę w Wolnym Dostępie lub w magazynie zamkniętym.

Podobnie możemy opisać drogę czytelnika w BUW – od wejścia do budynku i dokonania zapisu, poprzez poszukiwanie interesujących go materiałów a skończywszy na ich odnalezieniu i wypożyczeniu lub skorzystaniu z nich na miejscu.

Na tej drodze wszyscy czytelnicy BUW (świadomie bądź nieświadomie) mają do czynienia z pracownikami naszego oddziału. Wraz z koleżankami i kolegami z Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń jesteśmy bowiem „twarzą Biblioteki”, to właśnie z nami spotykają się czytelnicy już od wejścia do gmachu.

Drzwi do Biblioteki otwierają się i tu zaczyna się droga czytelnika.

Stanowisko Informacji wstępnej po lewej na zdjęciu, fot. J. Antoniak-Sadlakowska

Na jej początku znajduje się stanowisko Informacji wstępnej obsługiwane przez pracowników Wypożyczalni Miejscowej – tutaj można uzyskać podstawowe informacje dotyczące zapisu, rozliczeń, zwrotów i wypożyczeń książek. Posiadacze karty bibliotecznej mogą też wypożyczyć kluczyk do skrytki samoobsługowej, a także zwrócić wypożyczone książki.

Następnym etapem na „drodze czytelnika” jest Wypożyczalnia Miejscowa i stanowisko zapisów. Łatwo można tam trafić ze względu na charakterystyczny parasol, który wskazuje miejsce wykonywania zdjęć do karty bibliotecznej. W skład zespołu wypożyczalni wchodzi 13 osób: Kamil Buczek, Michał Cieślak, Teresa Deretkiewicz, Bartłomiej Gryko, Magdalena Ilińska, Aleksander Jaźwiński, Anna Kurek, Natalia Michalik, Elżbieta Podlasin, Joanna Podsadni, Marcin Szewczuk, Sylwia Wąsowska i Anna Wylot.

fot. B. Karelin

Pracownicy Wypożyczalni Miejscowej, fot. B. Karelin

Po założeniu konta i otrzymaniu karty nowo zapisany czytelnik może udać się na poszukiwania książek lub czasopism w katalogu online bibliotek UW. Samodzielne poszukiwania nie zawsze kończą się sukcesem, jednak czytelnik nie jest w BUW skazany na samotność. Zawsze może liczyć na pomoc pracowników Oddziału Udostępniania, a także Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń. Wyszukanie tytułu w katalogu i spisanie sygnatury to tylko połowa sukcesu. Trzeba jeszcze odszukać książkę lub czasopismo na półce w Wolnym Dostępie (interaktywny plan BUW może w tym bardzo pomóc). A Wolny Dostęp liczy sobie około 500 000 woluminów książek i czasopism ułożonych w ośmiu szerokich dziedzinach według klasyfikacji Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. Księgozbiór ten „żyje własnym życiem”, a pomaga mu w tym duża liczba czytelników korzystających z naszych zbiorów – około 3000 dziennie, (podczas sesji egzaminacyjnych nawet do 6000). Bibliotekarze pracujący w swoich dziedzinach starają się na bieżąco porządkować księgozbiór, ale przy dużym „zainteresowaniu czytelników” – dziennie wstawianych jest około 3000 woluminów, w sesji prawie 5000 – trudno nad tym wszystkim zapanować.

2

Pracownicy Wolnego Dostępu, fot. B. Karelin

Jednak pracownicy Wolnego Dostępu często potrafią dokonać rzeczy zdawałoby się niemożliwych i odszukać przestawioną gdzieś (specjalnie lub przypadkowo przez czytelnika) książkę. Niestety smutna prawda jest taka, że czytelnicy często chowają dla siebie tytuły, z których chcą jeszcze korzystać, a potem zapominają o ich zwrocie na wózki.
W dziedzinach Wolnego Dostępu odstawiają książki oddawane przez czytelników na półki, pilnując jednocześnie, by porządek na nich był zachowany: Agnieszka Bartczak, Katarzyna Dumalewska, Katarzyna Faryna, Jolanta Kalisz, Joanna Kociszewska, Ewa Lubańska, Elwira Łęga-Nikisz, Piotr Nagot, Janina Pietras-Gałązowska, Agnieszka Radczuk, Galina Wachowska, Anna Wielgo, Grzegorz Winkler. Po dotarciu do poszukiwanego tytułu czytelnicy mogą wygodnie pracować w obszarze Wolnego Dostępu – czeka tu na nich 335 miejsc przy stolikach lub na wygodnych pufach.

Jeżeli poszukiwany tytuł znajduje się w Magazynie BUW, kolejnym etapem na drodze czytelnika jest Czytelnia Ogólna, jedyne miejsce, gdzie można skorzystać z wydawnictw przechowywanych w magazynie zwartym. Materiały te są udostępniane na stanowisku obsługi przez: Ewelinę Bajgus, Agnieszkę Gańko, Łukasza Hellicha i Joannę Maciejewską. Tutaj czytelnicy zawsze mogą liczyć na pomoc w korzystaniu z katalogów BUW, wyszukiwaniu książek i czasopism znajdujących się w Bibliotece oraz zamawianiu i sprowadzaniu do Czytelni materiałów nawet z najodleglejszych zakamarków magazynu. Pracownicy Czytelni zajmują się także obsługą kabin pracy indywidualnej dla pracowników naukowych, które ulokowane na poziomie 3 dają widok na salę czytelnianą. Uprawnieni czytelnicy mogą korzystać z 19 kabin wypożyczanych na miesiąc oraz z 1 kabiny jednodniowej.

4

Pracownicy Czytelni Ogólnej, fot. B. Karelin

Clipboard01

Czytelnia ogólna, for. K. Minch

Czytelnia jest ogólnodostępna w godzinach otwarcia Biblioteki. Na jej terenie można korzystać z własnych materiałów, a także z księgozbiorów (dziedzinowych) znajdujących się w Wolnym Dostępie – w tym również z książek i czasopism z dziedziny: Dzieła treści ogólnej, bibliotekoznawstwo (AZ) oraz znajdujących się tu na stałe encyklopedii powszechnych w różnych językach narodowych.

Czytelnia Ogólna to największa czytelnia w BUW, jest tutaj 181 miejsc siedzących. Czytelnia jest doskonałym miejscem do pracy naukowej. Studenci i pracownicy naukowi chętnie z niej korzystają, ponieważ jest to najcichsze miejsce w Bibliotece. Na wysoki komfort pracy wpływa także znakomite oświetlenie czytelni światłem naturalnym wpadającym przez szklany dach oraz przez jedna ze ścian całkowicie przeszkloną. Szklany dach oraz wysokość sali (obejmuje dwa piętra), a także dużo zieleni sprawiają, że jest to miejsce niezwykle klimatyczne. Czytelnicy mogą podziwiać zachody słońca, a w bezchmurne wieczory – również rozgwieżdżone niebo.

Kolejnym etapem na drodze czytelnika w BUW-ie może być Czytelnia Czasopism Bieżących i Mikroform, która charakteryzuje się różnorodnością udostępnianych materiałów. Można tam skorzystać z czasopism wydawanych w bieżącym roku kalendarzowym – około 2000 tytułów krajowych i zagranicznych – umieszczonych na regałach w podziale na dziedziny oraz z prasy centralnej, regionalnej oraz zagranicznej (około 1000 tytułów). Czytelnicy mogą także skorzystać na miejscu z mikrofilmów, fisz, mikrofisz, płyt CD, a nawet z kaset VHS i kaset magnetofonowych. Zbiór mikrofilmów zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ zawiera nie tylko ogromną liczbę zmikrofilmowanych czasopism wydawanych w różnych okresach historycznych, ale również zmikrofilmowane książki, kalendarze oraz wybrane materiały pochodzące z Gabinetów Zbiorów Specjalnych, takie jak: dokumenty życia społecznego i zbiory kartograficzne, muzykalia, rękopisy i stare druki. Pracownicy naukowi z całej Polski przyjeżdżają do naszej Biblioteki, żeby korzystać z tego niezwykle bogatego zbioru. Wypożyczane są tutaj także załączniki do książek (CD-ROMy, pendrivy) oraz audiobooki.

W Czytelni pracują 3 panie: Małgorzata Gabara-Strzyż, Elżbieta Iwoń i Ewa Wach. Chętnie pomagają one czytelnikom w obsłudze mikrofilmów, a także wskazują, jak odnajdywać poszukiwane czasopisma.

5

Pracownice Czytelni Czasopism Bieżących i Mikroform, fot. B. Karelin

Dla czytelnika chcącego wypożyczyć książkę ostatnim etapem wędrówki staje się, wcześniej wspomniana Wypożyczalnia Miejscowa. Tutaj można wypożyczyć książki, przedłużyć termin zwrotu, przedłużyć ważność konta, zwrócić książki, uzyskać rozliczenie.

W Wypożyczalni prowadzone są szkolenia dla pracowników BUW oraz bibliotek wydziałowych z modułu udostępniania systemu bibliotecznego VTLS/Virtua, które kończą się egzaminem i zdobyciem uprawnień do pracy w tym systemie.

W tym miejscu z uśmiechem żegnamy czytelnika.

Zapraszamy jeszcze do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Można tu sprowadzić z bibliotek krajowych i zagranicznych książki lub inne materiały biblioteczne, zamówić kopie artykułów z czasopism naukowych (w ramach serwisu Subito w ciągu 72 godzin). W Wypożyczalni Międzybibliotecznej pracują dwie panie: Mariola Duk i Małgorzata Szymańska – udzielają wszelkich informacji i wskazówek dotyczących zamawiania materiałów bibliotecznych z innych bibliotek oraz pomagają w lokalizacji poszukiwanych materiałów.

Pracownice Wypożyczalni Międzybibliotecznej, fot. B. Karelin

Na zakończenie wędrówki po Oddziale Udostępniania pozostało do przedstawienia Samodzielne stanowisko ds. obsługi użytkowników BUW, ulokowane w pokoju 143 a. Jest to szczególne miejsce, gdzie czytelnicy mogą uzyskać profesjonalną pomoc w rozwiązaniu swoich problemów, dotyczących wypożyczonych książek: ich zagubieniu bądź zniszczeniu w czasie użytkowania, a także przetrzymania książek poza wyznaczony termin zwrotu, co skutkuje niestety naliczeniem opłaty (obecnie 0,40 zł na dzień za każdą pozycję). To tutaj kierowane są podania o założenie kont kaucyjnych, reklamacje związane np. ze zwrotami czy prolongatą książek oraz wszelkie nietypowe sprawy odnoszące się do obsługi kont czytelniczych, a także rozpatrywane są skargi i wnioski naszych użytkowników. Agata Mickiewicz i Elżbieta Petrović od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00 służą swoją radą i pomocą, wyznając dewizę, że w każdej trudnej sytuacji, dzięki dobrej współpracy, można znaleźć satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie.

Agnieszka Gańko, Agata Mickiewicz

Oddział Udostępniania Zbiorów

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *