BuwLOG

BUW od podszewki. Część 3. Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń

Jako najmłodsze stażem pracownice Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń mamy przyjemność opisania naszego miejsca pracy. A jest co opisywać!

info

CC BY-SA by Heath Brandon

Zaczątkiem działu był powstały w 1951 roku Oddział Informacyjno-Bibliograficzny zajmujący się głównie dydaktyką. W 1964 roku przyjęto nazwę Oddział Informacji Naukowej. Do zadań pracowników należały m.in.: działalność informacyjna, dokumentacyjna, organizowanie wystaw, prowadzenie wykładów i ćwiczeń dla studentów bibliotekoznawstwa oraz szkoleń dla użytkowników. W nowym budynku Biblioteki funkcjonował Oddział Udostępniania i Informacji Naukowej, składający się z sekcji: Informacji i Dydaktyki, Wypożyczeń, Udostępniania Prezencyjnego, Dokumentacji (do 2002 r.) i Księgozbioru Dydaktycznego (do 2002 r.). Od stycznia 2014 roku Oddział funkcjonuje w obecnej formie, a jego specyfikę i zadania postaramy się tu przedstawić.

Kierownikiem Oddziału jest Anna Książczak, która zajmuje się koordynowaniem prac całego zespołu, planuje działania Oddziału, rozdziela zadania, a także zawsze służy radą i uśmiechem. 🙂 Jest także redaktorem Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.

Informatorium

Informatorium (fot. B. Karelin)

W skład załogi Informatorium wchodzą: Bożena Paradowska, Beata Sałańska, Beata Sobiecka i Jerzy Siedlecki. Informatorium to serce całej Biblioteki. To do tego miejsca tak naprawdę kierują swoje pierwsze kroki odwiedzający nas Czytelnicy. To tutaj właśnie znajdują odpowiedzi na nurtujące ich pytania: „Co się stało z wypożyczalnią, jeszcze w zeszłym tygodniu tu była?”, „Gdzie się znajduje Wolny Dostęp?”, a także otrzymują pomoc przy wyszukiwaniu książki: „W którym miejscu są pozycje dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi?”. Zadania Informatorium są liczne, nie sposób ich wszystkich wymienić. Pracownicy zajmują się m.in. udzielaniem wszelkich informacji, nadzorem nad katalogami tradycyjnymi i komputerami, pilnowaniem porządku w sali katalogowej i przy wejściu głównym (ogłoszenia, ulotki, reklamy, rewersy itd.), aktualizacją i rozpowszechnianiem materiałów informacyjnych, kontrolą dostępu czytelników do zbiorów specjalnych, przedłużaniem czasu dostępu do Internetu, wydawaniem pozwoleń na samodzielne fotografowanie zbiorów przez czytelników, zaliczaniem szkolenia bibliotecznego online, oprowadzaniem wycieczek i gości oraz prowadzeniem szkoleń grupowych, sprzedażą materiałów reklamowych. Informatorium to również szczególne miejsce dla szalików, numerków do szatni, zagubionych dokumentów i telefonów komórkowych, oczekujących na swoich właścicieli.

Inf_dziedzinowa_małe

Stanowisko informatora dziedzinowego (fot. B. Karelin)

Cechą charakterystyczną BUW jest pewna kategoria pracowników, którą nieczęsto spotyka się w bibliotekach naukowych. Mowa tu o informatorach dziedzinowych. W BUW są nimi: Anna Białanowicz-Biernat (Nauki społeczne. Antropologia), Dorota Bocian (Prawo. Nauki polityczne), Alina Cywińska (Język. Literatura), Magdalena Fedorczyk-Falis (Muzyka. Architektura. Sztuki piękne), Anna Gimlewicz (Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo), Magdalena Kokosińska (Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata), Elżbieta Międzybrodzka (Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata), Lilianna Nalewajska (Nauki historyczne), Monika Węgrzynowicz (Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane). Ich głównym zadaniem jest pomoc czytelnikom oraz udzielanie im wszelkich informacji na temat swoich dziedzin: bibliograficznych (np. przygotowanie listy książek z zakresu arbitrażu), bibliotecznych (np. wskazanie odpowiedniej półki z literaturą dotyczącą logiki) i rzeczowych (np. na którym piętrze znajdują się zbiory specjalne). Każdy informator ma realny wpływ na kształtowanie się księgozbioru w jego dziedzinie – polega to na typowaniu materiałów bibliotecznych przeznaczonych do wolnego dostępu i magazynu (tzw. przeglądówka/przejrzeniówka). Dzięki temu księgozbiory są interesujące i zawierają najnowsze pozycje z danego działu wiedzy. Informatorzy współpracują przede wszystkim z Informatorium, ale także z innymi działami (gromadzenia, opracowania itd.), oprowadzają wycieczki, organizują praktyki studenckie i staże. Szczególnym zadaniem informatorów jest organizowanie i przeprowadzanie różnych szkoleń. Z jednej strony są to podstawowe szkolenia biblioteczne, skierowane do studentów i nowych czytelników, z drugiej – specjalistyczne szkolenia dla wszystkich użytkowników Biblioteki (ich tematy można znaleźć na stronie BUW: http://www.buw.uw.edu.pl).

Rolą Oddziału jest także wypełnianie wielu innych zadań: nadzór nad zasobami elektronicznymi UW i współpraca z jednostkami uniwersyteckimi w tym zakresie (Anną Białanowicz-Biernat), redagowanie BuwLOG-a (Dorota Bocian, Anna Książczak, Magdalena Kokosińska), opieka nad Repozytorium UW (Anna Książczak), przygotowywanie informacji na stronę internetową BUW (Anna Gimlewicz, Anna Książczak, Lilianna Nalewajska), oprowadzanie wycieczek zagranicznych w języku angielskim (Beata Sobiecka, Lilianna Nalewajska) i rosyjskim (Alina Cywińska), obsługa czytelników francuskojęzycznych (Jerzy Siedlecki), aktywny udział w przygotowywaniu akcji promocyjnych odbywających się na terenie Biblioteki i uczelni (Monika Węgrzynowicz, Magdalena Fedorczyk-Falis, Bożena Paradowska, Beata Sałańska, Elżbieta Międzybrodzka).

Z pewnością pracownicy Oddziału to osoby zaangażowane, a do tego – co nie mniej ważne – mamy mnóstwo pomysłów i stanowimy zgrany, aktywny zespół.

Porządkując informacje do tego tekstu, pozwoliłyśmy sobie na zadanie kilku nietypowych, zabawnych pytań naszym Koleżankom i Koledze – aby udowodnić, że oprócz pracowitości i poczucia obowiązku mamy w sobie także dużo radości i pogody ducha. 🙂

Dowiedziałyśmy się na przykład, że gdyby mieli być książką, wybraliby bycie kryminałem, książką mądrą lub interesującą, książką dla dzieci, biograficzną lub wspomnieniową, a także kucharską. Na szczęście niewielu z nas śnią się książki po nocach w charakterze koszmarów. 🙂 Ale niektórzy śnią o dźwiganiu tomów i o skomplikowanych sygnaturach. Na pytanie: „Gdybyś miał być zwierzęciem, to jakim?”, odpowiadano, że bakterią (bo jest odporna), koniem (koniecznie arabem), łosiem, kotem, królikiem, delfinem, smokiem i mopsem. Widać, że mamy bujną wyobraźnię! Ciekawiło nas również, co nasze Koleżanki i Kolega robiliby w życiu, gdyby nie byli bibliotekarzami. Jedni szaleliby po morzach i oceanach, odkrywając nowe ziemie, inni szukaliby zaginionych skarbów niczym Indiana Jones, ktoś chciałby być homeopatą, ktoś inny – stewardessą, lekarzem czy biologiem. Są wśród nas marzący o weterynarii, śpiewie, a także o byciu gospodynią domową z własną biblioteką. A co myślimy na temat przyszłości książki? Niemal dla wszystkich z nas rysuje się przed nią świetlana przyszłość – książka drukowana wciąż pozostanie ważna, magiczna…

Jesteśmy niedużym liczebnie, ale prężnie działającym oddziałem. Jako otwarci i wszechstronni, chętnie rozmawiamy z ludźmi i służymy pomocą. Zapraszamy do korzystania z naszych usług oraz z całej Biblioteki! 🙂

MaKo, Boci@n

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *