BuwLOG

Kategoria: konferencje

Śladami Ulissesa. Konferencja LIBER 2019

wysoka sala wypełniona regałami z książkami, popiersia, gabloty wystawowe

Gospodarzem tegorocznej konferencji LIBER był Trinity College w Dublinie, który jest nie tylko najstarszym irlandzkim uniwersytetem chlubiącym się absolwentami światowej sławy, takimi jak Jonathan Swift, Oskar Wilde, Samuel Beckett czy Mary Robinson, lecz również posiadającym największą w Irlandii bibliotekę. Biblioteka Trinity College słynie z unikalnej kolekcji zbiorów specjalnych, której perłą w koronie jest Book of…

I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych

regał z książkami

I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych odbył się w Łodzi 12-14 czerwca 2019 r. Zgromadził około 150 bibliotekarzy i dyrektorów szkół wyższych, zarówno publicznych jak i niepublicznych. W zamierzeniu miało to pomóc w integracji środowiska bibliotek uczelni wyższych oraz pozwolić na przedstawienie zagadnień z dwóch komplementarnych punktów widzenia. Organizatorami były: Biblioteka Politechniki Łódzkiej i Biblioteka Uniwersytetu…

Konferencja w Kazachstanie

Bäjterek - wieża widokowa w samym centrum Nur-Sułtan

6-7 czerwca 2019 roku w Nur-Sułtan, stolicy Kazachstanu, odbyła się konferencja o tajemniczym akronimie ICEGTULD, zorganizowana przez Bibliotekę Uniwersytetu Nursułtana Nazarbajewa oraz Bibliotekę Narodowego Uniwersytetu Euroazjatyckiego im. L.N. Gumiłowa. Pełna nazwa konferencji to International Conference on Emerging Global Trends in University Library Development. Konferencje są organizowane co roku, a ich celem jest ułatwienie wymiany doświadczeń…

Prowadzeni obrazami

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Prowadzeni obrazami” – OBRAZ.WIZERUNEK. MARKETING, która odbyła się w siedzibie SGGW w Warszawie w dniach 14-15 marca była poświęcona analizie znaczenia języka wizualnego w życiu społecznym i jego wpływowi na kształtowanie wizerunku instytucji, miast oraz regionów. W ciągu dwóch dni konferencji w 14 wystąpieniach zaprezentowano przykłady wykorzystania obrazu w…

Julian Tuwim czyta „Kwiaty polskie”

ręka, książka, Kwiaty polskie

Podczas Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek Fonografia polska od Niepodległej do dziś, która odbyła się 13-14 maja 2019 w pięknie położonym Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie koło Kalisza. najbardziej zapadł mi w pamięć referat Stefana Kruczkowskiego o Sensacyjnych nagraniach z historii Polski w I połowie XX wieku. W Polsce w okresie międzywojennym, pomimo rozwoju komercyjnych nagrań dźwiękowych,…

Mniejszości narodowe i etniczne w prasie Ziem Odzyskanych

Grecki zespół folklorystyczny

23 maja 2019 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja Mniejszości narodowe i etniczne w sferze medialnej Ziem Zachodnich i Północnych. Konferencja zgromadziła historyków, regionalistów, politologów i medioznawców. Referenci przedstawili szeroką panoramę obecności mniejszości etnicznych, takich jak Niemcy, Serbołużyczanie, Żydzi, Romowie, Ukraińcy czy Łemkowie, w mediach tzw.…

IV Warsztat Pracy Infobrokera

Grafika przedstawiająca na przykładzie góry lodowej rozkład zawartości informacji między powszechnie dostępną siecią Internet, a głębokim i nielegalnym Internetem.

W maju, na terenie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego po raz czwarty odbył się Warsztat Pracy Infobrokera. Uczestniczyły w nim osoby zawodowo zajmujące się informacją, które zaprezentowały prezentacje związane nie tylko z wyszukiwaniem, analizą, opracowaniem i weryfikacją informacji, ale także z jej nowoczesnymi sposobami zarządzania i prezentowania. Wykład wprowadzający dr hab. prof. UJ…

Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia

Grafika zawierająca tytuł konferencji: Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku. Na obrazku również zdjęcia wybranych znanych kobiet, m.in. Maria Curie-Skłodowska, Angela Merkel, Pamela Anderson.

Konferencja Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia odbyła się w dniach 9-11 maja na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW. Mojemu wystąpieniu Wędrownica boża – archiwalia związane ze Stanisławą Wysocką w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie towarzyszył pokaz slajdów prezentujących najciekawsze obiekty (listy, zdjęcia, programy i afisze teatralne, przedmioty osobiste etc.) ze spuścizny tej…

Biblioteki akademickie w mediach społecznościowych

logo BUW otoczone symbolami social media

Seminarium PolBiT Social media jako element komunikacji i marketingu w bibliotekach akademickich odbyło się 26 marca 2019 r. w Bibliotece Głównej WAT. BUW w mediach społecznościowych Anna Białanowicz-Biernat, Dorota Bocian, Maja Bogajczyk i Anna Książczak-Gronowska w wystąpieniu #buw, czyli o BUWie w social mediach zaprezentowały swoje doświadczenia w budowaniu wizerunku biblioteki w mediach społecznościowych. Jak duży…

O bibliotekach akademickich, wydawnictwach naukowych i XIX-wiecznym znaczeniu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie – na konferencjach naukowych w Częstochowie i Wrocławiu

książki

70 lat drukiem i bitami spisane 4 kwietnia w Częstochowie wzięłam udział w konferencji 70 lat drukiem i bitami spisane, zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Politechniki Częstochowskiej z okazji jubileuszu jej 70-lecia i wpisanej w program XLII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach. Jubileusz stał się okazją do nadania…