BuwLOG

Kategoria: listy nowości

Nowości książkowe w BUW – kwiecień 2021

Book-obrazek-wyróżniający

B L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata Grażyna E. Kwiatkowska, Człowiek jako podmiot dyskursu w psychologii i wybranych ujęciach filozoficzno-humanistycznych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. BUW Wolny Dostęp BF41 .K85 2020 Publikacja stanowi skrupulatny przegląd nurtów teoretyczno-badawczych, wypracowanych w XX w. w badaniach nad człowiekiem i jego poznaniem. Autorka omówiła następujące ujęcia: biograficzne, narracyjne, egzystencjalne, fenomenologiczne,…

Nowości książkowe w BUW – marzec 2021

Book-obrazek-wyróżniający

P        Język. Literatura Małgorzata Marcjanik, Słownik językowego savoir-vivre’u, wydanie 2 zmienione, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020. BUW Wolny Dostęp PG6434 .M375 2020 Drugie wydanie słownika zostało przeredagowane. Autorka pisze we wstępie: „Obecne wydanie zawiera tylko te zwroty, które są znane – mówiąc w pewnym uproszczeniu- Polakom wszystkich pokoleń.[…] Nie ma w obecnym słowniku zwrotów, które…

Nowości książkowe w BUW – luty 2021

Book-obrazek-wyróżniający

P Język. Literatura Adam Mickiewicz, Twórczość. Vol. 1, opracował zespół: Zbigniew Przychodniak (kierownictwo i redakcja naukowa), Jerzy Borowczyk, Zofia Dambek-Giallelis, Elżbieta Lijewska, Alicja Przybyszewska, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich: Wydawnictwo Kle, 2019.( Bibliografia literatury polskiej ”Nowy Korbut”; 10) BUW Wolny Dostęp PG7012 .B53 1963 t.10 cz.1 Nareszcie! Po wielu latach zaczyna się ukazywać dziesiąty, Mickiewiczowski…

Nowości książkowe w BUW – styczeń 2021

Book-obrazek-wyróżniający

P Język. Literatura Anna Pekaniec, Autobiografki: szkice o literaturze dokumentu osobistego kobiet, Kraków  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2020. BUW Wolny Dostęp PG7102.A87 P44 2020   https://wuj.pl/ksiazka/autobiografki Zbiór jest poświęcony listom, wspomnieniom, dziennikom pisanym w wieku dziewiętnastym i pierwszej połowie dwudziestego przez kobiety. Poza tekstami teoretycznymi  znajdziemy w nim opracowania szerszych tematów, na przykład świadectw o…

Nowości książkowe w BUW – grudzień 2020

Book-obrazek-wyróżniający

B L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata Aleksandra Gordowy, Codzienność nudy: dom jako przestrzeń produktywna i nieproduktywna, Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2020.BUW Wolny Dostęp: BF575.B67 G67 2020 Książka powstała przed pandemiczną rzeczywistością, a zawiera ciekawe spostrzeżenia dotyczące tworzenia i użytkowania przestrzeni prywatnej, domowej, i roli nudy w tym procesie. Pozycja dla intelektualnie wybrednych.    …

Nowości książkowe w BUW – listopad 2020

Book-obrazek-wyróżniający

P        Język. Literatura   Dorren, Babel: w dwadzieścia języków dookoła świata, przełożyła Anna Sak, Kraków: Karakter, 2019. BUW Wolny Dostęp P112.D67165 2019 Książka jest poświęcona dwudziestu najbardziej używanym językom świata, którymi mówi połowa ludzkości. Autor ułożył je w kolejności od wietnamskiego (85 mln. użytkowników) po angielski, którego używa półtora miliarda ludzi, choć jest językiem ojczystym zaledwie…

Nowości książkowe w BUW – październik 2020

Book-obrazek-wyróżniający

B L     Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata Sławomir Jarmuż, Paradoksalna psychologia, czyli zdrowy rozsądek na manowcach, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020. BUW Wolny Dostęp: BF145.J37 2020. Ludzie charakteryzują się skłonnością do ergonomii, jeśli chodzi o wykorzystywanie własnych zasobów. Wszystko, w czym uczestniczymy albo o czym się dowiadujemy, jest zazwyczaj bardziej skomplikowane, niż nam się w pierwszej…

Nowości książkowe w BUW – wrzesień 2020

Book-obrazek-wyróżniający

B L     Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata Tom Phillips, Prawda. Krótka historia wciskania kitu, Warszawa: Albatros, 2020.BUW Wolny Dostęp BJ 1421 .P48165 2020. Wciskanie kitu, obiecanki-cacanki, omamianie, konfabulacje, plecenie andronów, sprzedawanie bujd na resorach, ściemnianie… To jest to, co ludzkość – jako całość i jako każdy składowy jej osobnik – opanowała do perfekcji i w czym…

Nowości książkowe w BUW – sierpień 2020

Book-obrazek-wyróżniający

B L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata Włodzimierz Korsak, Piękno w lesie. Szkic z dziedziny estetyki, Gorzów Wielkopolski: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim: Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ Oddział gorzowski im. Włodzimierza Korsaka w Gorzowie Wielkopolskim: Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gorzowie Wielkopolskim, 2019. BUW Wolny Dostęp: BH…

Nowości książkowe w BUW – lipiec 2020

Book-obrazek-wyróżniający

AM C D-F GN700-875 Nauki historyczne Michał Jagiełło, Piarżysko. Tatry i Zakopane w reportażach prasowych przełomu XIX i XX wieku, Warszawa: Iskry 2019. BUW Wolny Dostęp DK 4600 .T3J34 2019 Korespondencje prasowe, felietony, artykuły problemowe, szkice, listy – to główne źródła, z których czytelnicy w XIX i XX stuleciu czerpali informacje o Tatrach. Nie mogło…