BuwLOG

Kategoria: listy nowości

Nowości książkowe w BUW – październik 2021

Book-obrazek-wyróżniający

P Język. Literatura Wiek teorii: sto lat nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego, pod redakcją naukową Danuty Ulickiej. Warszawa: IBL, 2020. BUW Wolny Dostęp PN73 .W54 2020 W pierwszej części tej imponującej, liczącej 637 stron, monografii można przeczytać: „Polskie nowoczesne literaturoznawstwo teoretyczne należy do bytów, które wprawdzie pojawiły się „w historii”, ale nie znalazły miejsca „w intelekcie”(…) Zapisane…

Nowości książkowe w BUW – wrzesień 2021

Book-obrazek-wyróżniający

B L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata Mirosław Piechowiak, Monika Gramsch, Julia Trawińska, Izolacja i zmęczenie. Listy, Bydgoszcz: Epigram, 2021. BUW Wolny Dostęp B105.E8 I96 2021 Temat pandemii covid-19 i jej wpływu na wszelkie możliwe do wyobrażenia aspekty życia człowieka jest brzemienny. Jego zgłębienie w nurcie filozofii egzystencji proponuje trójka autorów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza…

Nowości książkowe w BUW – sierpień 2021

Book-obrazek-wyróżniający

P Język. Literatura Dmitrij Bykow, Okudżawa; przełożył Michał B. Jagiełło, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2020. BUW Wolny Dostęp PG3484.2.K8 Z58165 2020 Bułat Okudżawa (1924-1977) jest obecny w polskiej kulturze od lat 60. XX w., przede wszystkim jako autor i wykonawca poetyckich ballad, chętnie tłumaczonych i wykonywanych przez zawodowców i amatorów. Pokolenie, które właśnie z zaskoczeniem…

Nowości książkowe w BUW – lipiec 2021

Book-obrazek-wyróżniający

P Język. Literatura   Bohdan Korzeniewski, Było, minęło…: wspomnienia, przedmowa Anna Kuligowska-Korzeniewska, posłowie Andrzej Kruczyński, Warszawa: PIW, 2020. BUW Wolny Dostęp PN2859.P66 K629 2020 Książka została już zauważona i doceniona (dostała nagrodę historyczną „Polityki”). Warto ją tu przypomnieć dlatego, że zawiera wątek związany z wojennymi losami naszego Uniwersytetu. Bogdan Korzeniewski pracował w Bibliotece Uniwersyteckiej, przemianowanej na…

Nowości książkowe w BUW – czerwiec 2021

Book-obrazek-wyróżniający

BL Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata Eric Weiner, Ekspresem z Sokratesem. Czego martwi filozofowie uczą nas o życiu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020. BUW Wolny Dostęp B74 .W45165 2020 Współczesny perypatetyk filozofuje, podróżując pociągiem. Eric Weiner zabiera nas w drogę śladami Sokratesa, Epikura, de Beauvoir, Gandhiego i innych myślicieli – śladami pozostawionymi w ich miejscach…

Nowości książkowe w BUW – maj 2021

Book-obrazek-wyróżniający

BL Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata Wiesław Łukaszewski, Niewielka suma szczęścia, Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa, 2020. BUW Wolny Dostęp BF637 .C5 L85 2020 Oto książka dobra, aby po nią sięgnąć w dowolnym momencie, złożona z krótkich esejów-rozmyślań dotyczących… nas samych. Na różnych etapach życia, w sytuacjach społecznych, w relacjach i w konfrontacji z własnym wnętrzem –…

Nowości książkowe w BUW – kwiecień 2021

Book-obrazek-wyróżniający

B L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata Grażyna E. Kwiatkowska, Człowiek jako podmiot dyskursu w psychologii i wybranych ujęciach filozoficzno-humanistycznych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. BUW Wolny Dostęp BF41 .K85 2020 Publikacja stanowi skrupulatny przegląd nurtów teoretyczno-badawczych, wypracowanych w XX w. w badaniach nad człowiekiem i jego poznaniem. Autorka omówiła następujące ujęcia: biograficzne, narracyjne, egzystencjalne, fenomenologiczne,…

Nowości książkowe w BUW – marzec 2021

Book-obrazek-wyróżniający

P        Język. Literatura Małgorzata Marcjanik, Słownik językowego savoir-vivre’u, wydanie 2 zmienione, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020. BUW Wolny Dostęp PG6434 .M375 2020 Drugie wydanie słownika zostało przeredagowane. Autorka pisze we wstępie: „Obecne wydanie zawiera tylko te zwroty, które są znane – mówiąc w pewnym uproszczeniu- Polakom wszystkich pokoleń.[…] Nie ma w obecnym słowniku zwrotów, które…

Nowości książkowe w BUW – luty 2021

Book-obrazek-wyróżniający

P Język. Literatura Adam Mickiewicz, Twórczość. Vol. 1, opracował zespół: Zbigniew Przychodniak (kierownictwo i redakcja naukowa), Jerzy Borowczyk, Zofia Dambek-Giallelis, Elżbieta Lijewska, Alicja Przybyszewska, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich: Wydawnictwo Kle, 2019.( Bibliografia literatury polskiej ”Nowy Korbut”; 10) BUW Wolny Dostęp PG7012 .B53 1963 t.10 cz.1 Nareszcie! Po wielu latach zaczyna się ukazywać dziesiąty, Mickiewiczowski…

Nowości książkowe w BUW – styczeń 2021

Book-obrazek-wyróżniający

P Język. Literatura Anna Pekaniec, Autobiografki: szkice o literaturze dokumentu osobistego kobiet, Kraków  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2020. BUW Wolny Dostęp PG7102.A87 P44 2020   https://wuj.pl/ksiazka/autobiografki Zbiór jest poświęcony listom, wspomnieniom, dziennikom pisanym w wieku dziewiętnastym i pierwszej połowie dwudziestego przez kobiety. Poza tekstami teoretycznymi  znajdziemy w nim opracowania szerszych tematów, na przykład świadectw o…