BuwLOG

Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu

umcs_plakatW dniach 6-7 października 2016 r. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zorganizowali konferencję naukową pod hasłem:  Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu.

Konferencja poświęcona była różnorodnym zagadnieniom z całego spektrum bibliotekoznawstwa i praktyki informacyjnej, począwszy od historii książki, czytelnictwa ewolucji informacji po współczesną działalność bibliotek i bieżące badania bibliotekarzy.

Dwudniową serię wykładów rozpoczęło interesujące i bardzo aktualne wystąpienie prof. dr hab. Zbigniewa Osińskiego, które było niezwykle trafnym punktem wyjścia do dalszych analiz różnych aspektów działalności bibliotek.

Przedstawił on zagadnienie użyteczności internetowych serwisów bibliotecznych. W związku z tym, że współczesne biblioteki coraz częściej oferują użytkownikom szereg usług dodatkowych i stale wzbogacają swoją ofertę o różnorodne serwisy, dbałość o przejrzysty układ informacji, intuicyjne interfejsy i zachęcająca forma ich udostępniania powinna być równie ważna, co sama ich merytoryczna zawartość. Zwrócono również uwagę na pewnego rodzaju dysonans językowy – języka naturalnego i języka branżowego, bibliotecznego, który choć poprawny i zgodny z naukową terminologią, nie zawsze odpowiada faktycznej wartości danego zasobu i jego realnej przydatności, użyteczności dla studenta – zwłaszcza początkującego badacza.

Mnie szczególnie zainteresowały wystąpienia związane z obecnością bibliotek w mediach społecznościowych, blogosferą biblioteczną (dr Bogumiła Celer: Blogi bibliotek pedagogicznych i szkolnych narzędziem kształtowania kultury czytelniczej dzieci i młodzieży. Przegląd inicjatyw, dr hab. Anna Dymmel: Czytelnictwo i czytanie w epoce cyfrowej. Rekonesans badawczy, dr Sebastian Dawid Kotuła: Ewolucja kultury książki).

Z dużym zainteresowaniem spotkało się również wystąpienie mgr Joanny Chapskiej: Fenomen Dyskusyjnych Klubów Książki w dobie kultury multimedialnej na przykładzie działalności lubelskich Dyskusyjnych Klubów Książki, w którym przybliżono aspekt praktyczny i organizacyjny związany z planowaniem cyklicznych spotkań literackich oraz inne zadania koordynatora głównego projektu (warto wspomnieć, że o krajowym już zasięgu). Okazuje się, że idea spotkań czytelniczych, spotkań autorskich, nawet w niewielkich ośrodkach cieszy się dużą popularnością i obecnie w Polsce DKK działają we wszystkich województwach.

Osobiście zainteresowało mnie również wystąpienie mgr Marii Michalskiej z Biblioteki Narodowej zatytułowane Pracownik informacji naukowej w XXI wieku – wiedza, umiejętności, cechy osobowości, w którym przyjrzała się ona dokładnie różnym rodzajom kompetencji pracowników oddziałów informacyjnych. Badania naukowe poparte wieloletnim doświadczeniem w pracy z czytelnikiem i informacją, pokazują jak konieczny jest stały rozwój wiedzy, umiejętności stricte bibliotekarskich, ale też tzw. kompetencji miękkich, związanych z pracą pod presją czasu, stresem oraz komunikacji z czytelnikiem wymagającym. Wskazała też jako niezwykle istotne predyspozycje osobiste i uwarunkowania psychologiczne pracowników informacji, ponieważ w swojej pracy niejednokrotnie decydują one o dobrze zrealizowanej usłudze informacyjnej, a więc satysfakcji dla obu stron – czytelnika i bibliotekarza.

Zagadnienia związane z komunikacją i informacją w bibliotekach, to drugi blok tematyczny, który szczególnie mnie zainteresował, a ciekawych wystąpień o tej tematyce było kilka:

Mgr Justyna Jerzyk-Wojtecka: Student jako użytkownik biblioteki akademickiej i jego potrzeby informacyjne – omówienie badań przeprowadzonych w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego – przedstawiła wnioski z badań własnych przeprowadzonych w dużej akademickiej bibliotece. Pomimo różnic w codziennej działalności wielu bibliotek, zdecydowanie ważnym  aspektem działalności jest skupienie się na potrzebach czytelnika i właśnie dostosowanie do nich oferty informacyjnej.

Mgr Barbara Krasińska, mgr Piotr Milc: Rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu kultury cyfrowej czytelników na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W Bibliotece UP. podobnie jak w BUW oferowane są różnorodne szkolenia dla użytkowników.  W kuluarowych rozmowach dowiedziałam się, że nasza oferta bardzo przypadła do gustu prelegentom.

Mgr Dariusz Kardela w referacie Nowe kanały komunikacji w procesie budowania relacji biblioteki z użytkownikiem na przykładzie biblioteki CWINT Politechniki Wrocławskiej przedstawił praktyczny wymiar komunikacji z czytelnikiem i wskazał mocne i słabe strony niektórych kanałów komunikacji.

W tym bloku również znalazło się moje wystąpienie, podczas którego zaprezentowałam działalność Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń oraz jego wkład w tworzenie ciekawej oferty dodatkowej kierowanej do czytelników BUW. Wskazałam również na rolę informacji w nawiązywaniu relacji czytelników z biblioteką, jako miejscem nie tylko przydatnym w pracy naukowej, ale też otwartym
na różnorodne potrzeby współczesnego czytelnika.

Szeroki zakres tematyczny konferencji dał możliwość przekrojowego przyjrzenia się bieżącym tematom, które interesują środowisko bibliotekarzy – zarówno tych z bibliotek publicznych, instytutowych, jak też dużych ośrodków akademickich.

Ze względu na moje zawodowe zainteresowania – ze szczególnym zaciekawieniem wysłuchałam wystąpień związanych z działalnością informacyjną i użytecznością serwisów bibliotecznych.

Cieszę się, że miałam również okazję reprezentować BUW i ofertę OUIS, ponieważ zaowocowało to ciekawymi i inspirującymi rozmowami o przyszłości bibliotek oraz głosami uznania dla naszej obecnej działalności.

Anna Białanowicz-Biernat, Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *