BuwLOG

Grażyna Ziółkowska (1943-2018)

7 lutego zmarła nasza długoletnia koleżanka Grażyna Ziółkowska. Po krótkim epizodzie pracy w archiwach, życie zawodowe związała z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie. Przepracowała w niej 42 lata, najpierw w Oddziale Informacji Naukowej, a potem, już jako kustosz dyplomowany, do emerytury w ówczesnym Oddziale Opracowania Rzeczowego (obecnie: Oddział Opracowania Zbiorów).

Była sumiennym i rzetelnym bibliotekarzem, osobą dla której Biblioteka była bardzo ważna nie tylko jako miejsce pracy, ale również jako miejsce rozwoju zainteresowań osobistych.

Pasje literackie Pani Grażyny znalazły ujście w organizacji i wieloletniej animacji Koła Poetów BUW, które pod Jej energicznym przewodnictwem rozkwitało poetycko, ale też i teatralnie dając, interesujące amatorskie występy. Pani Grażyna niestrudzenie zabiegała o dobro swoich poetów, nawet ciężka i niespodziewana choroba oraz związany z nią długi pobyt w szpitalu nie umniejszyły jej zapału. Była naprawdę duszą tego Koła, które po jej odejściu szybko zanikło. Zabrakło jej energii, którą zresztą okazywała też w stosunkach koleżeńskich, czynnie, kiedy było trzeba, angażując się w pomoc innym.

Niestety ludzie odchodzą i prędko o nich zapominamy… Może ta krótka notatka pomoże na chwilę przypomnieć panią Grażynę.

Elżbieta Dworska-Padukiewicz, Oddział Opracowania Zbiorów


P.S. W antologii Bilans otwarty, w krótkim biogramie Pani Grażyny Ziółkowskiej czytamy: „Urodziła się w 1943 r. w Warszawie. Ukończyła historię na Uniwersytecie Warszawskim. Zdobyła potem specjalizację w zakresie informacji naukowej. Pracowała w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, potem […] w BUW. […] Pisze od najmłodszych lat wiersze, prozę, artykuły historyczne i in. Tłumaczyła poezję niemiecką i austriacką. Zainteresowania: oprócz historii ‒ poezja, teatr, muzyka romantyczna, kino lat 60. i 70., a w ostatnich latach ‒ nauki przyrodnicze, głównie paleontologia i biologia,  a  także kosmologia.”

Jak ważka

Lot ważki
przypomniał mi
lekkość bytu.

Tak unosić się,
ślizgać
po powierzchni życia
i… przeminąć.

Bez dłużącej się
nudy wieczności.

2002

Więcej wierszy Pani Grażyny i innych bibliotecznych poetów w antologii Bilans otwarty. Wiersze Klubu Poetów przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, [wybór i red. Grażyna Ziółkowska, Maria Lasecka]. Warszawa, cop. 2010. BUW Wolny Dostęp PG7136.A25 L533 2010

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *