BuwLOG

IV Seminarium wiedeńskie

W dniach 19-26 czerwca 2016 r. uczestniczyłem w IV Seminarium wiedeńskim organizowanym i finansowanym przez Federalne Ministerstwo ds. Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych Republiki Austrii. Tematem seminarium były Kobiety w społeczeństwie, literaturze i nauce. Tegoroczne seminarium miało nową formułę. Po raz pierwszy spotkanie bibliotekarzy trwało tylko jeden tydzień. Każda biblioteka była reprezentowana przez jednego/jedną bibliotekarza/bibliotekarkę.

1

Uczestnicy Seminarium wiedeńskiego z ministrem spraw zagranicznych Austrii

W poniedziałek nastąpiło oficjalne powitanie zgromadzonych gości w sali im. Aloisa Mocka w głównym budynku Federalnego Ministerstwa ds. Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych Republiki Austrii na Minoritenplatz. Wykład inauguracyjny wygłosiła dr Lisa Fischer, która mówiła na temat języka kobiet, języka dotyczącego kobiet oraz zmiany sposobu myślenia wśród/wobec kobiet. Lisa Fischer jest socjolożką, historyczką, dziennikarką, moderatorką i kuratorką wystaw poświęconych feminizmowi i roli kobiet w społeczeństwie. Po południu odbyło się spotkanie w Federalnym Ministerstwie ds. Edukacji i Kobiet Republiki Austrii. W sali audiencyjnej odbyły się trzy wykłady poświęcone polityce kobiecej, kobietom na rynku pracy, polityce równościowej oraz projektom i inicjatywom związanym z dostępem do nauki i umożliwianiem kobietom sprawiedliwego i równościowego planowania kariery zawodowej. Po wykładach na zaproszenie Jego Ekscelencji Ambasadora Konfederacji Szwajcarskiej Christopha Bubba i jego małżonki udaliśmy się na kameralne przyjęcie, które odbyło się w pomieszczeniach ambasady szwajcarskiej.

Cały wtorek upłynął pod znakiem warsztatów bibliotekarskich. Po słowie wstępnym kierowniczki referatu V2 Sekcji Polityki Kulturalnej Ulli Kraus-Nussbaumer, która notabene była w latach 2009-2013 dyrektorką Austriackiego Forum Kultury w Warszawie, został zaprezentowany długo wyczekiwany tom Kalliope. Austria. Frauen in Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft. pod red. Teresy Indjein, dyrektorki Sekcji Polityki Kulturalnej w Federalnym Ministerstwie ds. Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych Republiki Austrii. Po prezentacji odbyło się szkolenie dotyczące nowego portalu internetowego Bibliotek Austriackich. Następnie każda z 25 osób, uczestniczących w seminarium, wygłosiła 10-minutową prezentację na temat swojej biblioteki. Wieczorem na zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Austrii Sebastiana Kurza uczestniczyliśmy w koncercie The New Austrian Sound of Music reist in die Welt, który miał miejsce w słynnej sali koncertowej wiedeńskiego chóru chłopięcego w Augarten. Po koncercie odbył się uroczysty bankiet dla zaproszonych gości w ogrodach Augarten.

Środa dedykowana była literaturze. Wykład w Austriackim Towarzystwie Literackim poświęcony był niemieckojęzycznym autorkom na przestrzeni lat 1962-2016. Dr Manfred Müller, prezes Towarzystwa, przedstawił w swojej prezentacji obraz młodego pokolenia pisarek w kontraście do pisarek pokolenia powojennego. Po południu odbyła się kontrowersyjna prezentacja w Alte Schmiede, funkcjonującej jako pendant dla Towarzystwa Literackiego, wygłoszona przez sekretarza generalnego tej „Literackiej Kwatery” Waltera Famlera. W Alte Schmiede organizowane są odczyty i dyskusje poświęcone literaturze i kwestiom społeczno-politycznym.

W czwartek gościliśmy w Austriackiej Akademii Nauk. Wysłuchaliśmy dwóch wykładów na temat austriackich mediów oraz historii austriackich czasopism kobiecych. Prelegentami byli wykładowcy z uniwersytetu w Klagenfurcie. Po południu zwiedzaliśmy pomieszczenia Biblioteki Uniwersyteckiej w Wiedniu i wysłuchaliśmy wykładu na temat zasad funkcjonowania kobiecych baz danych (Ariadne, biografiA), wygłoszonego przez dr Susanne Blumesberger, która prócz pracy dydaktycznej na Uniwersytecie Wiedeńskim w Instytucie Germanistyki zajmuje się również m.in. opracowaniem danych biograficznych kobiet.

W piątek odwiedziliśmy Wydział 17. Magistratu miasta Wiednia „Integracja i Dywersyfikacja” oraz Wydział 57 Magistratu miasta Wiednia „Wspieranie Kobiet i Koordynacja Spraw dot. Kobiet”. Wykłady przedstawiające spektrum działań obu wydziałów, były nadzwyczaj ciekawe, ponieważ na podstawie statystyk pokazywały udział i zaangażowanie kobiet i mniejszości etnicznych w życie lokalnych społeczności. Po południu mieliśmy przyjemność zwiedzania „kosmicznie” nowoczesnego Library & Learning Center w nowym kampusie Wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Po budynku, zaprojektowanym przez słynną architektkę Zahę Hadid, oprowadził nas dyrektor placówki ‒ Nikolaus Berger. Sam budynek, jego zaplecze i rozwiązania technologiczne wywarły na nas olbrzymie wrażenie. Po zwiedzaniu odbył się wykład na temat roli kobiet i form wspierania kobiet podczas i po zakończeniu studiów na Wiedeńskim Uniwersytecie Ekonomicznym.

W sobotę obejrzeliśmy wystawę In den Prater! Vergnügungen seit 1766 w Wien Museum. Wystawa powstała z okazji 250-lecia oddania terenów łowieckich, nazywanych Praterem, społeczności miasta Wiednia przez cesarza Józefa II Habsburga. Następnie udaliśmy się do Pratermuseum położonego na terenie parku rozrywki. To był ostatni punkt naszego seminarium.

Podczas wizyty w Wiedniu zajrzałem również do zaprzyjaźnionej księgarni uniwersyteckiej DER BUCHFREUND von Walter R. Schaden, w której dokonujemy zakupu książek do naszej Biblioteki.

Mimo uciążliwych upałów pobyt w Wiedniu był bardzo owocny i udany.

Tekst i zdjęcia Maciej Soborczyk, Biblioteka Austriacka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *