BuwLOG

Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy BUW

 

logoSBP-wersja podstawowaW szczególnym dla bibliotekarzy dniu, 8 maja – Ogólnopolskim Dniu Bibliotekarza i Bibliotek, chcemy bliżej się przedstawić. My, czyli członkowie Koła SBP przy BUW.

Kim jesteśmy?

W Kole Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich funkcjonującym przy BUW działa ponad czterdzieścioro bibliotekarzy. Tę liczną grupę stanowią pracownicy BUW oraz innych bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego, bibliotekarze pracujący w bibliotekach innych szkół wyższych oraz innych instytucji. W skład naszego grona wchodzą również koleżanki i koledzy, którzy zakończyli aktywność zawodową, ale nadal wspierają nas swoim doświadczeniem.

Co robimy?

Działania, które podejmujemy w Kole SBP skierowane są do środowiska bibliotekarzy, ale przede wszystkim chcemy otwierać się na czytelników i użytkowników Biblioteki.  To dla nich organizujemy spotkania autorskie w ramach Autorskich czwartków w BUW – nawiązujemy kontakty z wydawnictwami i zapraszamy je do współpracy po to, aby w BUW prezentowane były publikacje interesujące szerokie kręgi odbiorców.

Zapraszamy seniorów w ramach spotkań BUW łączy pokolenia. Szczególnie  do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku kierujemy naszą ofertę zwiedzania BUW połączoną z prelekcją dotyczącą naszych zbiorów specjalnych oraz elektronicznych zasobów w e-bUW. Planujemy także zajęcia dla grup dziecięcych. Szczegółowe informacje podawane są na stronie internetowej BUW.

Dla bibliotekarzy organizujemy spotkania o charakterze profesjonalnym w Klubie pod Otwartą Księgą – naszym celem jest dzielenie się doświadczeniami na gruncie zawodowym, poszerzanie naszych umiejętności i wiedzy, którą przekazują zapraszani goście, ale często prelegentami są członkowie naszego Koła.

Działamy w wielu zespołach, komisjach i sekcjach SBP, jak Komisja Edukacji Informacyjnej, Sekcja Bibliotek Muzycznych, Sekcja Fonotek, Komisja Akredytacji Profesjonalnej, zespół ds. opracowania strategii i rozwoju portalu sbp.pl.

Nasza działalność wykracza również poza granice kraju – nawiązujemy kontakty z bibliotekarzami zagranicznymi. Działamy w międzynarodowych stowarzyszeniach bibliotekarskich, jak RISM (Répertoire international des sources musicales – Międzynarodowy Katalog Źródeł Muzycznych) będącego jednym z dużych międzynarodowych projektów IAML (International Association of Music Libraries Archives and Documentation Centres), który jest liczącym się członkiem międzynarodowych organizacji bibliotecznych i muzycznych, między innymi IFLA.

Jesteśmy obecni również w największej światowej organizacji bibliotekarskiej IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) – trzy osoby z naszego Koła pracują w sekcjach: Serials and Other Continuing Resources (Sekcja Wydawnictw Ciągłych), Information Literacy (Sekcja ds. edukacji informacyjnej) oraz Reference and Information (Sekcja Informacji Naukowej). Praca w sekcjach IFLA to przede wszystkim społecznie wykonywane zadania związane z organizacją corocznych kongresów IFLA (praca w zespołach zadaniowych, merytoryczna ocena nadsyłanych abstraktów wystąpień oraz ocena i korekta wybranych, pełnych tekstów referatów oraz prezentacji) oraz raportowanie dot. krajowego stanu prac i badań naukowych w danej dziedzinie. W 2017 r. czeka nas wielkie biblioteczne wydarzenie – doroczny Światowy Kongres IFLA odbędzie się we Wrocławiu. Przed nami ważne zadania – współpraca przy organizacji kongresu głównego, ale również organizacja konferencji satelickich. Już dziś możemy z wielką satysfakcją ogłosić, że BUW oraz Koło SBP przy BUW będą współorganizatorami jednej z takich towarzyszących konferencji. To wielkie wydarzenie dla środowiska bibliotekarzy warszawskich.

Jakie mamy plany?

Koło SBP przy BUW z roku na rok rozrasta się – dołączają do nas osoby, zachęcone aktywnością naszego Koła. Są to osoby z pomysłami, którym nie wystarcza codzienna praca, bo chcą robić coś więcej. Dlatego możemy planować dalsze działania, kontynuację dotychczasowych, stałych już zadań oraz myśleć o następnych. W naszych planach jest poszerzenie oferty szkoleniowej skierowanej do bibliotekarzy, jak również objęcie naszą działalnością edukacyjną kolejnej grupy, tym razem dzieci.

Zapraszamy do współpracy bibliotekarzy, studentów kierunku bibliotekarskiego – czekamy na nowe i ciekawe pomysły.

plakatDzień Bibliotekarza otwiera Tydzień Bibliotek trwający zwyczajowo od 8 do 15 maja. Święto braci bibliotekarskiej zostało zainicjowane  w 1985 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Co roku nowe hasło promuje czytelnictwo i korzystanie z oferty bibliotek. Tegoroczne hasło: „Biblioteka inspiruje” jasno pokazuje, że jest to miejsce szczególne i ważne dla wszystkich. Na ten czas biblioteki przygotowują specjalne wydarzenia, imprezy, spotkania. BUW również zaprasza – 11 maja o godz. 15.00 w Klubie pod Otwartą Księgą odbędzie się projekcja filmu „Świat to Biblioteka” (2015, reż. Marta Węgiel) oraz prezentacja programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” (Małgorzata Kanownik, Instytut Książki).

Zapraszamy!

Lilianna Nalewajska
Przewodnicząca Koła SBP przy BUW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *