BuwLOG

Książka miesiąca Biblioteki Austriackiej w BUW – czerwiec / Buch des Monats der Österreich-Bibliothek in BUW – Juni. Julya Rabinowich „Spaltkopf”

Książka miesiąca CZERWIEC

Biblioteka Austriacka w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie we współpracy z Instytutem Austriackim w Warszawie mają przyjemność zaprezentować Państwu w ramach projektu „Książka miesiąca” debiutancką powieść austriackiej pisarki Julyi Rabinowich Spaltkopf z 2008 roku, która została wyróżniona nagrodą za szczególnie udany debiut przez Urząd Kanclerza Federalnego Republiki Austrii w 2008 roku i nagrodą Rauriser Literaturpreis w 2009 roku. Książkę można wypożyczyć w Bibliotece Austriackiej na 3. piętrze oraz w sekretariacie Instytutu Austriackiego na ul. Zielnej 37. Książka nie została jeszcze przetłumaczona na język polski.

Bohaterka powieści, Mischka, urodziła się w wielopokoleniowej rosyjsko-żydowskiej rodzinie w Leningradzie. Gdy kończy siedem lat, rodzice oświadczają, że zamierzają z całą rodziną wyjechać na urlop na Litwę. Jednak samolot ląduje w Wiedniu. Mischka rozdarta między mitami swojego dzieciństwa a obietnicami świata zachodniego musi odnaleźć własną ścieżkę życiową na obczyźnie. Migracja oraz związane z nią konflikty są ważnymi wątkami tej powieści, jednak nie stanowią jedynej płaszczyzny narracyjnej. Należą do niej również dorastanie, stosunki międzypokoleniowe, tajemnice rodzinne oraz rola wyparcia i pamiętania.

Julya Rabinowich, ur. w 1970 roku w Leningradzie (Petersburg) w Związku Radzieckim, jest austriacką pisarką, dramaturżką, malarką i tłumaczką symultaniczną. Rabinowich jest córką malarza Borisa Rabinowicha (1938-1988), którego dorobek pisarka wystawiła w 2013 roku w Muzeum Żydowskim w Wiedniu. Związek Radziecki opuściła w 1977 roku. W latach 1993-1996 studiowała tłumaczenie ustne w Instytucie Tłumaczeń na Uniwersytecie Wiedeńskim. W 1998 zaczęła studia na wydziale malarstwa i filozofii na Uniwersytecie Sztuki Stosowanej, które ukończyła dyplomem w 2006 roku. Od 2006 roku Rabinowich pracuje jako tłumaczka podczas sesji psychoterapeutycznych w Domu Integracji w Wiedniu oraz współpracuje z organizacjami zajmującymi się uchodźcami. Od marca 2012 r. ma swoją cotygodniową rubrykę „Wstrząśnięte, nie mieszane“ w dodatku Album w dzienniku „Der Standard”, w której analizuje aktualne tematy. Jest laureatką wielu stypendiów i nagród. Pisze również sztuki teatralne, które są wystawiane na wielu prominentnych scenach Wiednia. Do tej pory wydała pięć powieści: Spaltkopf (2008), Herznovelle (2011), Die Erdfresserin (2012), Die Krötenliebe (2016) i Dazwischen: Ich (2016).

Buch des Monats JUNI

Die Österreich-Bibliothek in der Universitätsbibliothek Warschau freut sich, einen Roman der österreichischen Autorin Julya Rabinowich vorzustellen, der im Rahmen des Projekts „Buch des Monats“ in Zusammenarbeit mit dem Österreich Institut Warschau empfohlen wird. Wir präsentieren den Roman Spaltkopf aus dem Jahr 2008, der mit der Buchprämie für ein besonders gelungenes Debüt des Bundeskanzleramts (2008) sowie dem Rauriser Literaturpreis (2009) ausgezeichnet wurde. Interessierte Leser und Leserinnen können ihn in Originalfassung sowohl in der Österreich-Bibliothek in der Universitätsbibliothek Warschau als auch am Österreich Institut in der Zielna 37 ausleihen. Bis heute erschien kein Roman von Julya Rabinowich auf Polnisch.

Die Protagonistin Mischka wurde in Leningrad in einer russisch-jüdischen Großfamilie geboren. Als sie sieben Jahre alt ist, erzählen ihr ihre Eltern, dass sie Urlaub in Litauen machen. Doch das Flugzeug landet in Wien. Mischka muss sich, gespalten zwischen den Mythen ihrer Kindheit und den Verheißungen des Westens, im Exil einen eigenen Weg suchen. Migration und die dadurch entstandenen Konflikte sind wichtige Themen dieses Romans, sie stellen aber keineswegs die einzige Ebene dar. Es geht darin auch um das Erwachsenwerden, die Beziehungen zwischen den Generationen, Familiengeheimnisse und die Funktion des Verdrängens und des Erinnerns.

Julya Rabinowich, geb. 1970 in Leningrad (St. Petersburg) in der Sowjetunion, ist eine österreichische Schriftstellerin, Dramatikerin, Malerin und Simultandolmetscherin. Rabinowich ist die Tochter des Malers Boris Rabinowich (1938–1988), dessen Werk sie 2013 im Jüdischen Museum Wien ausstellte. Sie kam im Jahr 1977 aus der Sowjetunion nach Wien. Sie studierte von 1993 bis 1996 an der Universität Wien Dolmetsch und begann 1998 ein Studium an der Universität für Angewandte Kunst Wien mit Schwerpunkt Malerei und Philosophie, das sie 2006 mit dem Diplom abschloss. Rabinowich arbeitet seit 2006 im Rahmen von Psychotherapiebehandlungen als Dolmetscherin für das Integrationshaus Wien und den Flüchtlingsdienst mit Flüchtlingen. Seit März 2012 schreibt Julya Rabinowich wöchentlich die Kolumne „Geschüttelt, nicht gerührt” im „Album” des „Standard”, wo sie aktuelle Themen analysiert. Sie ist Preisträgerin von zahlreichen Stipendien und Preisen. Sie schreibt auch Theaterstücke, die auf prominenten Wiener Bühnen aufgeführt werden. Sie veröffentlichte fünf Romane: Spaltkopf (2008), Herznovelle (2011), Die Erdfresserin (2012), Die Krötenliebe (2016) i Dazwischen: Ich (2016).

Tekst: Maciej Soborczyk, Biblioteka Austriacka
Fot. Bartłomiej Karelin, ORZE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *