BuwLOG

Książka miesiąca Biblioteki Austriackiej w BUW – grudzień / Buch des Monats in der Österreich-Bibliothek Warschau – Dezember. Felix Mitterer „Keiner von euch”

Okładka książki w kolorze czarnym. N pierwszym planie zielona palma.

Książka miesiąca – grudzień 2020

Biblioteka Austriacka w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie we współpracy z Instytutem Austriackim prezentują w ramach projektu „Książka miesiąca” nową intrygującą książkę. Tym razem będzie to powieść historyczna austriackiego dramatopisarza Felixa Mitterera pt. Keiner von euch. Felix Mitterer portretuje życie uprowadzonego z Afryki do Europy chłopca na wiedeńskim dworze w XVIII wieku. Z doskonałym wyczuciem przedstawia koleje losu osoby nie akceptowanej i odrzuconej przez społeczeństwo. Książkę można wypożyczyć w Bibliotece Austriackiej oraz w Instytucie Austriackim na ul. Zielnej 37. Powieść Felixa Mitterera nie została dotychczas przetłumaczona na język polski.

W połowie XVIII wieku afrykański chłopiec zostaje uprowadzony do Europy. W Mesynie na Sycylii zostaje ochrzczony, otrzymuje nazwisko „Angelo Soliman” i wychowany jest przez arystokratyczną rodzinę według zasad tradycji dworskiej. Kiedy w końcu zostaje przekazany jako „prezent” dla księcia, zaczyna się jego niesłychana wędrówka przez życie. W Wiedniu Marii Teresy zostaje żołnierzem, potem kamerdynerem, uczy się kilku języków obcych, zostaję przyjęty do loży masońskiej „Prawdziwa zgoda”, obcując z cesarzem Józefem II Habsburgiem oraz Wolfgangiem Amadeuszem Mozartem. Jednak koniec życia będzie makabryczny: jego ciało po śmierci zostanie wypchane i wyeksponowane w cesarskim Gabinecie Naturaliów jako półnagi „dzikus” odziany jedynie w pierzastą przepaskę. Felix Mitterer zainspirował się tą wstrząsającą historią. W oparciu o fascynujące życie Angela Solimana opisuje aktualny temat ze szczególną gorliwością. W rasistowskim społeczeństwie, które próbuje go zaszeregować jako fetysz, ozdobę oraz potwierdzenie swojej oświeceniowej supremacji, Angelo Soliman musi przetrwać, stawiając czoła wszystkim przeciwnościom.

Felix Mitterer jest austriackim dramatopisarzem i aktorem. Urodził się w 1948 roku jako trzynaste dziecko chłopki, która po porodzie „oddała” je najlepszej przyjaciółce. Jego dorastanie było naznaczone nieporadnością agresywnej matki adopcyjnej. Od 1978 roku Mitterer jest popularnym dramaturgiem i autorem scenariuszy. Jego wieloodcinkowe filmy „Verkaufte Heimat” i „Piefke-Saga” należą do najbardziej znanych i wielokrotnie nagradzanych produkcji telewizyjnych. Natomiast sztuki „Kein Platz für Idioten”, „Stigma”, „Besuchszeit” lub „Sibirien” są najczęściej wystawianymi sztukami teatralnymi w Austrii. Jak mało który autor potrafi tak dobrze nadać dramatyczny charakter swoim niezwykle osobliwym postaciom w sztukach teatralnych. Jego optyka koncentruje się głównie na osobach odrzucanych, postaciach z marginesu społecznego oraz na tych, którzy zdobędą się na odwagę i płyną pod prąd.

Buch des Monats – Dezember 2020

Die Österreich-Bibliothek in der Universitätsbibliothek Warschau stellt ein neues Buch vor, das im Rahmen des Projekts „Buch des Monats“ in Zusammenarbeit mit dem Österreich Institut Warschau empfohlen wird. In diesem Monat präsentieren wir den spannenden historischen Roman des österreichischen Dramatikers Felix Mitterer unter dem Titel Keiner von euch. Felix Mitterer porträtiert das Leben eines von Afrika nach Europa verschleppten Jungen am Wiener Hof des 18. Jahrhunderts. Es gelingt ihm, mit viel Feingefühl das Leben und Handeln von Außenseitern und gesellschaftlich Geächteten ins Zentrum seines Werks zu stellen. Interessierte Leser und Leserinnen können diesen Roman in der Originalfassung sowohl in der Österreich-Bibliothek Warschau im 3. Stock als auch am Österreich Institut in der Zielna 37 ausleihen. Bis jetzt gibt es keine polnische Übersetzung dieses Romans.

Mitte des 18. Jahrhunderts wird ein Junge von Afrika nach Europa verschleppt und fortan „Angelo Soliman“ genannt. Im sizilianischen Messing tauft man ihn katholisch und erzieht ihn in einer aristokratischen Familie nach höfischer Tradition. Ale er schließlich als „Geschenk“ an einen Fürsten geht, beginnt ein beispielloser Lebensweg. Im Wien Maria Theresias steigt er zum Soldaten und schließlich zum Kammerdiener auf, lernt mehrere Sprachen und wird in die Freimaurerloge „Zur wahren Eintracht“ aufgenommen, verkehrt mit Kaiser Joseph II. und Wolfgang Amadeus Mozart. Doch am Ende seines Lebens steht das Ungeheuerliche: Angelo Solimans Körper wird präpariert und im kaiserlichen Naturalienkabinett ausgestellt – verkleidet als halbnackter „Wilder“ mit Federn und Muschelkette. Felix Mitterer lässt sich von einem aufrüttelnden Schicksal inspirieren. Angelehnt an das faszinierende Leben Angelo Solimans erzählt er von einem aktuellen Thema mit dringlicher Brisanz. In einer rassistischen Gesellschaft, die ihn als Fetischobjekt und Symbol der Aufklärung zu vereinnahmen versucht, muss sich Angelo Soliman behaupten.

Felix Mitterer ist ein österreichischer Dramatiker und Schauspieler. Er wurde 1948 als dreizehntes Kind einer Kleinbäuerin geboren und gleich nach der Geburt an die beste Freundin seiner Mutter „verschenkt“. Sein Aufwachsen war von der Hilflosigkeit der aggressiven Adoptivmutter geprägt. Seit 1978 ist er ein erfolgreicher Theater- und Drehbuchautor. Die mehrteiligen Filme „Verkaufte Heimat” und „Piefke-Saga” sind seine bekanntesten, vielfach preisgekrönten Fernseharbeiten, „Kein Platz für Idioten”, „Stigma“, „Besuchszeit”, „Sibirien” sind die am meisten aufgeführten Theaterstücke. Seine Stücke zählen zu den meistgespielten in Österreich. Wie kaum jemand sonst versteht er es, ungewöhnliche Schicksale dramaturgisch in Szene zu setzen. Sein Blick gilt oft den Außenseitern, den sozial Randständigen und jenen, die Mut beweisen und gegen den Strom schwimmen.

Tekst: Maciej Soborczyk, Biblioteka Austriacka
Fot. Monika Konarska, ORZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *