BuwLOG

Książka miesiąca Biblioteki Austriackiej w BUW – luty / Buch des Monats der Österreich-Bibliothek in BUW – Februar. Franz Kafka „Die Verwandlung”

Książka miesiąca ‒ luty

Biblioteka Austriacka w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie we współpracy z Instytutem Austriackim w Warszawie mają przyjemność zaprezentować Państwu klasyczne dzieło z początku ubiegłego wieku. W ramach cyklu „Książka miesiąca” przedstawiamy opowiadanie Franza Kafki Die Verwandlung z 1912 roku, które ukazało się drukiem w 1915 roku, a w polskim tłumaczeniu Juliusza Kydryńskiego wyszło na łamach „Przekroju” w 1956 roku pod tytułem Przemiana. Książkę w pełnej wersji niemieckiej można wypożyczyć w Bibliotece Austriackiej na 3. piętrze, w wersji uproszczonej w sekretariacie Instytutu Austriackiego na ul. Zielnej 37. Jej wydanie polskojęzyczne dostępne jest w Bibliotece Uniwersyteckiej w zbiorze Franza Kafki Cztery opowiadania. List do ojca (BUW Wolny Dostęp PT2621.A26 A575 2003).

Bohaterem utworu jest Gregor Samsa, który pewnego dnia budzi się „przemieniony w potwornego robaka”. Gregor nie jest w stanie podnieść się z łóżka. Rodzina odseparowuje go, dbając o to, by nikt nie dowiedział się, co się z nim stało. Na skutek przemiany Gregor traci pracę, a członkowie jego rodziny są zmuszeni zarabiać na życie sami, ponieważ dotychczas byli na jego utrzymaniu.

Franz Kafka urodził się w 1883 roku w Pradze; pisarz niemieckojęzyczny, pochodzenia żydowskiego. Studiował germanistykę i prawo na Niemieckim Uniwersytecie w Pradze. Później zaczął pracę w Zakładzie Ubezpieczeń w Pradze, często podróżował. Pierwszy zbiór jego opowiadań został wydany w 1913 roku, w tym samym roku powstał pierwszy rozdział powieści Ameryka. Twórczość Kafki nie była doceniona za jego życia. W 1922 ze względu na zły stan zdrowia zrezygnował z pracy, zmarł w sanatorium Hoffmann w Kierling k. Wiednia w 1924 roku. Kafka przedstawia w swoich dziełach najczęściej człowieka wyobcowanego. Bohater kafkowski walczy samotnie z niezrozumiałymi strukturami rządzącymi światem. Mimo buntu i starań nie jest w stanie zmienić swego położenia, a walka kończy się klęską. Jest autorem niedokończonych powieści: Proces, Zamek i Ameryka, licznych opowiadań m.in. Wyrok, Przemiana, Dociekanie psa, Głodomór oraz listów i dzienników.

Buch des Monats ‒ Februar

Die Österreich-Bibliothek in der Universitätsbibliothek Warschau freut sich, dieses Mal ein klassisches Buch vorzustellen, das im Rahmen des Projekts „Buch des Monats“ in Zusammenarbeit mit dem Österreich Institut Warschau empfohlen wird. Wir präsentieren eine Erzählung: Die Verwandlung von Franz Kafka aus dem Jahr 1912, die 1915 veröffentlicht wurde und 1956 in polnischer Übersetzung von Juliusz Kydryński unter dem Titel Przemiana in der Zeitschrift „Przekrój” erschien. Interessierte Leser und Leserinnen können die Erzählung in der vollständigen Originalfassung in der Österreich-Bibliothek Warschau im 3. Stock und in der vereinfachten Version am Österreich Institut in der Zielna 37 ausleihen. Die polnische Ausgabe steht in der Universitätsbibliothek zur Verfügung (BUW Freihandbereich PT2621.A26 A575 2003).

Die Hauptrolle spielt in dieser Erzählung ein gewisser Gregor Samsa, der eines Tages „zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt“ wird. Gregor ist unfähig aufzustehen und das Bett zu verlassen. Seine Familie sperrt ihn ins Zimmer und will keinem verraten, was mit ihm in Wirklichkeit passiert ist. Infolge der Verwandlung verliert Georg die Arbeit und die Mitglieder seiner Familie sind gezwungen, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, denn bis dahin waren sie von ihm unterhalten.

Franz Kafka, geboren 1883 in Prag, deutschsprachiger Schriftsteller, jüdischer Abstammung. Er studierte Germanistik und Jura an der Deutschen Universität in Prag. Anschließend arbeitete er in einer Unfallversicherungsanstalt in Prag, reiste relativ oft. Sein erster Erzählungsband erschien im Jahr 1913. In diesem Jahr entstand auch das erste Kapitel des Romans Der Verschollene. Sein Werk wurde zu seinen Lebzeiten unterschätzt. Im Jahr 1922 musste er auf Grund seines schlechten Gesundheitszustands auf die Arbeit verzichten, 1924 starb er im Sanatorium Hoffmann in Kierling bei Wien. In seinem Werk stellt Kafka einen entfremdeten Menschen dar. Der Held seiner Werke kämpft allein gegen unverständliche Strukturen der Welt. Trotz des Widerstands und der vielen Bemühungen ist er unfähig, seine Lage zu ändern, und der Kampf endet mit einer Niederlage. Er ist Autor von unvollendeten Romanen: Der Process, Das Schloss und Der Verschollene, von zahlreichen Erzählungen u.a. Das Urteil, Die Verwandlung, Forschungen eines Hundes und Ein Hungerkünstler sowie von Briefen und Tagebüchern.

Tekst i tłumaczenie: Maciej Soborczyk, Biblioteka Austriacka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *