BuwLOG

Książka miesiąca Biblioteki Austriackiej w BUW – wrzesień / Buch des Monats in der Österreich-Bibliothek Warschau – September. Marc Elsberg „Gier”

Okładka książki Gier.

Książka miesiąca – wrzesień 2020

Biblioteka Austriacka w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie we współpracy z Instytutem Austriackim w Warszawie mają przyjemność zaprezentować Państwu w ramach projektu „Książka miesiąca” powieść austriackiego mistrza thrillerów naukowych Marca Elsberga pt. Gier, wydaną w 2019 roku przez wydawnictwo Blanvalet. Książka została przetłumaczona na język polski i wydana przez wydawnictwo W.A.B. i nosi tytuł Chciwość. Obie wersję językowe są dostępne w Bibliotece Austriackiej.

Trzy poprzednie powieści Marca Elsberga: Blackout, Zero oraz Helisa znalazły się na światowych listach bestselerów i przyniosły autorowi szereg nagród literackich i naukowych. W najnowszej książce Elsberg poruszył temat nierównomiernej dystrybucji dóbr. Kryzys gospodarczy dotknął społeczność międzynarodową, panuje masowe bezrobocie i głód. Banki i korporacje bankrutują. Kapitalistyczny świat zabrnął w ślepą uliczkę. Garstka uprzywilejowanych ludzi czerpie z tej sytuacji korzyści. Laureat Nagrody Nobla Herbert Thomson, wie jak rozwiązać ten globalny kryzys. Podczas szczytu ekonomicznego w Berlinie ma on wygłosić przemówienie, w którym zdradzi formułę na powszechny dobrobyt, dostępny dla wszystkich ludzi. Świat może jednak nie poznać genialnego rozwiązania – Thompson i jego asystent giną w wypadku samochodowym. Świadek wypadku zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę. Czy uda mu się poznać remedium na nierówności społeczne?

Marc Elsberg (wł. Marcus Rafelsberger ) urodził się w Wiedniu w 1967 roku. Dorastał w Baden w Dolnej Austrii. Studiował wzornictwo przemysłowe na Uniwersytecie Sztuki Stosowanej w Wiedniu. Pracował w branży reklamowej jako konsultant strategii i dyrektor kreatywny dla agencji w Wiedniu i Hamburgu. Pisał felietony dla austriackiej gazety „Der Standard”. W 2000 wydał swoją pierwszą powieść pt. Saubermann. W Polsce nakładem wydawnictwa W.A.B. zostały wydane trzy jego powieści: Balckout (2015), Zero (2016) i Helisa (2017).

Buch des Monats – September 2020

Die Österreich-Bibliothek in der Universitätsbibliothek stellt ein neues Buch vor, das im Rahmen des Projekts „Buch des Monats“ im Zusammenarbeit mit dem Österreich Institut Warschau empfohlen wird. Dieses Mal präsentieren wir den neuesten Roman des österreichischen Science-Thriller-Meisters Marc Elsberg unter dem Titel Gier. Dieses 2019 im Verlag Blanvalet erschienene Buch wurde ins Polnische übersetzt und im Verlag W.A.B. unter dem Titel Chciwość veröffentlicht. Beide Sprachversionen sind in der Österreich-Bibliothek Warschau zugänglich.

Die drei vorherigen Romane von Marc Elsberg: Blackout, Zero und Helix standen auf den Bestsellerlisten der Welt und brachten dem Autor eine Reihe literarischer und wissenschaftlicher Preise. In seinem neusten Buch wird das Thema der ungleichmäßigen Güterverteilung angesprochen. Die internationale Gemeinschaft ist von der Wirtschaftskrise betroffen. Es gibt Massenarbeitslosigkeit und Hunger. Banken und Unternehmen gehen bankrott. Die kapitalistische Welt ist in eine Sackgasse geraten. Eine Handvoll privilegierter Menschen profitieren von dieser Situation. Der Nobelpreisträger Herbert Thomson weiß, wie man diese globale Krise lösen kann. Auf dem Wirtschaftsgipfel in Berlin wird er eine Rede halten, in der er die Formel für universellen Wohlstand enthüllt, die allen Menschen zur Verfügung steht. Es scheint aber, dass die Menschheit die brillante Lösung nicht enthüllt bekommt, denn Thompson und sein Assistent kommen ums Leben bei einem Autounfall. Ein Unfallzeuge wird in ein gefährliches Spiel hineingezogen. Wird er in der Lage sein, ein Mittel gegen die soziale Ungleichheit zu finden?

Marc Elsberg (alias Marcus Rafelsberger), geb. 1967, in Wien. Er wuchs in Baden auf. Er studierte Industriedesign an der Universität für angewandte Kunst Wien. Er arbeitete in der Werbebranche als Strategieberater und Kreativdirektor für Agenturen in Wien und Hamburg. Er schreibt Kolumnen für Der Standard. Im 2000 veröffentlichte er seinen ersten Roman unter dem Titel Saubermann. In Polen veröffentlichte der Verlag W.A.B. drei seiner Romane: Blackout (2015), Zero (2016) und  Helisa (2017).

Tekst: Michał Dworakowski, Maciej Soborczyk, Biblioteka Austriacka
Fot. Bartłomiej Karelin, ORZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *