BuwLOG

Listy nowości

CZYTELNIK

Cóż tam, panie, w bibliotece?

Książecki trzymają się mocno!?

BIBLIOTEKARZ

A, mój miły czytelniku,

mam przez cały dzień dosyć książeczek.

CZYTELNIK

Kiedy to ciekawe sprawy.

BIBLIOTEKARZ

A to czytaj, kto ciekawy. (…)

Takie to gawędy słychać w różnych zakątkach BUW. O tym, że książka trzyma się mocno wiemy dobrze, zwłaszcza w Oddziale Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów. Każdego roku wpływa do BUW około 40 000 książek, z czego około 3/4 wchodzi do zbiorów biblioteki. W terminologii bibliotecznej, jak nam podpowiada „Podręczny słownik bibliotekarza” wszystko to, co wpływa do biblioteki i zostaje włączone do zbiorów, określa się jako „nabytek”. Zdając sobie sprawę, że to kropla w morzu, z tego morza książek wybieramy najciekawsze i tworzymy z nich listy nowości.

Wybierane są publikacje wyróżniające się ciekawym ujęciem tematu i piękną szatą graficzną, o aktualnej tematyce. Na listy nowości nierzadko trafiają także wydawnictwa niszowe, często na prośbę wydawców, którzy za pośrednictwem biblioteki promują swoją ofertę. Listy nowości tworzymy co miesiąc, w podziale na książki polskie i zagraniczne, w zależności od miejsca wydania.

Staraliśmy się jak najlepiej zorganizować pod względem czasowym i technicznym proces tworzenia list nowości. Droga książki zaczyna się w OGUZ, ale do pełnego opracowania i udostępnienia czytelnikowi danej pozycji potrzeba czasu. Aby przyspieszyć proces ich opracowania, do książek zamieszczanych na listach nabytków wkładamy papierowe paski z datą określającą maksymalny czas, w którym książka może przebywać w Oddziale Opracowania Zbiorów. Nie miałoby bowiem sensu prezentowanie czytelnikom publikacji, z których nie mogliby korzystać w jak najkrótszym czasie od chwili ich ukazania się na stronie internetowej. Wykonanie co miesiąc ok. 150 skanów okładek i ich odpowiednie przetworzenie w programie graficznym, to tylko połowa sukcesu, Kolejnym etapem pracy jest korekta opisów bibliograficznych, nadanie im numerów i połączenie z odpowiednimi skanami okładek. Wysiłek się jednak opłaca, ponieważ pod koniec każdego miesiąca zamieszczamy na stronie internetowej BUW gotowe listy z nabytkami. Nie byłoby to możliwe również bez pomocy Oddziału Obsługi Informatycznej.

Publikowanie list nowości lub list nabytków doskonale wpisuje się w jedno z podstawowych zadań każdej biblioteki, jakim jest „prowadzenie działalności informacyjnej, a zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych„. Mamy nadzieję, że dzięki listom nasi użytkownicy uzyskają pełniejszą informację o tym, jakie obiekty wzbogaciły zbiory BUW i chętniej z nich skorzystają.

Listy można odnaleźć na stronie domowej BUW, po lewej stronie w zakładce „Zbiory/Nabytki„. Serdecznie zapraszamy!

Anna Włodarczyk, BCH (OGUZ)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *