BuwLOG

MOST Wiedzy, czyli kilka słów o Multidyscyplinarnym Otwartym Systemie Transferu Wiedzy

most

shellac: bridge. flickr CC BY

 

Nasza informacyjna codzienność opiera się na Internecie, czyli na ogólnoświatowym systemie połączeń między komputerami. Internet jest z jednej strony efektem rozwoju technologicznego naszej cywilizacji, z drugiej strony reakcją na zaspokojenie potrzeb współczesnego społeczeństwa sieciowego. Jedną z usług internetowych są strony www i wyszukiwarki internetowe (np. Google, Baidu, Seznam, Bing, Yahoo, Yandex). Głównym zadaniem wyszukiwarek internetowych jest pomoc w dotarciu do nieprzebranych cyfrowych zasobów. Wynika z tego, że podstawową kompetencją społeczeństwa informacyjnego jest sprawne i skuteczne wyszukiwanie informacji.

I jedną z takich wyszukiwarek jest… MOST… No właśnie… Z czym się Państwu kojarzy wyraz „most”? 😉 To bardzo przewrotne pytanie, o czym za chwilę się Państwo przekonają 🙂 Uczestnictwo w konferencji zorganizowanej przez Bibliotekę Uniwersytecką im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w dniach 13-14 listopada 2018 r. w ramach III Seminarium z cyklu Otwierania Nauki – Praktyka i Perspektywy – „Wyzwanie dla bibliotek akademickich w kontekście ustawy 2.0. i otwartej nauki” i wystąpienie Dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej dr Anny Wałek „Promocja dorobku naukowego poprzez otwarte repozytorium i bazę wiedzy” , zdecydowanie poszerzyło moje horyzonty na temat tego słowa 🙂 I mam nadzieję, że to co Państwu przedstawię pokrótce poniżej, też będzie dla Państwa pewnym novum.

Jesień 2016 roku stała się w pewnym sensie przełomowa dla Politechniki Gdańskiej, ponieważ właśnie wtedy zadebiutowała ona trzyletnim projektem MOST Wiedzy, współfinansowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wspieranym przez Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Most Wiedzy, którego inauguracja miała miejsce dokładnie 31 sierpnia 2017 r., jest portalem, który pozwala na prezentowanie własnego dorobku naukowego. MOST Wiedzy, który powstaje przy współpracy Politechniki Gdańskiej z Centrum Usług Informatycznych PG, jest idealną przestrzenią dla współpracy wielu środowisk – naukowców, biznesu, a także całego społeczeństwa informacyjnego. A korzyści z tego wynikające są widoczne już na pierwszy rzut oka i zachęcają zainteresowanych do innowacyjnego działania:

NAUKOWIEC
1. spersonalizowana wizytówka
2. promocja dorobku naukowego
3. nawiązywanie nowych współpracy

BIZNES
1. inteligentne dopasowywanie oferty
2. szybki kontakt
3. informacje o najnowszych patentach i wynalazkach

SPOŁECZEŃSTWO
1. dostęp do pełnych treści publikacji
2. wyszukiwanie prac naukowych
3. informacja o wydarzeniach naukowych

Taka płaszczyzna porozumienia i kooperacji nie byłaby możliwa, gdyby nie dane pozyskane przez Politechnikę Gdańską i inne jednostki naukowe, a w rezultacie spójna integracja zgromadzonych i udostępnionych informacji.
Platforma naukowa spełnia przy tym podwójną rolę: scalającą i tropiącą 🙂  Zanim jednak przejdę do zadań nałożonych na portal, pozwolę sobie zademonstrować Państwu, co kryje się pod nazwą MOST Wiedzy.

• M jak MULTIDYSCYPLINARNY
Oznacza – dostępność publikacji, badań, projektów i wielu innych zasobów ze wszystkich dziedzin nauki.

• O jak OTWARTY
Oznacza – bezpłatny i bezpośredni dostęp do wszystkich zgromadzonych materiałów.

• S jak SYSTEM
Oznacza – dostępność portalu z każdej przeglądarki.

• T jak TRANSFER
Oznacza – współpracę pomiędzy twórcami i biznesem.

• W jak WIEDZA
Oznacza – gwarancję jakości zorganizowanej wiedzy naukowej.

Zadania nałożone na tę powszechnie dostępną platformę można zamknąć w dwóch głównych punktach:

1. MOST Wiedzy integruje informacje dotyczące zasobów uczelni, które są dostarczane z różnych źródeł,
2. MOST Wiedzy jest inteligentną wyszukiwarką, która ułatwia przeszukiwanie zasobów naukowych Politechniki Gdańskiej.

Zasoby naukowe Politechniki Gdańskiej są udostępniane w ramach otwartego dostępu (Open Access), na otwartych licencjach (np. Creative Commons), nie wymagają zakładania konta i obejmują:

– informacje o pracownikach naukowo-badawczych,
– informacje o pracach naukowo-badawczych pracowników,
– pełne treści prac naukowo-badawczych pracowników,
– informacje o realizowanych projektach i grantach,
– informacje o infrastrukturze naukowej: laboratoriach, aparaturach, zespołach badawczych, opracowanych rozwiązaniach innowacyjnych, patentach,
– informacje o kursach on-line,
– informacje o ofercie technologicznej.

Jednym słowem ten nowoczesny, niezawodny pomost dla środowisk naukowych i nie tylko, w zrozumiały sposób dostarcza wiedzę za pomocą rozbudowanej struktury usług systemu i intuicyjnego interfejsu WWW, a ponadto jest inteligentnym doradcą, który potrafi zaproponować odpowiednie treści użytkownikowi. Dzięki swojej budowie i funkcjonalności MOST Wiedzy stał się efektywnym narzędziem służącym promocji zasobów nauki upublicznionym przez uczelnie, a także wizytówką zarówno uczelni jak i jej pracowników.

Podsumowaniem dla podstawowych informacji dotyczących platformy MOST Wiedzy może być zapewnienie twórców, że ma ona znaczenie ogólnokrajowe. A to znaczy, że każda uczelnia w Polsce może przystąpić do tego innowacyjnego projektu.

Projekt MOST Wiedzy jest tylko narzędziem informatycznym ułatwiającym i promującym otwieranie zasobów nauki. Jednak to od polityki Uczelni i decyzji poszczególnych pracowników naukowych zależy, czy i jak chętnie będą publikować oraz udostępniać zasoby w ramach otwartego dostępu. W tym celu niezbędne są liczne wydarzenia oraz akcje uświadamiające i promujące tę ideę. (Lubomski P.: MOST Wiedzy jako narzędzie promocji potencjału naukowo-badawczego uczelni wyższej. EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej nr 2 (14)/2017 )

Dorota Bocian (Boci@n) – Oddział Usług Informacyjnych

LITERATURA:

1. Halavais A.: Wyszukiwarki internetowe a społeczeństwo. Warszawa 2012 – BUW Wolny Dostęp HM851.H35165 2012
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
3. Lubomski P.: MOST Wiedzy – nowoczesne narzędzie promocji dorobku pracowników uczelni – Pismo PG nr 7 z 2017 r.
4. Lubomski P.: MOST Wiedzy jako narzedzie promocji otwartych zasobów nauki – Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 52 z 2017 r.
5. Lubomski P.: MOST Wiedzy jako narzędzie promocji potencjału naukowo-badawczego uczelni wyższej. EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej nr 2 (14)/2017).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *