BuwLOG

ERASMUS: Nauko! Przyspieszaj! (5)

orcid

ORCID jest międzynarodową, interdyscyplinarną organizacją non-profit, która pracuje na rzecz stworzenia i utrzymania rejestru unikalnych identyfikatorów dla naukowców.

 

ORCID ID (Open Researcher and Contributor ID) jest stałym, niepowtarzalnym identyfikatorem dla autorów, naukowców.

Istnienie kolejnego identyfikatora mogłoby wydawać się bez sensu. Przecież każda baza ma własny identyfikator, więc po co kolejny? Zadaniem ORCID ID jest stworzenie nie lokalnej identyfikacji dla poszczególnych organizacji, czy poszczególnych baz, ale identyfikatora międzynarodowego. Bywa on nazywany DOI dla naukowców.

Zadaniem ORCID ID jest ochrona dorobku autora-naukowca. Autorów posiadających tak samo brzmiące imię i nazwisko jest wielu. Jak przypisać właściwy dorobek autorowi, gdy mamy kilku „Janów Kowalskich”? Bibliotekarze dobrze wiedzą, jak trudne to czasami bywa. ORCID znalazł rozwiązanie – każdy autor otrzymuje 16-cyfrowy numer identyfikacyjny.

ORCID jest otwarty nie tylko dla wszystkich autorów, ale także na prawie każdy rodzaj pracy twórczej. Pozwala na przypisanie w profilu autora nie tylko klasycznego artykułu, ale także np. występu tanecznego. Możliwość taka istnieje dzięki wykorzystywanemu w systemie bazy CASRAI Output Standard.

Własny profil na ORCID bardzo łatwo założyć (tak samo, jak w przypadku tworzenia innych elektronicznych profili). ORCID wspiera ochronę prywatności – autor sam określa, które dane będą widoczne publicznie.

Kod ORCID jest udostępniany na licencji open source, co pozwala na implementacje w dowolnej bazie danych.

Identyfikator ORCID zaczyna być wspierany przez narzędzia bibliometryczne, jak choćby Web of Science, ImpactStory, przez wydawców, jak Elsewier (np. w bazie Scopus), czy NATURE (przy elektronicznym przesłaniu artykułu przez profil na platformie wydawcy). Także w PubMed, czy CrossRef jest już obecny ORCID ID. Co więcej, niektóre organizacje wspierające badania naukowe, jak Wellcome Trust, czy the U.S. Departament of Energy we wnioskach aplikujących o granty pytają o identyfikator ORCID. Czyli: nie wystarczy posiadać, trzeba aktywnie używać – wtedy to ma sens!

Nie można również zapomnieć o tym, że ORCID jest coraz częściej integrowany z repozytoriami. Dobrym przykładem jest repozytorium INSPIRE prowadzone we współpracy z CERN. O repozytorium INSPIRE w następnym odcinku.

Wrobella i 

Nauko! Przyspieszaj! (6) – Czytaj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *