BuwLOG

Nowości książkowe w BUW ‒ styczeń 2018

 


AM  C  D-F  GN700-875    Nauki historyczne

Przetrwałam. Doświadczenia kobiet więzionych w czasach nazizmu i stalinizmu, wybór i opracowanie Maria Buko, Katarzyna Madoń-Mitzner, Magda Szymańska. Warszawa : Dom Spotkań z Historią, 2017

BUW Wolny Dostęp D810.W7 P79 2017

Opowieści kobiet, które przeżyły niemieckie obozy koncentracyjne, pracę przymusową, sowieckie łagry, zesłanie, więzienia w stalinowskiej Polsce. 15 biografii ze zbiorów Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA. G-GF  Q  R-V  Geografia, Nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane

Sam Kean, Dziwne przypadki ludzkiego mózgu: historie szaleństw i powrotów do zdrowia z neurochirurgami w roli głównej. Łódź : Wydawnictwo JK – Feeria Science Wydawnictwo, 2017

BUW Wolny Dostęp RD594 .K43165 2017.

Podróży po ludzkim ciele ciąg dalszy. Tym razem polecamy fascynującą opowieści o odkrywaniu sekretów ludzkiego mózgu oraz trudnościach i przeżyciach pierwszych badaczy tego najbardziej tajemniczego narządu.

Autor opisuje działanie ludzkiego mózgu w sposób przewrotny: z perspektywy tego, co się popsuło. W książce znajdziemy wiele anegdot opisanych żywym, dowcipnym i pełnym sarkazmu językiem. Nie zabraknie też fascynującej makabry, ale książka ta to przede wszystkim doskonałe źródło wiedzy o naszej głowie.

 


K  J    Prawo, Nauki polityczne

Aktualne wyzwania demokracji partycypacyjnej w Polsce i na świecie, red. Paweł Kuczma. Polkowice : Wydawnictwo Uczelni Jana Wyżykowskiego, 2017

BUW Wolny Dostęp K3289.5.A945 2017

Książka porusza zagadnienia z zakresu demokracji partycypacyjnej, w planie doktrynalnym, prawnym, politologicznym czy praktyki stosowania jej form. Monografia została podzielona na części poświęcone m.in.  pantokracji, niekoherencji w zakresie prawnych regulacji dotyczących wolności wypowiedzi w prasie, problematyce zinstytucjonalizowanego dialogu społecznego w Polsce, partycypacji pracowniczej, konwencji z Aarhus, formom partycypacji obywateli, konsultacjom samorządowym, praktycznym rozwiązaniom z obszaru demokracji partycypacyjnej, demokratycznej partycypacji dziecka, a także demokracji partycypacyjnej w innych krajach.

 

 H GN1-673 GR-GV   Nauki społeczne, Antropologia

Gospodarka Polski 1990-2017. Kręte ścieżki rozwoju, redakcja naukowa Michał Gabriel Woźniak. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN SA, 2017

BUW Wolny Dostęp HC340.3.G67947 2017  

 

Polska gospodarka lat 1990-2017 to z jednej strony błyskawiczny rozwój rynków, a z drugiej szereg niespójności instytucjonalnych, ekonomicznych i technologicznych.

Autorzy podkreślają w książce konieczność reform z naciskiem na społeczną odpowiedzialność biznesu, innowacyjność i rozwój gospodarki opartej na wiedzy.
 


M  N  Muzyka, Architektura, Sztuki piękne  

Mirosława Sobczyńska-Szczepańska, Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017

BUW Wolny Dostęp NA5955.P6 S625 2017

Książka stanowi pierwszą próbę całościowego omówienia architektury polsko-litewskiej prowincji trynitarzy, która w przeważającej większości nie zachowała się do naszych czasów lub poddana została daleko idącej transformacji.  Na wstępie omówione zostały czynniki takie jak historia, misja i duchowość zakonu, które to determinowały jego działalność na polu sztuki, a także  przepisy zawarte w trynitarskiej regule i konstytucjach, a odnoszące się do kwestii artystycznych. W kolejnych rozdziałach możemy zapoznać się z rekonstrukcją dziejów i pierwotnego kształtu omawianych budowli. Ponadto w osobnym rozdziale podjęto problem autorstwa poszczególnych obiektów oraz wpływu inwestora na wybór koncepcji architektonicznej. Ostatnim poruszanym zagadnieniem jest wymowa ideowa trynitarskich budowli z uwzględnieniem ich dekoracji malarsko-rzeźbiarskiej.

 


 B L     Filozofia, Psychologia, Religia, Oświata

Heinz Schilling, Marcin Luter, Buntownik w czasach przełomu. Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2017

BUW Wolny Dostęp BR325. S35165 2017

 

Marcin Luter reformator i założyciel protestantyzmu. Autor biografii Wittenberskiego mnicha  podejmuje próbę przedstawienia swojego bohatera jako buntownika, który nie ustaje w walce o religię i jej rolę w świecie. Książka o człowieku, który mocno wierzył w to, że Bóg uczynił go swoim prorokiem.

Do rąk czytelnika trafia pozycja, która w rzetelny i błyskotliwy sposób analizuje losy wielkiego reformatora:  Dzieciństwo, studia i pierwsze lata klasztorne (1483-1511), Wittenberga i początki reformacji (1511-1525), Między profetyczną pewnością a doraźną porażką (1525-1546)
A  Z    Dzieła treści ogólnej (encyklopedie, informatory), Bibliotekoznawstwo

Wizualizacja informacji w humanistyce, red. M. Kowalska, V. Osinska. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017

BUW Wolny Dostęp AZ105 .W59 2017

 

Wizualizacja informacji – ta unowocześniona technologia, a zarazem metodologia wkracza w każdą sferę ludzkiej aktywności: od badawczo-rozwojowej po biznesową, społeczną i artystyczną. Jest to praktyczna wiedza o tym, jak graficznie „opanować” ogromne zbiory danych, opisujących dany aspekt rzeczywistości.

Tam gdzie jest dużo danych informacji, powstaje zapotrzebowanie na ich przedstawienie w formie skondensowanej i zrozumiałej dla odbiorcy. Obserwowana obecnie masowość danych występuje w naukach przyrodniczych, humanistycznych, ale przede wszystkim społecznych. Do eksploracji i analizy tych zasobów naukowcy z powodzeniem wykorzystują zaawansowane metody wizualizacji.

Publikacja Wizualizacja informacji w humanistyce jest cennym wkładem w popularyzację koncepcji i metod wizualizacji informacji z dziedziny humanistyki. Wzbudzenie przekonania o naukowej przydatności wizualizacji może przyczynić się do otwarcia przed wieloma humanistami nowych pól badawczych, a także nowych możliwości metodycznych.

Informacje o książkach przygotowały:

Anna Białanowicz-Biernat, Dorota Bocian, Maja Bogajczyk, Alina Cywińska, Magdalena Fedorczyk-Falis, , Anna Gimlewicz, Lilianna Nalewajska – Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń.

Obrazek tytułowy: Daniel Wehner: book. Flickr, CC BY 2.0 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *