BuwLOG

Nowości książkowe w BUW – czerwiec 2019


P Język. Literatura  

Alicja Kędziora, Ikonografia teatralna „Tygodnika Illustrowanego” (1859-1939). T. 1 i 2, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018. 

BUW Wolny Dostęp PN2111 .K44 2018

„Tygodnik Illustrowany” ukazywał się przez 80 lat. Współpracowali z nim wybitni artyści, wśród ilustratorów min. Michał Elwiro Andriolli, Franciszek Tegazzo, Franciszek Kostrzewski, spośród fotografików m. in. Jan Mieczkowski, Konrad Brandel, Jadwiga Golcz, Jan Malarski, Benedykt Jerzy Dorys.  Utrwalili oni poza portretami aktorów i innych ludzi teatru (ok. 2000), sceny z przedstawień (prawie 1100), scenografię (100 projektów), architekturę teatrów warszawskich, krakowskich, prowincjonalnych i zagranicznych.

Tom I książki to analiza materiału ilustracyjnego dotyczącego szeroko rozumianego teatru (poza teatrem zawodowym, operą, operetką uwzględniono teatr amatorski, jasełka, różnego rodzaju widowiska), tom 2 zawiera  dokładny inwentarz. Dzięki niemu można bez trudu znaleźć portrety Sary Bernhardt, Eleonory Duse, Heleny Modrzejewskiej, Stanisławy Wysockiej, Aleksandra Zelwerowicza, Stefana Jaracza; sceny z ważnych przedstawień, np. „Dziadów” z 1935 roku w reżyserii Leona Schillera, „Króla Rogera”  Karola Szymanowskiego w Teatrze Wielkim w roku 1926 lub przygotowany przez Ferdynanda Ruszczyca projekt scenografii do przedstawienia „Balladyny” w warszawskim Teatrze Polskim z 1914 roku.  „Tygodnik Ilustrowany”  jest dostępny w Cyfrowej Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego  (http://bcul.lib.uni.lodz.pl/publication/54).
B L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata

Frans de Waal, Wiek empatii: jak natura uczy nas życzliwości, tłumaczenie Łukasz Lamża, Kraków: Copernicus Center Press, 2019.

BUW Wolny Dostęp BF575.E55 W22165 2019

W Wieku empatii światowej sławy prymatolog Frans de Waal poszukuje przejawów współczucia, współodczuwania, współpracy i życzliwości u innych niż Homo sapiens zwierząt. Zasadniczym przesłaniem książki jest teza, że ludzkie społeczności nie muszą być oparte na przemocy i agresji, ponieważ skłonność do dzielenia się, poczucie bezinteresowności, umiejętność odczytywania i wczuwania się w cudze stany emocjonalne są w człowieku głęboko zakorzenione. Znający poprzednie publikacje autora dopatrzą się tu pewnych powtórzeń, niemniej styl pisania de Waala sprawia, że książkę – mimo znacznej objętości – czyta się z przyjemnością i zrozumieniem.AM C D-F GN700-875 Nauki historyczne

Dorota Czakon-Tralski, Emigranci czy współcześni nomadzi?: socjologiczny obraz Polaków w Austrii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018.

BUW Wolny Dostęp DB34.P65 C93 2018

W publikacji ukazano zmieniający się profil społeczno-demograficzny emigranta – od pionierów, przez tych, którzy wyjeżdżali z Polski w czasie stanu wojennego, następnie tych sprzed okresu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, aż po najmłodszych stażem emigrantów unijnych. Motywy wyjazdu, specyfika fal migracyjnych, zmieniające się okoliczności zewnętrzne, adaptacja – to główne elementy poddane analizie w tej publikacji.

G-GF Q R-V Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane

Wiesław Mikuś, Proszę się nie bać… : zaraz pan zaśnie…, Brzezia Łąka: Wydawnictwo Poligraf, © copyright 2019.

BUW Wolny Dostęp RD80.62.M45 A3 2019 

Autorem książki jest Wiesław Mikuś, doświadczony anestezjolog, pracujący w Biłgoraju, Zamościu i Szczebrzeszynie. W dość naturalistyczny sposób przywołuje zdarzenia z sali operacyjnej, których uczestnikiem był on sam lub jego koledzy po fachu. Książka to wybór najciekawszych, najbardziej wzruszających, niezwykłych i zaskakujących historii pacjentów. Losy pacjentów przywoływane są barwnym i plastycznym językiem. Pozorny chaos narracyjny, uzupełniony plastycznymi opisanymi sprawia, że książkę czyta się łatwo i przyjemnie.
K J Prawo. Nauki polityczne

Dominika Bek, Jakub Hanc, Anna Jaworska-Wieloch, Olga Sitarz, Piotr Zawiejski, Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego: analiza aspektów materialnoprawnych na przykładzie wybranych pragmatyk, Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2019.

BUW Wolny Dostęp KKP2978 .B45 2019

Odpowiedzialność dyscyplinarna przewidziana dla różnych grup zawodowych i społecznych jest zagadnieniem, które cieszy się dużą popularnością m.in. w środowisku naukowym, a także wśród osób pracujących w komisjach dyscyplinarnych. Książka, która odpowiada na pytanie o relację materialnego prawa dyscyplinarnego do materialnego prawa karnego, składa się z dwóch części:
1. Odpowiedzialność dyscyplinarna w wybranych grupach zawodowych (zawody prawnicze, służby mundurowe, zawody medyczne, szkolnictwo i działalność naukowa, architekci i inżynierowie budownictwa),
2. Materialnoprawne warunki odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Pierwsza część jest próbą analizy przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej w niektórych zawodach zaufania publicznego oraz odnoszących się do studentów, zaś druga stanowi ocenę przeprowadzonej analizy.

H GN1-673 GR-GV Nauki społeczne. Antropologia

Peter Wohlleben, Instrukcja obsługi lasu, tłumaczenie Ewa Kochanowska, Kraków: Wydawnictwo Otwarte, 2018.

BUW Wolny Dostęp GV191.67.F6 W64165 2018

Czasem, gdy zupełnie nie panujemy nad sytuacją lub nie mamy pojęcia jak się do czegoś zabrać mówimy „Jestem w lesie!”, zwykle bezradnie rozkładając przy tym ręce i wzdychając. I o ile na utarte w języku potocznym powiedzenia nie mamy wpływu, to na naszą wiedzę – zawsze!
Może więc spróbować odczarować to zdanie i sprawić, że wypowiemy je wtedy, gdy czujemy się pewni, kompetentni i na miejscu? Mamy sposób na to, by wreszcie poczuć się… w lesie!
Instrukcja obsługi lasu to prawdziwy przewodnik po świecie leśnej przyrody i szeregu sytuacji, które mogą zaskoczyć nas podczas leśnych wędrówek, zwłaszcza tymi mniej uczęszczanymi ścieżkami. Autor mieszka i pracuje w lesie, gdzie przez lata nauczył się odczytywać sygnały i rozumieć język przyrody, zatem odkrywa je teraz przed mniej zadomowionymi w lesie czytelnikami. To także cenna lektura dla tych, którym los zwierząt i roślin nie jest obojętny – autor udziela bowiem subtelnych rad, jak być w lesie miłym gościem, a nie intruzem.

A Z Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo

Marecki Piotr, Między kartką a ekranem. Cyfrowe eksperymenty z medium książki w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, © copyright 2018.

BUW Wolny Dostęp Z1033.E43 M37 2018

To opowieść o cywilizacyjnym procesie przemiany książki pod wpływem mediów cyfrowych. Do skonstruowania narracji wybrano sześć polskich utworów powstałych od 1975 do 2013 roku, które potraktowano jako dzieła charakterystyczne dla opisywanej doby późnego druku: Księgi Słów Wszystkich (z 1975 roku) Józefa Żuka Bruszewskiego, Æ (1991) Roberta Szczerbowskiego, Historii pewnego przypadku (1997) Małgorzaty Dawidek, Big Dick (2013) Wojciecha Bruszewskiego, Archetyptury czasu (2013) Andrzeja Głowackiego oraz Powiek (2013) Zenona Fajfera. Wszystkie one mają jedną wspólną cechę: są hybrydami rozpiętymi między medium analogowym i cyfrowym, kartką i ekranem. Wychodząc z założenia, że do badania tych utworów niewystarczająca jest lektura filologiczna, literaturoznawcza, uwzględniająca jedynie treść, autor wykorzystał również analizę opartą na medium (media-specific analysis), a przywołane prace nazwał za N.K. Hayles techno-tekstami. Swój wywód skonstruował na bazie wielu słowników (autorstwa m.in. J.D. Boltera, H. Kittlera, E. Aarsetha, J. Pressman, N. Montforta, K. Bazarnik), zaś narrację oparł głównie na dwóch metodologiach: badaniach nad platformami i archeologii mediów.
Informacje o książkach przygotowali:
Anna Białanowicz-Biernat, Dorota Bocian, Maja Bogajczyk, Alina Cywińska, Anna Gimlewicz, Tomasz Kasprowicz, Lilianna Nalewajska – Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *