BuwLOG

Nowości książkowe w BUW – kwiecień 2017

P  Język, Literatura     

Barbara Bibik, Translatoris vestigia : projekcje inscenizacyjne wybranych polskich tłumaczy „Orestei” Ajschylosa. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016

BUW Wolny Dostęp: PA3825.A6 B53 2016

Tytuł książki w dosłownym przekładzie brzmi: „Ślady tłumacza”.  Mówi ona o znaczeniu tłumacza dla obecności dzieła dramatycznego w kulturze.

Tłumacz nie jest anonimowy, pozostawia swój ślad (świadomy, będący wytworem jego kreatywności, bądź nieświadomy, będący odzwierciedleniem konwencji epoki czy „kodu przekładowego”, podobnie jak i jego przekład, który nie przemija bez echa, nawet jeśli się starzeje. (s. 24-25)

Monografia dotyczy tłumaczeń  jedynej zachowanej do naszych czasów trylogii tragicznej. Wystawiono ją po raz pierwszy w inscenizacji samego Ajschylosa wiosną 458 roku p.n.e. – 2474 lata temu.

Autorka analizuje XIX- i XX-wieczne przekłady profesorów: Zygmunta Węclewskiego, filologa klasycznego; Jana Kasprowicza, komparatysty i poety; Stefana Srebrnego, filologa klasycznego, człowieka teatru. Przyda się to podsumowanie, bo właśnie ukazał się kolejny przekład – prof. Roberta Chodkowskiego (Lublin 2016), a  „Oresteja” do dziś jest wystawiana.

 


 B L     Filozofia, Psychologia, Religia, Oświata          

O chłopcu, który przestał się bać i inne niezwykłe eksperymenty, wybór i oprac. Piotr Żak. Kielce : Wydawnictwo Charaktery, cop. 2016.

BUW Wolny Dostęp BF 198.7 .O24 2016

Eksperymenty potrzebne są psychologii – z ich osiągnięć korzystają biologia, socjologia, literatura, film, teatr i wiele innych dziedzin. Książka, choć niewielka objętościowo, przybliża współczesne zasady przeprowadzania eksperymentów, dotyczące przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa badanym, a także rzetelności uzyskanych wyników. Pokazuje, jak eksperymenty wpłynęły na współczesne myślenie o ludzkiej naturze oraz jak kształtowały się zmiany w zasadach etycznych prowadzenia badań, nie tylko psychologicznych.

 

 

 


AM  C  D-F  GN700-875     Nauki historyczne

Norbert Delestowicz, Bolesław II Szczodry : Tragiczne losy wielkiego wojownika 1040/1042-2/3 IV 1081 albo 1082. Kraków: Wydawnictwo „Avalon”, cop. 2016

BUW Wolny Dostęp DK4224 .D45 2016

Bolesław II  Szczodry, to jeden z najbardziej kontrowersyjnych władców w historii Polski. Dzięki niemu państwo Polskie podniosło się z upadku po załamaniu z czasów Mieszka II. Postać tego walecznego władcy odcisnęła wyraźne piętno na dziejach nie tylko Polski, ale również Rusi, Węgier i Czech.

Prezentowana książka jest pierwszą, pełną biografią polskiego władcy. Autor biografii rzetelnie i kompleksowo ukazuje wszelkie przejawy działalności Bolesława II Szczodrego. Ukazuje zarówno politykę wewnętrzną monarchy, konflikty z państwami ościennymi, jak również historię sąsiadów ‒ Rusi, Węgier, Czech i Cesarstwa. Plastycznie kreśli szeroką panoramę burzliwych dziejów Europy Środkowej w II połowie XI stulecia.

 

 


 G-GF  Q  R-V   Geografia, Nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane      

Jonathan Hogg: British Nuclear Culture : Official and Unofficial Narratives in the Long 20th Century. Bloomsbury Academic an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, London, New York 2016

BUW Wolny Dostęp UA647 .H64 2016.

Terminem „british nuclear culture” historycy i socjolodzy brytyjscy określają wpływ, jaki miało pojawienie się energii atomowej na brytyjskie społeczeństwo w aspekcie politycznym, historycznym, społecznym i kulturowym.

Jonathan Hogg stwierdza w swojej książce, że „kultura jądrowa” jest w brytyjskiej mentalności obecna od lat. Swoje spostrzeżenia ilustruje szczegółową analizą materiałów źródłowych, w tym artykułów prasowych,  dokumentów rządowych, filmów, muzyki oraz świadectw ustnych.

Autor porusza kwestię lęku jądrowego, polityki rządowej, obrony cywilnej, protestu i oporu wobec nowej technologii oraz jej wpływu  na codzienne  życie Brytyjczyków. Obok bogatej bibliografii w książce znajdziemy również listę przydatnych zasobów internetowych.


K  J     Prawo, Nauki polityczne

Leksykon tajemnic, redakcja Grażyna Szpor, Agnieszka Gryszczyńska. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck, 2016

BUW Wolny Dostęp K3263.L45 2016

Książka stanowi rzetelny katalog tajemnic prawnie chronionych. W polskim ustawodawstwie nie znajdziemy definicji tajemnicy. Natomiast leksykon jest doskonałą pomocą dydaktyczną dla prawników, omawiającą m.in. podstawy prawne a także np. zakresy podmiotowe i przedmiotowe poszczególnych tajemnic. W zbiorze można znaleźć wyczerpujące informacje na temat m.in. tajemnicy adwokackiej, tajemnicy dawcy krwi, tajemnicy detektywa, tajemnicy funkcjonariusza policji, tajemnicy giełdowej, tajemnicy korespondencji, tajemnicy negocjacji, tajemnicy parlamentarzysty, tajemnicy pocztowej i wielu innych.

 

 


H GN1-673 GR-GV Nauki społeczne, Antropologia

Osoby starsze w przestrzeni życia społecznego, praca zbiorowa. Katowice: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, 2014

BUW Wolny Dostęp HQ 1061.O86 2014

 

Książka poświęcona jest polityce senioralnej i zjawisku starzenia się społeczeństwa. To zbiór studiów skierowany do seniorów, ich opiekunów, a także osób zainteresowanych problemami demograficznymi. Publikacja została podzielona na cztery części: zagadnienia teoretyczne, podejmowanie działań na rzecz seniorów, aktywność fizyczna a zdrowie osób starszych, przestrzeń przyjazna seniorom.

 


M  N    Muzyka, Architektura, Sztuki piękne

Wiesław Weiss: Tomek Beksiński. Portret prawdziwy. Czerwonak: Wydawnictwo Vesper, 2016

BUW Wolny Dostęp ML423.B45 W45 2016

Tomek Beksiński, syn Zofii i Zdzisława Beksińskich urodzony w Sanoku w 1958 roku.  Legendarny dziennikarz muzyczny (pisał felietony do „Magazynu Muzycznego” oraz pism „Tylko Rock” i „Machina”), tłumacz filmów z języka angielskiego, m.in. „Latającego Cyrku Monty Pythona”, „Milczenia owiec” czy serii o przygodach Jamesa Bonda. Dla nas zaś, czyli dla słuchaczy jego audycji muzycznych emitowanych w latach 80. i 90. w Polskim Radio – postać kultowa.

Książka zawiera mnóstwo informacji o Tomaszu Beksińskim, w tym wiele takich, których nie znajdziemy w książce Magdaleny Grzebałkowskiej (Beksińscy. Portret podwójny). Na pewno portret Tomka nakreślony przez Wiesława Weissa jest nieco subiektywny, ale na pewno warto go skonfrontować z postacią Tomasza Beksińskiego zagraną przez Dawida Ogrodnika w filmie „Ostatnia rodzina” Jana P. Matuszyńskiego a zapewniam, że są to dwa bardzo różniące się od siebie portrety.

 


A  Z     Dzieła treści ogólnej (encyklopedie, informatory), Bibliotekoznawstwo

Dominika Michalak, Izabela Koryś, Jarosław Kopeć: Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2016.

BUW Wolny Dostęp Z1003.5.P6 M53 2016

W raporcie prezentowane są główne wyniki ankietowego badania czytelnictwa przeprowadzonego dla Biblioteki Narodowej przez TNS Polska w listopadzie 2015 roku.

Omówione są zmiany, jakie zaszły w głównych wskaźnikach czytelnictwa, przedstawione uwarunkowania społeczne sprzyjające czytelnictwu i takie, które stanowią barierę dla jego upowszechnienia, ponadto scharakteryzowane wybory lekturowe czytelników oraz praktyki lekturowe w sieci.

Po co badać czytelnictwo? W światowym dyskursie badawczym podkreśla się dziś przede wszystkim związki powszechnego czytelnictwa ze sprawą równości – politycznej, społecznej i ekonomicznej. Biegłość w korzystaniu z różnych mediów i w mierzeniu się z różnymi typami tekstów traktuje się jako rodzaj kapitału, pozwalającego na awans społeczny bądź skuteczne działanie w sferze publicznej. Społeczne zróżnicowanie związane z uczestnictwem w kulturze pisma badacze czytelnictwa traktują równie poważnie jak ekonomiści zróżnicowanie dochodowe.

W raporcie Biblioteki Narodowej wprowadzono tę perspektywę również do badań, uważnie analizując relację pomiędzy podejmowaniem rozmaitych praktyk lekturowych a zajmowaną pozycją społeczną. Nie jest to prosta zależność, co jest wyjaśnione w rozdziałach drugim i szóstym. Istnieją też inne powody, dla których warto badać praktyki lekturowe, na przykład: lepsze zrozumienie mechanizmów socjalizacji czytelniczej (rozdział trzeci) i akulturacji nowych mediów (rozdział piąty), poznanie upodobań literackich czytelników (rozdział szósty) czy − innych niż czytanie − praktyk związanych z kulturą książki (rozdział siódmy).

Informacje o książkach przygotowały: Dorota Bocian, Maja Bogajczyk, Alina Cywińska, Magdalena Fedorczyk-Falis, Anna Gimlewicz, Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń

Wizerunki okładek publikujemy za zgodą wydawców

Obrazek tytułowy: Daniel Wehner: book, flickr – CC BY

1 comment for “Nowości książkowe w BUW – kwiecień 2017

  1. Zooza
    4 kwietnia 2017 at 14:58

    Z Basią Bibik, autorką pierwszej nowinki, siedziałam w ławce w naszym znanym_warszawskim_liceum o profilu KLASYCZNYM. Na szczęście ja po maturze zboczyłam z tej strasznej, łacińsko-greckiej ścieżki, ale Basia, proszę, chyba książka habilitacyjna…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *