BuwLOG

Nowości książkowe w BUW – listopad 2018


B L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata

Marek N. Jakubowski, Sokrates odwoływał się do swego gamonia: tudzież inne cytaty ze studenckich odpowiedzi egzaminacyjnych, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.

BUW Wolny Dostęp B68 .J35 2018

„Kopernik scentralizował wszechświat, a Kant go zdecentralizował”, ponieważ „uważał, iż natura człowieka jest geocentryczna” (s. 101).
Tak tajemniczo może brzmieć tylko humor z zeszytów szkolnych, a właściwie – z akademickich kartek egzaminacyjnych. Nie jest to jednak błaha lekturka, bowiem każdy studencki lapsus, wymysł lub nonsens opatrzony został wyjaśnieniem Marka Nikodema Jakubowskiego. Profesor filozofii, zebrawszy pokaźną kolekcję cytatów, ze swadą i wyborną erudycją przeprowadza prostowanie żakowskich – nomen omen – kantów. W ten sposób czytelnik, bawiąc się przednie, delektując inteligentnym komentarzem i niejako przy okazji zgłębiając podstawy filozofii, dochodzi do refleksji o fatalnych skutkach braku edukacji filozoficznej w szkołach średnich.
Może więc niniejszy zbiór być czymś w rodzaju „metody położniczej stosowanej przez Sokratesa w celu wzbudzenia brzemienności myśli” (s. 33).
AM C D-F GN700-875 Nauki historyczne

Lijia Zhang, Socjalizm jest piękny: wspomnienia robotnicy z czasów nowych, przełożyła Ewa Ledóchowicz, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2018.

BUW Wolny Dostęp DS779.29.Z46 A37165 2018

Wspomnienia robotnicy z czasów Nowych Chin. Niezwykłe wspomnienia, wnikliwe i przejmujące spostrzeżenia ofiary reżimu. Świadectwo osobistego zwycięstwa kobiety – chińskiej robotnicy pragnącej oderwać się od tradycji, a jednocześnie dokument opisujący przeobrażenia chińskiej ekonomii i życia.
G-GF Q R-V Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane

Edward Brooke-Hitching, Atlas lądów niebyłych: największe mity, zmyślenia i pomyłki kartografów, przełożył Janusz Szczepański, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 2017.

BUW Wolny Dostęp GA108.7 .B76165 2017 egz.1

Książka zawiera opis 58 fikcyjnych miejsc na mapie świata, od Eldorado po wyspę Bermeja, która rzekomo znajdowała się  w Zatoce Meksykańskiej. Każde hasło dotyczące fikcyjnego miejsca posiada współczesną (poprawną) mapkę, na której zostało ono zaznaczone. Zaletą publikacji są cytaty źródłowe – opisy z map, jak i fragmenty z kronik czy relacji podróżników.
Poza fikcyjnymi wyspami i miastami autor przedstawił ponadto różne potwory morskie i mityczne ludy, których istnienie miały potwierdzać mapy.
Pozycja została uzupełniona 200 starymi mapami (od średniowiecza po XX wiek), ilustracjami i zdjęciami.


K J Prawo. Nauki polityczne

Ustawa o grach hazardowych: Komentarz, redakcja naukowa Stefan Babiarz, Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.

BUW Wolny Dostęp KKP3036.5.G35 B334 2018

Wyraz „hazard” oznacza w języku arabskim „kostkę” lub „grę w kości” (az-zahr). Natomiast gry hazardowe były znane wszystkim starożytnym cywilizacjom. W Polsce idea regulacji przepisów o grach losowych sięga okresu międzywojennego (ustawa z dnia 26 marca 1920 r. w przedmiocie urządzania loterji i założenia Państwowej Loterji Klasowej).
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych weszła w życie 1 stycznia 2010 r. Książka pod redakcją Stefana Babiarza stanowi kompleksowy komentarz do przepisów i jest przeznaczona prawników, doradców podatkowych, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej.


H GN1-673 GR-GV Nauki społeczne. Antropologia

Katrina Onstad, Efekt weekendu: odzyskaj swój wolny czas, a zobaczysz, jak zmieni się twoje życie, tłumaczenie z języka angielskiego Lidia Białek, Kielce: Wydawnictwo Charaktery, 2018.

BUW Wolny Dostęp HD5114.A3 O57165 2018

Żyjemy w czasach, w których wszyscy są nieustannie zajęci, a praca zawodowa płynnie przeplata się z czasem wolnym. Zjawiska tego nie sposób powstrzymać, ważna jednak jest świadomość tego, jak przepracowanie wpływa na nasze życie. Znalezienie odpowiedniego work-life balance to klucz do satysfakcjonującego życia zawodowego i prywatnego. I o tym własnie jest książka „Efekt weekendu”. Jak powinien wyglądać udany weekend? Według autorki, ta szczególna cząstka tygodnia ma służyć smakowaniu życia. Książka może stać się drogowskazem dla tych, którzy przytłoczeni codziennymi obowiązkami nie odróżniają weekendu od powszednich dni tygodnia i już dawno zapomnieli jak ważny jest odpoczynek.


M N Muzyka. Architektura. Sztuki piękne

Sylwia Krzemińska-Szołtysek, Wielmożni panowie i czcigodne panie: renesansowe nagrobki figuralne na Górnym Śląsku, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017.

BUW Wolny Dostęp NB1880.P7 K79 2017

Opracowanie przedstawia efekt prekursorskich badań nad renesansowymi nagrobkami figuralnymi na obszarze historycznego Górnego Śląska, będącymi ważnym świadectwem kultury pogrzebowej tego regionu i dokumentującymi zarazem rozwój górnośląskiej rzeźby doby renesansu i manieryzmu. Renesansowe nagrobki figuralne są co prawda na omawianym obszarze mniej liczne niż na Dolnym Śląsku ale do czasów współczesnych dotrwały aż 83 z 92 znajdujących się tu przed 1945 r.
Nagrobki figuralne zamawiali przede wszystkim przedstawiciele szlachty i duchowieństwa, rzadziej mieszczaństwa. Schemat kompozycyjny tych nagrobków podlegał pewnym regułom, opartym na tradycji średniowiecznej i rozwijanym w dobie nowożytnej.
Terenem badań jest historyczny Górny Śląsk, ale praca zawiera też liczne odniesienia do podobnych zabytków z Dolnego Śląska, Wielkopolski oraz terenu Czech i Niemiec.
A Z Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo

Michał Heller, Jak być uczonym, wybór i opracowanie Małgorzata Szczerbińska-Polak, Kraków: Copernicus Center Press, 2017.

BUW Wolny Dostęp AZ101 .H45 2017

„Jeżeli ignorancja jest ciemnością umysłu, to wiedza jest jego światłem, a studiowanie i uprawianie nauki, choć wymagają nakładu sił i przezwyciężania wielu słabości, są zanurzeniem się w świetle.”
W książce „Jak być uczonym” Michał Heller dzieli się swoimi doświadczeniami w przeżywaniu wielkiej, choć – jak pisze – trudnej przygody, jaką jest uprawianie nauki. Może być ona źródłem ogromnej przyjemności związanej z odkrywaniem tajemnic świata, ale wymaga także wiele wysiłku i poświęceń. To niezwykle inspirująca lektura zwłaszcza dla ludzi młodych, którzy dopiero wkraczają na naukową ścieżkę. Zawiera wiele praktycznych rad, jak rozwijać swoje zdolności i jak godzić pracę twórczą z codziennym życiem.

Informacje o książkach przygotowali:
Anna Białanowicz-Biernat, Dorota Bocian, Maja Bogajczyk, Magdalena Fedorczyk-Falis, Anna Gimlewicz, Tomasz Kasprowicz, Lilianna Nalewajska – Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń.

Obrazek tytułowy: Daniel Wehner: book. Flickr, CC BY 2.0

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *