BuwLOG

Nowości książkowe w BUW – marzec 2020Okładka książki. Na okładce starszy mężczyzna w czarnej czapce z daszkiem z siwą brodą.B L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata

Ks. Adam Boniecki, Strefa dobrego zasięgu, Kraków: Wydawnictwo Znak, 2019.

BUW Wolny Dostęp: BX 4705 .B5763 A25 2019

Książka zawiera wybór tekstów opublikowanych w „Tygodniku Powszechnym” w latach 2018-2019. To komentarz rozsądku i wiary (w szerokim sensie) odnośnie do najbardziej aktualnych, a więc i najgorętszych, emocjonujących spraw. Ksiądz Boniecki, zaniepokojony i uważny obserwator, jest przede wszystkim głosem nadziei i pokory w sytuacji obustronnie podsycanej wojny… polsko-polskiej. Duchowny pisze między innymi o instrumentalnym wykorzystywaniu strachu, o problemie nienawiści, która zaczyna się nie od jej obiektu, lecz wewnątrz nienawidzącego, o wartości ciszy i lekkomyślnym niszczeniu lasu oraz, oczywiście, dużo o Kościele. A także o poczuciu humoru, rozumianym jako dystans do świata i do siebie, dzięki któremu można wyrażać sprzeciw wobec wielu bulwersujących spraw i robić to w sposób mądry i wyważony.


Okładka książki w kolorze białym. Napisy w kolorze czarnym. Na środku oładki abstrakcyjny rysunek w odcieniach zieleni.AM C D-F GN700-875 Nauki historyczne

Jerzy Kałążny, Jak w XXI wieku opowiadać historię? Narracja jako problem teoretyczny i praktyczny w niemieckich naukach o historii, kulturze i literaturze, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2019.

BUW Wolny Dostęp D16.9 .J26 2019

Narracja historyczna w jej teoretycznym i praktycznym wymiarze. Z wprowadzenia: „Wszystko jest historią – opowiadanie jest zawsze i wszędzie”. Teza zawarta w tytule
naukowego artykułu sprzed kilku lat świadczy o nieprzemijającej aktualności opowiadania jako obiektu zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin, zwłaszcza historyków, literaturoznawców i kulturoznawców”. Współczesna refleksja nad narracją historyczną posiada interdyscyplinarny i wieloaspektowy charakter, co zostało odzwierciedlone w książce.


G-GF Q R-V Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane

Doping w sporcie / redakcja naukowa Andrzej Pokrywka, Magdalena Bujalska-Zadrożny, Artur Mamcarz. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020.

BUW Wolny Dostęp RC1230 .D657 2020

Duch sportu to nie tylko rywalizacja sportowa, a bezwzględna walka o pieniądze. W tej walce wszystkie chwyty są dozwolone. W tym korzystanie ze środków farmakologicznych i substancji chemicznych, które mają zapewnić zwycięstwo, nawet kosztem zdrowia i życia.
Doping to obecnie jeden z najbardziej dochodowych „biznesów”, na tyle rentowny, że poszczególne kraje borykają się z problemem „mafii dopingowych”. W związku z tym, władze są zmuszane do opracowywania i wdrażania programów terapeutycznych mających pomóc osobom uzależnionym od stosowania środków dopingujących.
Niniejsza książka nie ma na celu potępienie tych sportowców, którzy skorzystali z niedozwolonego wparcia. Autorzy tej pracy próbują zrozumieć zjawisko dopingu, poznać jego medyczny i społeczny wpływ na sport. Jednym z poruszanych w książce aspektów jest to, że nie zawsze pozytywny wynik badań antydopingowych powinno oznaczać potępienie sportowca. Na rynku dostępnych jest wiele produktów z niedeklarowanymi w składzie substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia i życia. Tylko świadomość tego problemu wśród sportowców, lekarzy i kibiców pozwoli nam na wygraną walkę z dopingiem, nie tylko w sporcie profesjonalnym lecz także amatorskim.


Okładka książki w kolorze szarym. Na okładce Czerwony Napis: Prawa Dziecka oraz rysunek skulonej dziewczynki z kucykami.K J Prawo. Nauki polityczne

Prawa dziecka: perspektywa prywatnoprawna i społeczna, redakcja: Dagmara Jaroszewska-Choraś, Agnieszka Kilińska-Pękacz, Agnieszka Wedeł-Domaradzka, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2019.

BUW Wolny Dostęp K639 .P679 2019

Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się. (Art.87 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.2017.682 t.j. ze zm.) Zaś ochrona dziecka jest podstawą funkcjonowania najmłodszego członka w rodzinie. Nieprawidłowości występujące w podstawowej komórce społecznej i wynikające z tego zagrożenia dla dziecka uruchamiają mechanizmy prawne, których zadaniem jest eliminacja tychże nieprawidłowości. Przepisy rodzinne i cywilne są narzędziem do przywracania prawidłowego funkcjonowania dziecka w rodzinie.
Monografia stanowiąca zbiór artykułów z zakresu szeroko pojętych praw dziecka została podzielona na trzy części:
• Dziecko w prawie cywilnym,
• Dziecko w prawie rodzinnym,
• Dziecko jako uczestnik życia społecznego – aspekty prawne i pozaprawne.


Zdjęcie książki z perspektywy - Grzbiet i okładka - kolorze białym. Na okładce stare zdjęcie mężczyzny z bródką z domalowanymi na czerwono okularami, broda i wąsami. Wokół napisy i grafiki stylizowane na namalowane farbą. A Z Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo

Koper Sławomir, Nobliści skandaliści, Warszawa: Harde Wydawnictwo: Time Spółka Akcyjna, 2019.

BUW Wolny Dostęp AS911.N9 K66 2019

Maria Skłodowska-Curie romansowała z żonatym mężczyzną i słała mu pikantne listy. Henryk Sienkiewicz prowadził bujne życie uczuciowe, choć sam nie potrafił skonsumować własnego małżeństwa podczas podróży poślubnej. Władysław Reymont sfałszował orzeczenie lekarskie, by wyłudzić ogromne odszkodowanie, a Czesław Miłosz chwalił się przed kolegami swym wysokim poziomem testosteronu i podbojami erotycznymi wśród studentek. Życie Wisławy Szymborskiej również było pełne zawirowań i kontrowersji.
Sławomir Koper z właściwą sobie swadą i poczuciem humoru szczerze i bez cenzury przedstawia polskich noblistów: „Zawsze lubiłem odbrązawiać wybitne postacie – każdy ma bowiem swoje wady. Ta książka będzie dla Czytelników ogromnym zaskoczeniem”.


Informacje o książkach przygotowali:
Dorota Bocian, Maja Bogajczyk, Anna Gimlewicz, Tomasz Kasprowicz, Lilianna Nalewajska – Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *