BuwLOG

Nowości książkowe w BUW – październik 2017

P Język, Literatura

Jacek Olczyk, Życie literackie w Krakowie w latach 1893-2013. Kraków: Korporacja Ha!Art, 2016

BUW Wolny Dostęp PG7365.K7 O53 2016

Ta imponujących rozmiarów książka jest z jednej strony opracowaniem naukowym z indeksami, przypisami i wielostronicową bibliografią, z drugiej –  bogato ilustrowaną wartką opowieścią, od której nie można się oderwać.  Rozpoczyna ją tekst „Ateny Polskie i Pipidówka. Kraków końca XIX wieku”, kończą – „Kryminalny  Kraków” oraz „Awangarda wciąż żywa” (o liberaturze, poetyckim slamie i poetach cybernetycznych urodzonych  po 1989 roku).
Kto od początku  roku akademickiego będzie codziennie (poza weekendami) przychodzić do biblioteki (książka nie jest wypożyczana), by czytać po jednym ze 166 rozdziałów, już przed letnią sesją egzaminacyjną dobrnie do końca. Jeszcze tylko parę dni na przejrzenie bibliografii (bardzo ciekawej!)  i będzie można jechać na wakacje.

 


B L Filozofia, Psychologia, Religia, Oświata

Robin Dunbar, Anatomia miłości i zdrady. Kraków: Copernicus Center Press Sp. z o.o., 2016

BUW Wolny Dostęp BF575.L8 D86165 2016

„To najdziwniejsza rzecz, jaka kiedykolwiek nam się przytrafi. Mam na myśli zakochanie się.” To książka o miłości. „Jeśli nie liczyć krewnych, nasze bliskie związki mają przed sobą niepewną przyszłość.” To książka o zdradzie. Autor publikacji, antropolog i psycholog ewolucyjny w prowokujący sposób przybliża czytelnikom fenomen zakochania, miłości i zdrady.

 
AM  C  D-F  GN700-875 Nauki historyczne

Jerzy Besala, Zygmunt Stary i Bona Sforza. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2012

DK4280.B47 2012

Książka znanego z wielu prac historyka i eseisty. Prezentuje długie panowanie Zygmunta Starego na tle skomplikowanych relacji między ówcześnie panującymi dynastiami. To także interesujący obraz panujących na dworze królewskim w I połowie XVI w.  relacji między królewską parą i rodziną.
 


G-GF  Q  R-V Geografia, Nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane

Peter Wohlleben, Duchowe życie zwierząt. Kraków: Wydawnictwo Otwarte, 2017

BUW Wolny Dostęp QL785.W64165 2017

 

To już druga książka Petera Wohllebena, niemieckiego leśnika i popularyzatora nauki. Tym razem autor zabiera nas w fascynująca podróż do świata dzikich zwierząt.

Książka, zawiera niezwykłe historie zwierząt przedstawione w przystępny i ciekawy sposób. Wohlleben, opierając na najnowszych badaniach i własnych obserwacjach, udowadnia, że ludzie i zwierzęta w sferze uczuć i doznań są do siebie niezwykle podobni.

Atutem wydawnictwa jest podejście do  podawanych przez autora informacji. Książkę uzupełniono aparatem krytycznym informującym o różnicach w polskim i niemieckim prawodawstwie dotyczącym zwierząt i ekologii.


             


K  J Prawo, Nauki polityczne

Instytucja małżeństwa – wyzwanie dla ustawodawcy, pod red. Mieczysława Różańskiego, Jerzego Krzynówka, Lesława Krzyżaka. Olsztyn: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016

BUW Wolny Dostęp KKP582.I57 2016

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej

(Art.18 Konstytucji Rzeczypospolite Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Dz.U.1997.78.483 ze zm.)

Książka omawia instytucję małżeństwa w prawie wybranych związków wyznaniowych, w prawie międzynarodowym i w prawie polskim. Zagadnienia zawarte w publikacji podkreślają ważną rolę małżeństwa we współczesnym świecie.

 


H GN1-673 GR-GV Nauki społeczne, Antropologia

Zagrożenia ze strony mediów, pod red. Grażyny Penkowskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017    

BUW Wolny Dostęp HM851 .Z336 2017

Nie od dziś wiadomo, że gigantyczny rozwój nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych ma znaczący wpływ na przemiany społeczne zachodzące w życiu każdego człowieka. Książka porusza aktualne i ważne społecznie problemy związane z ekspansją mediów. Monografia przedstawia: dualistyczny charakter nowoczesnych technologii, edukacyjny kontekst zagrożeń ze strony mediów, a także ambiwalentny obraz mediów w badaniach naukowych.

 


M  N   Muzyka, Architektura, Sztuki piękne  

Lwów: miasto architektura modernizm, pod red. Bohdana Cherkesa i Andrzeja Szczerskiego. Wrocław: Muzeum Architektury, cop. 2016

BUW Wolny Dostęp NA1455.U472 L863 2016

Publikacja towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem (prezentowanej w dniach 30 września 2016 – 23 marca 2017 roku w Muzeum Architektury we Wrocławiu) jest pierwszym tak obszernym opracowaniem tematu. W katalogu znajdziemy eseje zarówno polskich jak i ukraińskich badaczy poświęcone modernistycznej architekturze i sztuce Lwowa w czasach II Rzeczypospolitej. Warto zwrócić uwagę na bardzo bogaty materiał ilustracyjny obejmujący zarówno plany urbanistyczne, jak i wybrane budynki publiczne i mieszkalne. Znajdziemy tu również wiele archiwalnych  fotografii czy projektów rzeźbiarskich. Warto wspomnieć o najbardziej znanym i najlepszym zespole architektoniczno-rzeźbiarskim ówczesnego Lwowa, mianowicie o zrealizowanym w latach 1921-1939 projekcie Cmentarza Obrońców Lwowa na Pohulance. W esejach poruszono także temat edukacji architektonicznej na Politechnice Lwowskiej, czy życia Lwowa na plakacie z okresu międzywojennego.

 


Projekt okładki: Tomasz Dabert

A  Z    Dzieła treści ogólnej (encyklopedie, informatory) bibliotekoznawstwo

Eugenia R. Dabertowa, Książki przeciw armatom: pracownicy książki w służbie „sprawy narodowej” w Wielkim Księstwie Poznańskim w XIX wieku. Poznań: Ed. Eugenia R. Dabertowa, 2016.

BUW Wolny Dostęp Z365.83.P69 D33 2016

W książce skupiono się na pokazaniu, w jaki sposób programy organicznikowskie realizowano w epoce popowstańczej w Wielkim Księstwie Poznańskim. Wyjątkowość zjawiska polegała na fakcie, iż w walce z niewolą polityczną sięgnięto po nietypową broń, to znaczy polską książkę, pozwalającą poznawać dzieje ojczyste, ożywiać tradycję, a tym samym utrwalać tożsamość narodową i podtrzymywać wolę walki o odzyskanie niepodległości. Równolegle edukowano społeczeństwo chroniąc przed zapaścią cywilizacyjną. Te dwie funkcje dopełniały się.

Mądrość ludzi epoki popowstańczej polegała na tym, że uznali oni powszechny dostęp do książek za warunek powodzenia nowego programu narodowo-społecznego. Wyzwanie to uznano za obowiązek patriotyczny i szczególną misję. To oświata i wiedza, której nośnikiem jest książka, miały stać się narzędziem do budowania wspólnoty narodowej. Księgarnie i biblioteki miały stać się arsenałami amunicji przeciw germanizacji. Niezwykłe przy tym „pospolite ruszenie” księgarsko-wydawnicze sprawiło, że książka w XIX wieku stała się faktycznym orężem w walce o zachowanie polskości.

Informacje o książkach przygotowały: Anna Białanowicz-Biernat, Dorota Bocian, Maja Bogajczyk, Alina Cywińska, Magdalena Fedorczyk-Falis, Anna Gimlewicz, Lilianna Nalewajska – Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń

Obrazek tytułowy: Daniel Wehner: book, flickr – CC BY 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *