BuwLOG

Nowości książkowe w BUW – sierpień 2017

P    Język, Literatura   

Europejskie kino gatunków, redakcja Piotr Kletowski. Kraków:  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016

BUW Wolny Dostęp PN1993.5.E8 E975 2016

 

Horrory niemieckie, szwedzkie , włoskie, hiszpańskie. Europejskie, przede wszystkim włoskie, westerny (filmy Sergia Leone). Kino erotyczne. Filmy science fiction od „Podróży na Księżyc” Georgesa Mélièsa z 1902 po „Atlas chmur” Toma Tykwera i rodzeństwa Wachowskich z 2012 roku. Sowieckie komedie muzyczne. Polskie kino historyczne. Filmy gangsterskie i peerelowskie kryminały. Jean Pierre Melville i jego fascynacja filmem noir. Oto niepełny katalog tematów poruszonych przez dwadzieścioro badaczy w 21 rozdziałach książki.  Ostatni rozdział  –  „Amerykańskie  kino gatunkowe jako „palimpsest” europejskiego kina arthouse’owego” mówi o tym, w jaki sposób  filmy hollywoodzkie lat 70. nawiązywały do filmów europejskich  (np. o  związkach „Ojca chrzestnego” Francisa Forda Coppoli z „Lampartem” Luchino Viscontiego).  Książka jest zaopatrzona w obszerną bibliografię i indeks osób. Najczęściej powtarzające się nazwiska to: Fritz Lang (klasyk kina niemieckiego), Jesus Franco (hiszpański mistrz horroru) i Stanley Kubrick (którego filmy chyba każdy oglądał).

 

 


B L   Filozofia, Psychologia, Religia, Oświata

Joann Steinke-Kalembka, Dodaj mi skrzydeł! : jak rozwijać u dzieci motywację wewnętrzną? Warszawa: Edgard,  2017

BUW Wolny Dostęp BF723.M56 S74 2017

 

Wychowywanie dzieci  polegające na współdziałaniu i budowaniu wspólnych relacji to dla niektórych rodziców nie lada wyzwanie. Poradnik udowadnia, że wychowanie bez gróźb, kar, nagród, przekupstw jest możliwe. Autorka książki podpowiada m.in. jak rozwijać potencjał dziecka, jak pomóc dziecku radzić sobie z porażką, jak wzmacniać wiarę dziecka we własne umiejętności i jak we właściwy sposób chwalić i krytykować.

 

 


             

 AM  C  D-F  GN700-875    Nauki Historyczne

Andrzej Pleszczyński, Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016

BUW Wolny Dostęp DK4212.P546 2016

 

Losy Piastów interesowały nie tylko rodzimych historyków i pisarzy. Wiele o początkach państwa polskiego możemy dowiedzieć się ze źródeł krajów sąsiednich. Relacje te, choć czasem pełne stereotypów i przekłamań stanowią cenny materiał historyczny.

Przedmiotem niniejszej pracy są wiadomości o Polsce, jakie można znaleźć w niemieckich przekazach z okresu średniowiecza, w czasie gdy kształtowało się państwo Piastów.

Rozprawa skupia się nie tylko na zebraniu niemieckich przekazów o Polsce, ale również ich analizie pod kątem ideologicznym. Wiele popularnych sądów i stereotypów na temat polskich sąsiadów powstało w momencie pierwszych polsko-niemieckich kontaktów. Autora interesują społeczne konsekwencje tych stwierdzeń, wykraczających często poza średniowiecze i będących często podstawą nowożytnych relacji.

 

 


G-GF  Q  R-V     Geografia, Nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane

Katarzyna Pinkosz, Wybudzenia : powrót do życia : polskie historie. Warszawa: Fronda, cop., 2017

BUW Wolny Dostęp RB150.C6 P56 2017

 

Książka przybliża losy ludzi, którzy wyszli ze śpiączki i tych, którzy nadal o to walczą.

Autorka oddaje głos również lekarzom, którzy na każdym kroku towarzyszą chorym w codziennych zmaganiach o zdrowie i powrót do normalności.

Niezwykle szczere, ale i trudne rozmowy ukazują wielką determinację w walce o życie. Często dość skrajne spojrzenia na kwestie życia i śmierci bohaterów łączy jedno, wiara, że nie należy tracić nadziei w lepsze jutro.

 


             

K  J   Prawo, Nauki polityczne

Kodeks pracy : komentarz, redaktor Arkadiusz Sobczyk. Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2017

BUW Wolny Dostęp KKP1264.31974 .S63 2017

 

Książka z serii „Komentarze Kompaktowe” to zbiór porad skierowany do sędziów sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, adwokatów i radców prawnych, pracodawców i pracowników, specjalistów do spraw BHP, przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy, a także studentów. Komentarz w profesjonalny i rzetelny sposób omawia prawa i obowiązki zarówno pracowników, jak i pracodawców, stosunek pracy, wynagrodzenia, urlopy pracownicze, odpowiedzialność materialną pracowników, czas pracy, zagadnienia związane z BHP, układy zbiorowe, zatrudnianie młodocianych i uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.


 

 H GN1-673 GR-GV   Nauki społeczne, Antropologia

Dominik Hryszkiewicz, Judyta Kubiak, Kobiety w Policji : teoria i praktyka, Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,  2016

BUW Wolny Dostęp HV8023.H79 2016

 

Książka dotyczy sytuacji kobiet w polskiej policji i przedstawia aktualny stan badań z zakresu postrzegania ich przez otoczenie. Oprócz tego w książce zaprezentowano rys historyczny i współczesny model organizacyjny polskiej policji. 


 

 M  N   Muzyka, Architektura, Sztuki piękne  

Aleksandra Bernatowicz, Malarze w Warszawie czasów Stanisława Augusta. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2016

BUW Wolny Dostęp ND955.P62 W3724 2016

 

Książka przedstawia nowe spojrzenie na życie malarzy tworzących w środowisku warszawskim w czasie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Autorka daje nam dokładny opis jak wyglądała wówczas kariera takiego artysty, jaki miał status zarówno na dworze jak i w społeczeństwie. Pisze też o wykształceniu, zawodowych i ekonomicznych aspiracjach, a także o stosunku artystów do dziejących się wówczas wydarzeń, wyznaczonych przez kolejne rozbiory, a zakończonych insurekcją i upadkiem państwa, a co za tym idzie także dotychczasowego mecenatu. Lecz, paradoksalnie, upadek królewskiego mecenatu przyspieszył proces uzyskiwania przez malarzy autonomii. Artysta z wolna przeobrażał się w inteligenta, żyjącego ze swego talentu. Ten fascynujący okres przełomu autorka próbowała uchwycić na przykładzie indywidualnych losów malarzy i ich twórczości.

 

 


 A  Z   Dzieła treści ogólnej (encyklopedie, informatory), Bibliotekoznawstwo

Exlibris : by księga była piękniejsza o duszę właściciela = How the owner’s soul has rendered the book more beautiful…, redakcja Iwona Purzycka. Bielsko-Biała: Muzeum Historyczne,  2016

BUW Wolny Dostęp Z994.P6 E85 2016

 

Ekslibris, czyli znak własnościowy książki jest niewielką grafiką, zawierającą w polu kompozycyjnym dedykację z nazwiskiem właściciela lub nazwą placówki: biblioteki, muzeum czy instytutu. Nazwa pochodzi od łacińskiego zwrotu ex libris i dosłownie oznacza „z ksiąg”. Taki znak był zazwyczaj wklejany do książki na wewnętrznej stronie przedniej okładki dla wskazania i udokumentowania przynależności danego egzemplarza do konkretnego księgozbioru.

Zwyczaj podpisywania ksiąg jest bardzo stary, jego genezy upatruje się w kulturach starożytnych cywilizacji.

W 2016 r. minęło 500 lat od powstania pierwszego polskiego ekslibrisu. Z tej okazji Muzeum Historyczne w Bielsku Białej, we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną zorganizowało wystawę „By księga była piękniejsza o duszę właściciela”. Publikacja jest pokłosiem tej wystawy – prezentuje historyczne i współczesne ekslibrisy ze zbiorów obu instytucji oraz zbiorów prywatnych.

Ponadto o ekslibrisach historycznych słów kilka napisał Grzegorz Madej w tekście Habent sua fata libelli – książki mają swoje losy, czyli krótka opowieść o kilku księgoznakach z wystawy …, a o współczesnych Michał Bąk w artykule Dusza przede wszystkim.

 

 Informacje o książkach przygotowały: Anna Białanowicz-Biernat, Dorota Bocian, Maja Bogajczyk, Alina Cywińska, Magdalena Fedorczyk-Falis, Anna Gimlewicz – Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń

Obrazek tytułowy: Daniel Wehner: book, flickr – CC BY

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *