BuwLOG

Nowości książkowe w BUW – wrzesień 2017

P Język, Literatura

IBL w PRL. III Archiwalia, pod redakcją Elżbiety Kiślak. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2016

BUW Wolny Dostęp PG7003.I55 I27 2016 t.3.

 

Tom zawiera sześć opracowań na temat archiwaliów – przechowywanych w Instytucie Badań Literackich i tych, które go dotyczą, a znajdują się w innych miejscach. Na przykład akt Centralnego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Działaniom cenzury wobec prac publikowanych przez IBL w latach 1948-1989 jest poświęcone opracowanie Marii Kotowskiej-Kachel. Ileż tam podpisanych imieniem i nazwiskiem cenzorów niepochlebnych opinii o Juliuszu Słowackim, ile rad dla wybitnych uczonych Juliana Krzyżanowskiego, Marii Renaty Mayenowej. Walka prof. Stefana Vrtela-Wierczyńskiego o wydanie Polskiej Bibliografii Literackiej za rok 1948 to już prawdziwy thriller (tom ukazał się w 1954 roku). Zdarzają się co prawda i takie decyzje: „Na polecenie tow. [tu nic dziś niemówiące nazwisko aparatczyka] przywracam część wyingerowanego zdania” (rok 1970, cytat  na s. 37).  Skóra jednak cierpnie, gdy się obserwuje trud tych żołnierzy polityki historycznej partii.

Z archiwaliów IBL-owskich mamy w zbiorze m.in.  bogato ilustrowane omówienie spuścizny poetki, uczonej,  varsavianistki, znawczyni pocztówek, życiowo mądrej kobiety – Małgorzaty Baranowskiej. Składa się na nią bogata korespondencja:  z pisarzami, uczonymi, artystami, czytelnikami  (szczególnie po ukazaniu się w 1994 roku bardzo osobistej książki To jest wasze życie: być sobą w chorobie przewlekłej – BUW Wolny Dostęp R726.5 .B37 2005), kartki pocztowe, rysunki, kolaże, pamiątki z podróży. I oczywiście materiały do prac naukowych. „Jak w wielu spuściznach badaczy, podobnie i w materiałach Małgorzaty Baranowskiej jest ten cenny nadmiar, do którego można sięgać i czerpać z niego, kontynuując własne badania” pisze autorka opracowania, Maria Chromy (s. 257).


B L     Filozofia, Psychologia, Religia, Oświata

Halina Zgółkowa, Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym w latach 2010-2015 : listy frekwencyjne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016

BUW Wolny Dostęp LB1139.L3 Z46 2016

 

Słownik, który prezentuje polszczyznę dzieci w wieku przedszkolnym może stać się inspiracją językową dla autorów podręczników szkolnych, twórców literatury i innych przekazów medialnych kierowanych do dzieci. 


AM  C  D-F  GN700-875     Nauki historyczne

Julia Możdżeń, Przedstawianie świata przez kronikarzy gdańskich na przełomie XV i XVI wieku. Toruń: Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016

BUW Wolny Dostęp D13.5.P7 M69 2016

 

W historii polskiego kronikarstwa nadal pozostaje wiele niedopracowanych i nieporuszonych kwestii. Autorka próbuje, chociaż częściowo, tę lukę zapełnić poddając analizie zachowane mieszczańskie kroniki sporządzone przez Gdańszczan z przełomu XV i XVI wieku. Stosując metody historii kulturowej stara się odtworzyć mentalność i sposób postrzegania świata kronikarzy.

Wyczerpująca analiza kronik obejmuje zarówno dzieje miasta, środowiska naturalnego, jak i obraz świata nadprzyrodzonego. Omówiona została również opinia kronikarzy na temat roli człowieka w świecie.

Rozprawę autorka uzupełniła analizą gatunków, struktur i edycji zachowanych źródeł oraz próbą zarysowania sylwetek kronikarzy.

 


G-GF  Q  R-V   Geografia, Nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane

Polska w międzynarodowej współpracy wojskowej, redakcja naukowa Tadeusz Kubaczyk, Sławomir Piotrowski, Marek Żyła. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej, 2016

BUW Wolny Dostęp UA829.P7 P6585 2016

 

Ten podręcznik akademicki to kompendium dla zainteresowanych rolą stosunków wojskowych we współczesnym środowisku bezpieczeństwa.

Opracowanie zawiera omówienie współpracy wojskowej Sił Zbrojnych RP z krajami europejskimi i pozaeuropejskimi oraz zasady kształcenia personelu wojskowego w tym zakresie.

Podręcznik stanowi doskonałe uzupełnienie wiadomości w zakresie studiów nad bezpieczeństwem międzynarodowym.

             


K  J     Prawo, Nauki polityczne

Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata : kazusy, objaśnienia, orzecznictwo, redakcja naukowa Grzegorz Borkowski. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017

BUW Wolny Dostęp KKP1631.B67 2017

 

Publikacja omawia zagadnienia etyki i zasad wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego pod kątem egzaminu zawodowego. Książka zawiera kazusy, pytania wraz z odpowiedziami i wzorami z zakresu etyki obu tych zawodów. Ponadto jest źródłem przepisów regulujących kwestię etyki zawodowej adwokata i radcy prawnego. Monografia przeznaczona jest dla aplikantów radcowskich i adwokackich, a także dla osób wykonujących zawody radcy prawnego i adwokata. 


H GN1-673 GR-GV Nauki społeczne, Antropologia

Iwona Kawalla, Kupując oczami : reklama w przedwojennym Krakowie. Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2017

BUW Wolny Dostęp HF5813.P7 K39 2017

 

Wystawa czasowa Kupując oczami. Reklama w przedwojennym Krakowie, prezentowana w Kamienicy Hipolitów, odkrywa przed nami kolorowy i  bogaty świat środków reklamowych, które były stosowane przez miejscowych przedsiębiorców w drugiej połowie XIX wieku i pierwszych dekadach wieku XX.
 


M  N    muzyka, architektura, sztuki piękne  

Droga ku nowoczesności : osiedla Werkbundu 1927-1932, pod redakcją Jadwigi Urbanik. Wrocław: Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2016

BUW Wolny Dostęp NA7325.A33 2016

 

Katalog wystawy, która odbyła się w Muzeum Architektury we Wrocławiu w dniach 31 marca – 5 czerwca 2016 roku. W publikacji omówionych zostało sześć eksperymentalnych osiedli mieszkaniowych zaprojektowanych przez stowarzyszenie Deutsches Werkbund w latach 1927 – 1932. Nowocześni, hołdujący ideom modernizmu architekci, projektanci i budowlańcy chcieli stworzyć miejsca do mieszkania i pracy, które byłyby zdrowe i wygodne, łatwe w utrzymaniu, a przede wszystkim takie, na które byłoby stać każdego. Takie idealistyczne myślenie przyczyniło się do powstania sześciu wzorcowych osiedli w sześciu miastach: Stuttgarcie (osiedle Weissenhof), Brnie ( osiedle Novy Dum),  Wrocławiu (osiedle WuWA), Zurychu (osiedle Neubühl), Wiedniu (osiedle Lainz) i Pradze (osiedle Baba). Przeglądając katalog można się zapoznać z zaprezentowanymi na wystawie historycznymi planami, projektami architektonicznymi i dokumentami, makietami wszystkich wzorcowych osiedli, jak i pojedynczych domów, a także archiwalną i współczesną dokumentacją fotograficzną.

 


A  Z    Dzieła treści ogólnej (encyklopedie, informatory), Bibliotekoznawstwo

Nauka o informacji, pod redakcją Wiesława Babika. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2016 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 174)

BUW Wolny Dostęp Z665 .N37 2016

 

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji i działalności informacyjnej. Opracowanie przedstawia panoramę obecnego stanu nauki o informacji (informacji naukowej, informatologii) w Polsce i jej prospektywny potencjał.

Jest to kompendium wiedzy o informacji i o nauce o informacji, motywujące do dalszych poszukiwań odpowiedzi na pytania o aktualny stan nauki o informacji oraz działalności informacyjnej w Polsce i za granicą, a także o dalsze kierunki jej rozwoju. Autorzy starali się odnieść do kluczowych zagadnień współczesnej nauki o informacji, nie roszcząc sobie jednak pretensji do kompletności ani autorytatywnych rozstrzygnięć. Szczegółowej analizie zostały poddane przede wszystkim te zagadnienia informacji, które korespondują z realizowanymi na wyższych uczelniach w Polsce programami kształcenia w zakresie szeroko rozumianej nauki o informacji. Poruszone problemy odnoszą się także do działań praktycznych oraz umiejętności informacyjnych stosownie do wypracowanych w tej dziedzinie norm i standardów, a także obecnej oferty usług informacyjnych dla indywidualnych i zbiorowych grup odbiorców informacji w różnych społecznościach i korzystających z różnych źródeł informacji, w tym serwisów społecznościowych i internetu. Elementem scalającym omówione zagadnienie jest kreowanie odpowiedzialności za tworzenie, rozpowszechnianie i korzystanie z informacji w całej przestrzeni informacyjnej, wirtualnej i realnej, a także kreowanie nowoczesnej, płodnej badawczo płaszczyzny do rozważań nad informacją i kondycją współczesnych instytucji informacyjnych, w tym także jako ważnego elementu nowoczesnej edukacji odpowiadającej potrzebom pokolenia sieci oraz społeczeństwa informacji i wiedzy.

  

Informacje o książkach przygotowały: Anna Białanowicz-Biernat, Dorota Bocian, Maja Bogajczyk, Alina Cywińska, Magdalena Fedorczyk-Falis, Anna Gimlewicz – Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń

 Obrazek tytułowy: Daniel Wehner: book, flickr – CC BY 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *