BuwLOG

Zachowaj zimną krew! Szkolenia pracowników UW z pierwszej pomocy

Apteczka oraz plakat informujący o udzielaniu pierwszej pomocy w aneksie jadalnym dla pracowników BUW na poziomie 2.

Apteczka pierwszej pomocy oraz plakat informujący o udzielaniu pierwszej pomocy w aneksie jadalnym dla pracowników na poziomie 2 – BUW

Zapewne wielu z was zetknęło się już lub osobiście uczestniczyło w szkoleniach dla pracowników UW organizowanych przez Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji. Dzisiaj chciałbym polecić udział w szkoleniu „Pierwsza pomoc”, w którym miałem okazję uczestniczyć 8 grudnia 2015 roku.

Szkolenie odbyło się w budynku starego BUWu. Było podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczną poprowadziła dr Teresa Pawłowska. Część praktyczną poprowadził ratownik Paweł Kępa.  Podczas części teoretycznej można było się dowiedzieć między innymi o aspektach prawnych nieudzielenia pomocy (Art. 162 KK), co to jest reanimacja i resuscytacja oraz jak należy zgłaszać wypadek. Podczas części praktycznej ratownik pokazywał uczestnikom jak należy przeprowadzać masaż serca, opatrywać rany oraz zachowywać się podczas udzielania pierwszej pomocy zarówno w stosunku do poszkodowanego, jak i świadków wypadku. Następnie każdy z uczestników kursu mógł praktycznie przećwiczyć zagadnienia omawiane przez prowadzącego: masaż serca oraz używanie defibrylatora na fantomie, opatrywanie ran oraz ułożenie osoby nieprzytomnej na współuczestnikach szkolenia. Na koniec każdy otrzymał plakat instruktażowy udzielania pierwszej pomocy oraz dwie ulotki:  „Instrukcje postępowania w przypadku zagrożeń w obiektach i  na terenie UW” i „Pierwsza pomoc”.

Większość z nas na pewno mniej więcej wie jak przeprowadzić  masaż serca, sztuczne oddychanie czy opatrzyć komuś powierzchowną ranę. Niemniej, w sytuacji stresu – a taką sytuacją  jest na pewno wypadek czy zasłabnięcie kogoś – trudno pozbierać myśli oraz szybko i pewnie działać. Przećwiczone wcześniej zachowania, ułożone w odpowiednią procedurę, pozwalają nam w takiej sytuacji choć trochę zachować zimną krew i działać racjonalnie. Powinno się o tym pamiętać np. w sytuacji zgłaszania wypadku. Jako pierwsza powinna się pojawić informacja o miejscu zdarzenia, dopiero potem o poszkodowanym, a na końcu o zgłaszającym wypadek. Należy również pamiętać, że rozmowę powinien zakończyć dyspozytor, kiedy uzna, że ma wystarczająco dużo informacji, żeby wysłać zespół ratunkowy. Dlaczego jako pierwszą podajemy informacje o miejscu zdarzenia? Ponieważ możemy być w sytuacji, kiedy kontakt telefoniczny zostanie przerwany. Dyspozytor, znając miejsce wypadku, będzie miał szansę wysłać tam ratowników. Wydaje się to logiczne, ale w sytuacji stresu, czy potrafilibyśmy tak racjonalnie postąpić? Myślę, że nie każdy. Kontakt z osobami, które na co dzień mają do czynienia z ratowaniem ludzkiego życia, jest naprawdę bezcenny. Bardzo polecam wszystkim to szkolenie. Następna jego edycja odbędzie się 24 lutego 2016 roku. Zgłaszać się można przez stronę Centrum Otwartej i multimedialnej Edukacji (https://kampus.come.uw.edu.pl/login/index.php?authCAS=NOCAS).

A jakie są procedury w przypadku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie?  Należałoby spojrzeć do ulotki „Zachowanie w sytuacjach awaryjnych – pierwsze 5 minut”, którą można znaleźć w Informatorium.  Znajduje się tam również punkt dotyczący udzielania pierwszej pomocy na terenie BUW. Brzmi on następująco:

Zasłabnięcia na terenie BUW- wytyczne postępowania

  • Powiadomienie Dyrekcji lub Sekretariatu
  • Powiadomienie dyżurującego strażaka o zasłabnięciu (Dyspozytornia, tel. 25 103)
  • Powiadomienie pogotowia (konieczność oczekiwania na pogotowie przy wejściu i wskazania drogi do oczekującego pacjenta)

Poniżej możecie również zobaczyć mapy BUW z miejscami, w których znajdziecie: apteczki i pokój pierwszej pomocy.

Bez nazwy-1

BUW – poziom 0

BUW - poziom 1

BUW – poziom 1

BUW - poziom 2

BUW – poziom 2

BUW - poziom 3

BUW – poziom 3

W skład wyposażenia pokoju pierwszej pomocy (szatnia po prawej stronie od wejścia głównego) znajduje się leżanka lekarska, defibrylator, komplet szyn Kramera do usztywniania złamań oraz torba z zestawem ratownictwa medycznego PSP R1, zawierająca zestaw tlenowy. Klucz do tego pokoju znajduje się u Strażaka (tel. 25 103).

Adam Owczarczyk, Oddział Rozwoju Zasobów Elektronicznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *