BuwLOG

Tag: Agnieszka Kościelniak-Osiak

Erasmus + Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität in München

Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium powołuje się na swoją wielowiekową tradycję, wskazując, że jest kontynuatorem założonej w 1472 roku w Ingolstadt przez księcia Ludwika Bogatego pierwszej w Bawarii szkoły wyższej. Byłby więc on obok Heidelbergu, Freiburga i Greifswaldu jedną z najstarszych uczelni niemieckich. Już rok po założeniu szkoły w tzw. Wydziale Artystycznym („septem artes liberales“), 20 lutego…

ERASMUS+ Mein Grimm* – pozytywnie skanalizowany

Jacob Grimm (1785–1863) i Wilhelm Grimm (1786–1859) to wybitni niemieccy językoznawcy – szerzej znani, jako bracia Grimm, autorzy zbioru baśni, na cześć których nazwano oddaną do użytku w roku 2009 Bibliotekę Uniwersytetu Humboldta – Grimm Zentrum. fot. Czytelnia główna Grimm Zentrum, źródło: http://www.zalewski-photo.com/architecture/berlingrimm-zentrum/, autor: Michał Zalewski.

Korpo-biblioteka? Na szczęście jeszcze nie

IX Konferencja Bałtycka:  Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy, Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, 14-15 maja Nawet wystąpienia o tak niepokojąco brzmiącym tytule, jak Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem jako instrumenty wspomagające doskonalenie biblioteki akademickiej – rozwiązania zastosowane w Bibliotece Uniwersyteckiej  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Urszuli Franas-Mirowskiej i Karoliny Wichy nie przesądzały na…