BuwLOG

Tag: konferencje

V Kongres Mediewistów Polskich

W dniach 20-24 września w Rzeszowie odbył się V Kongres Mediewistów Polskich. Dzięki inicjatywie Stałego Komitetu Mediewistów Polskich spotkali się badacze średniowiecza różnych specjalności nie tylko z Polski, ale także z Niemiec, Czech i Węgier, którzy w swoich zainteresowaniach naukowych koncentrują się na tematach dotyczących obszaru Polski, lub osób z Polską związanych. Tematem przewodnim była…

II Spotkania Muzealne z Niepodległością

20 października 2015 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie zorganizowane zostały II Spotkania Muzealne z Niepodległością. Organizatorami tych cyklicznych konferencji są: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Tegoroczne wystąpienia skupione były w zdecydowanej mierze wokół postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ciekawą prezentację osobistych pamiątek Józefa Piłsudskiego, które obecnie przechowywane…

Biblioteki nowej generacji – nowoczesne narzędzia, usługi, obszary współpracy

W dniach 16-17 kwietnia 2015 r. Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej było miejscem obrad  XI Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Automatyzacja bibliotek” – „Biblioteki nowej generacji – nowoczesne narzędzia, usługi, obszary współpracy”. Miejsce spotkania zostało wybrane nieprzypadkowo, ponieważ Centrum jest najnowszym obiektem Politechniki Wrocławskiej, gdzie prowadzona jest działalność naukowa, badawcza i szkoleniowa. Nazwa BIBLIOTECH oddaje charakter…

Konferencje o książce

W końcu marca odbyły się na Uniwersytecie Warszawskim dwie konferencje naukowe o dużym znaczeniu dla badaczy historii książki, szczególnie interesujące z punktu widzenia studiów nad jej rolą w kulturze XIX w. W  dniach 20-22 marca w gmachu Wydziału Polonistyki, budynku Instytutu Kultury Polskiej UW oraz auli Starego BUW-u miała miejsce konferencja HISTORIE LITERATURY POLSKIEJ. 1864-1914,…

Społeczność biblioteczna w działaniu

Społeczność biblioteczna w działaniu: pogłębianie wiedzy, współpraca i innowacyjność to wiodący temat piątego, dorocznego spotkania Rady Regionalnej OCLC dla Europy, Środkowego Wschodu i Afryki (OCLC EMEA Regional Council). Odbywało się ono w dniach 24-25 lutego w Cape Town, stolicy Republiki Południowej Afryki i zgromadziło blisko 250 uczestników, w tym wyjątkowo tym razem liczną grupę uczestników z…