BuwLOG

Tag: nowe publikacje

Nowości książkowe w BUW – październik 2019

  B L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata Aldona Małyska, Kreatywność w późnej dorosłości. Narracje seniorów, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2019. BUW Wolny Dostęp: BF724.85 .C73 M3 2019 Truizmem jest twierdzenie, że żyjemy w starzejącym się społeczeństwie. Można, śladem eskapistów i negacjonistów, faktowi temu zaprzeczać i szokować przypadkowych przechodniów dekoltem do pępka, gdy w tym dekolcie…

Nowości książkowe w BUW – sierpień 2019

P  Język. Literatura Alosza Awdiejew, Polak z wyboru czyli Szczęśliwy Rosjanin nad Wisłą: wspomnienia, Kraków : Mando, 2019. BUW Wolny Dostęp P85.A84 A35 2019 Zacznijmy od cytatów, które sprawią przyjemność każdemu Polakowi: „Zobaczyłem tłum pięknych polskich dziewcząt, który wydawał dźwięki przypominające śpiew ptaszków leśnych . Ten nadmiar szeleszczących spółgłosek przyjemnie głaskał moje muzyczne ucho. „(s.105-106)…

Nowości książkowe w BUW – lipiec 2019

B L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata Grzegorz Kubiński, Czarny kolor popkultury. Państwo Islamskie i kultura popularna, Kraków: Nomos, 2018. BUW Wolny Dostęp: BP163 .K83 2018 O zjawisku terroryzmu i fundamentalizmu muzułmańskiego – tym razem nie w optyce politycznej ani czysto religijnej, którymi to wydawnictwami rynek jest już nasycony, ale z punktu widzenia socjologii i analizy…

Nowości książkowe w BUW – czerwiec 2019

P Język. Literatura   Alicja Kędziora, Ikonografia teatralna „Tygodnika Illustrowanego” (1859-1939). T. 1 i 2, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018.  BUW Wolny Dostęp PN2111 .K44 2018 „Tygodnik Illustrowany” ukazywał się przez 80 lat. Współpracowali z nim wybitni artyści, wśród ilustratorów min. Michał Elwiro Andriolli, Franciszek Tegazzo, Franciszek Kostrzewski, spośród fotografików m. in. Jan Mieczkowski, Konrad…

Nowości książkowe w BUW – maj 2019

P Język. Literatura (Nie)świadomość teatru: wypowiedzi i rozmowy, wybór i redakcja Joanna Krakowska, Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2018. BUW Wolny Dostęp: PN2859.P65 N44 2018 Książka zawiera ponad 30 wywiadów i innych wypowiedzi sformułowanych przez wybitne kobiety teatru: aktorki, reżyserki, scenografkę, dyrektorki, wykładowczynie uczelni teatralnych. Najwcześniejszy tekst został opublikowany w 1946 roku, najpóźniejszy –…

Nowości książkowe w BUW – kwiecień 2019

P Język. Literatura Agnieszka Cierpich, Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie korporacyjnej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2019. BUW Wolny Dostęp PG6582.E5 C47 2019 W początkowych rozdziałach autorka omawia teorię kontaktów językowych i zagadnienia socjolingwistyczne związane ze światem korporacji. W części analitycznej interpretuje materiały zebrane w latach 2012-2016. Są to dokumenty przekazane drogą formalną przez korporację Motorola…

Nowości książkowe w BUW – marzec 2019

P Język. Literatura Czesław Miłosz, W cieniu totalitaryzmów: publicystyka rozproszona z lat 1945-1951 oraz teksty z okresu II wojny światowej, zebrali i opracowali pod kierunkiem Aleksandra Fiuta Mateusz Antoniuk, Stanley Bill, Karina Jarzyńska, Ewa Kołodziejczyk, Marzena Woźniak-Łabieniec, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2018. (Dzieła zebrane Czesława Miłosza) BUW Wolny Dostęp PG7158.M553 W23 2018 1 lutego 1951 r.…

Nowości książkowe w BUW – luty 2019

P        Język. Literatura Filologia – lekcja wolności: antologia rosyjskich tekstów naukowych, wybór Maria Prussak, opracowanie redakcyjne Paweł Bem, tłumaczenie Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Maksim Duszkin, Adam Pomorski, Maria Prussak, Ewangelina Skalińska, Warszaw : Instytut Badań Literackich PAN – Wydawnictwo, 2017 BUW Wolny Dostęp PG2035 .F55 2017 W zbiorze znajduje się 15 tekstów, w tym tylko dwa publikowane…

Nowości książkowe w BUW – styczeń 2019

P Język. Literatura Wiesława Albrecht-Szymanowska, Stanisław Wyspiański, współpraca Izabela Teresińska i Sylwia Drozdowska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, Wydawnictwo Fundacja Akademia Humanistyczna, 2018 (Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut ; 18, vol. 1) BUW Wolny Dostęp PG7012 .B53 1963 t.18 cz.1 Jubileusze bardzo się przydają pisarzom i ich badaczom. Niedawno (w 2007 roku)…

Nowości książkowe w BUW – grudzień 2018

B L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata Adam Hernas, Od zawsze jesteś przy mnie. Zarys fenomenologii bliskiego, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2017 BUW Wolny Dostęp BD460.O74 H47 2017 Adam Hernas, współzałożyciel Instytutu Myśli Józefa Tischnera, rozważa fenomen bliskości między innymi w kontekście obecności i troski, więzi, relacji społecznych, a także bezpośredniości i intymności. Ważkie to…