BuwLOG

Tag: rękopisy

Przyczynki do biografii i twórczości Stanisława Barańczaka w zbiorach Gabinetu Rękopisów BUW

Jest w Gabinecie Rękopisów kilka pozycji, które mogą zainteresować miłośników twórczości zmarłego pod koniec ubiegłego roku Stanisława Barańczaka. Choć mają one charakter drobnych przyczynków, warto je także zasygnalizować badaczom dorobku i biografom Poety. I tak – wymieniając chronologicznie: 1. W spuściźnie Mirosława Ochockiego (1927-1988), poety i krytyka literackiego związanego ze środowiskiem łódzkim, zachował się krótki…

Listy Tadeusza Różewicza

24 kwietnia b.r. zmarł Tadeusz Różewicz Gabinet Rękopisów BUW – rps nr 1345 – listy Tadeusza Różewicza do Stefanii Baczyńskiej z lat 1948–1949 Jak do nas trafiły ? Otóż w roku 1952 nawiązała kontakt z BUW Stefania Baczyńska, matka Krzysztofa Kamila, przekazując kilka drobnych pamiątek bibliofilskich po swoim synu. Czuła się już wówczas bardzo źle, zmarła…