BuwLOG

Z perspektywy roku

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy i Sympatycy BUW-u

W dniu dzisiejszym 1 kwietnia 2014 roku, mija dokładnie rok od momentu powołania mnie przez JM Rektora UW, Profesora Marcina Pałysa, na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w kadencji 2013-2018. To nie był Prima Aprilis! Miesiące te upłynęły błyskawicznie, gdyż był to okres bardzo wytężonej pracy i przejmowania obowiązków, obfitujący w różne wydarzenia i zmiany, wymagający podejmowania wielu strategicznych decyzji, niekiedy bardzo trudnych, szczególnie wobec konieczności ograniczania zatrudnienia, stałego racjonalizowania wydatków, oszczędzania i szukania dodatkowych źródeł dochodów.
Najpierw formowaliśmy nową ekipę dyrekcyjną, proces ten zakończył się dopiero w styczniu tego roku, kiedy do zespołu działającego od lipca 2013 roku (pan Roman Tabisz – wicedyrektor ds. Systemu Biblioteczno-Informacyjnego, pani Anna Pełka – wicedyrektor ds. Informacji Naukowej i Zasobów Elektronicznych) dołączyła wicedyrektor ds. Administracyjnych i Finansowych – pani Renata Gierak. Zmieniliśmy strukturę biblioteki likwidując niektóre oddziały, sekcje i stanowiska, ale także powołując zupełnie nowe komórki, jak Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy czy Oddział Projektów Celowych i Funduszy Zewnętrznych. Dotychczasowy Oddział Informacji Naukowej i Udostępniania przekształcił się w Oddział Udostępniania oraz Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń, ten ostatni podjął wyzwanie dostosowania poziomu i jakości oferowanych usług do nowych oczekiwań w tym zakresie. Zaczęliśmy też intensywnie pracować nad przygotowaniem i wdrożeniem koniecznych w Bibliotece procedur i usprawnień, poznawaliśmy bliżej naszych Pracowników i potrzeby naszych Użytkowników, dyskutowaliśmy nad nowymi formami działalności i koniecznymi zmianami lub ulepszeniami.
Założenia programowe naszej ekipy nie zmieniły się – są one realizowane poprzez różne działania, gdyż tak jak pisałam rok temu w powitaniu: „Misją Biblioteki Uniwersyteckiej pozostanie świadczenie nowoczesnych usług biblioteczno-informacyjnych o najwyższych standardach jakości dla środowiska akademickiego i pozaakademickiego w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania wiedzy w różnych dziedzinach nauk oraz udział w rozwoju naukowym Uniwersytetu.” Biblioteka jest uważana za nowoczesną, sympatyczną i wyjątkową jednostkę UW, ale zdajemy sobie sprawę, że nie jest to opinia dana raz na zawsze. Dlatego też nasze działania zmierzają do utrzymania prestiżowej pozycji BUW-u poprzez zapewnienie jak najlepszych usług i gromadzenie jak najlepszych zbiorów (papierowych i elektronicznych). Wiemy również, że cel ten osiągniemy jedynie we współpracy ze wszystkimi Użytkownikami, zachowując otwartość i wrażliwość na ich postulaty i krytykę. Czytelnicy byli i są dla nas najważniejsi, to oni bowiem sprawiają, że Biblioteka jest potrzebna i może się rozwijać. Proszę zatem w imieniu naszej ekipy zarówno o konstruktywne opinie i precyzowanie oczekiwań względem naszej instytucji, jak również o wyrozumiałość, jeśli nie wszystko jeszcze funkcjonuje idealnie. Miniony rok dopiero rozpoczął pewne procesy, zmiany nie zostały zakończone, a wdrożenia choćby najlepszych pomysłów zawsze wymagają czasu.
Dziękując wszystkim Użytkownikom za wspólny rok, żywię nadzieję, że BUW pozostanie nadal miejscem chętnie odwiedzanym i atrakcyjnym, tak ze względu na zbiory i oferowane usługi in situ i online, jak i specyfikę miejsca – niebanalną architekturę, wyjątkowy ogród i przyjazną atmosferę. W przekazywaniu nam swoich oczekiwań, pomysłów i konstruktywnej krytyki ma sprzyjać nowa forma komunikacji w postaci bloga. Zachęcamy do zaglądania na jego strony, przypominam także, że aktualne dane dotyczące funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej mogą Państwo zawsze znaleźć na stronie biblioteki (strona także zostanie zreformowana!)

Łączę serdeczne pozdrowienia

dr hab. Jolanta Talbierska
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

1 comment for “Z perspektywy roku

  1. Maciej
    2 kwietnia 2014 at 15:46

    Powodzenia w przeprowadzaniu dalszych zmian! Cieszę się, czytając deklarację „strona także zostanie zreformowana” 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *