Archiwum: Październik 2016

Jak edytować wpisy w WordPressie

Pewnie wygodniej będzie edytować wpisy w edytorze wizualnym, a nie tekstowym.
Kilka wskazówek, jak wstawiać w nim elementy, w tym także elementy specyficzne dla strony BUW:

• Jak przejść do nowej linii (nie zaczynając nowego paragrafu):

W edytorze wizualnym naciśnięcie Enter zaczyna nowy paragraf. Naciśnięcie Shift + Enter powoduje przejście do nowej linii bez rozpoczynania nowego paragrafu.

• Jak wstawić jakiś link:

 • Jeśli link ma się wyświetlać jako adres (czyli np. jako http://www.uw.edu.pl): należy wpisać adres url (czyli http://www.uw.edu.pl), zaznaczyć wpisany tekst-adres, po czym z listy „Wstaw” wybrać „Wstaw/edytuj odnośnik”. Pojawi się okienko z powtórzonym adresem url, w okienku tym wystarczy kliknąć w przycisk ze strzałką „Zastosuj”.
 • Jeśli link ma się wyświetlać pod jakąś nazwa (czyli np. Strona UW): należy wpisać nazwę i zaznaczyć ją, po czym z listy „Wstaw” wybrać  „Wstaw/edytuj odnośnik”. Pojawi się okienko do wpisania adresu url; w okienku należy wpisać adres (np. http://www.uw.edu.pl) i kliknąć w przycisk ze strzałką „Zastosuj”.
 • Jeśli adres prowadzi poza stronę BUW,  to najlepiej wykonać odpowiednie kroki z poprzednich punktów, ale zamiast ostatniego kliknięcia w „Zastosuj” – kliknąć w przycisk z kołem zębatym „Opcje odnośnika”, po czym zaznaczyć opcję „Otwórz odnośnik w nowej zakładce” i zatwierdzić dodawanie linku.

• Jak wstawić plik-załącznik (np. pdf) pod wybraną nazwą:

W edytorze wizualnym należy kliknąć na „Dodaj medium”, a następnie wybrać odpowiedni plik z biblioteki mediów albo go dodać do biblioteki. W prawej części okna wybierania pliku pojawią się wówczas m.in. pola „Adres URL” i „Tytuł”. Adresu URL proszę nie ruszać, natomiast jako tytuł można wpisać nazwę, pod jaką plik ma się wyświetlać we wpisie, np. wpisanie „Regulamin” da w efekcie: Regulamin
Uwaga: proszę nie wstawiać linków do plików na obecnej stronie BUW. Linki tego typu stracą ważność po postawieniu nowej strony. Jeśli trzeba dodać plik z obecnej strony BUW, należy go najpierw zapisać lokalnie na komputerze, a potem wstawić w WordPressie zgodnie z opisem powyżej.

• Jak wstawić zielony nagłówek:

W edytorze wizualnym z listy rozwijalnej zaczynającej się od „Akapit” należy wybrać „Nagłówek 4”, po czym wpisać na zielonym polu tytuł nagłówka i nacisnąć Enter, by przejść do edycji tekstu po nagłówku.

• Jak wstawić szary nagłówek:

W edytorze wizualnym z listy rozwijalnej zaczynającej się od „Akapit” należy wybrać „Nagłówek 5”, po czym wpisać na szarym polu tytuł nagłówka i nacisnąć Enter, by przejść do edycji tekstu po nagłówku.

• Jak wstawić zielony rozwijalny nagłówek (zwany też harmonijką lub ramką):

Treść zielonej ramki.

Wstawienie zielonej rozwijalnej ramki – takiej jak wyżej – wymaga wstawienia w treści wpisu znaczników początku i końca ramki, między którymi należy wpisać tekst w ramce.
Znacznik początku zielonej ramki ma postać: [ramka tytul="Tu proszę wpisać tytuł w nagłówku" naglowek="4"]
Znacznik końca ramki ma postać: [/ramka]

Na przykład zielona rozwijalna ramka powyżej została wstawiona poprzez wpisanie:
[ramka tytul="• Jak wstawić zielony rozwijalny nagłówek (zwany też harmonijką lub ramką):" naglowek="4"]

Treść zielonej ramki.

[/ramka]

• Jak wstawić szary rozwijalny nagłówek (zwany też harmonijką lub ramką):

Treść szarej ramki.

Wstawienie szarej rozwijalnej ramki – takiej jak ta wyżej – wymaga wstawienia w treści wpisu znaczników początku i końca ramki, między którymi należy wpisać tekst w ramce.
Znacznik początku szarej ramki ma postać: [ramka tytul="Tu proszę wpisać tytuł w nagłówku" naglowek="5"]
Znacznik końca ramki ma postać: [/ramka]

Na przykład szara rozwijalna ramka powyżej została wstawiona poprzez wpisanie:
[ramka tytul="• Jak wstawić szary rozwijalny nagłówek (zwany też harmonijką lub ramką):" naglowek="5"]

Treść szarej ramki.

[/ramka]

 

• Jak wstawić obrazki do przewijalnej galerii (zwanej też karuzelą lub sliderem):

W treści postu należy odszukać kod odpowiadający za wyświetlanie galerii, będzie miał postać:
[slider cat="tu-nazwa-kategorii-mediów"]
W galerii będą się wyświetlać obrazki dodane do biblioteki mediów i przypisane do kategorii mediów o podanej nazwie (wpisanej zamiast tu-nazwa-kategorii-mediów w odpowiedniku powyższego kodu). Wyświetlać się będzie (maksymalnie) 9 obrazków z wybranej kategorii, w kolejności alfabetycznej według nazw plików.

Dany obrazek, dodany już do biblioteki mediów, można przypisać do jakiejś kategorii mediów poprzez kliknięcie w ten obrazek w bibliotece mediów. Otworzy się wówczas okno edycji obrazka, w którym należy zaznaczyć odpowiednią kategorię na liście „Media Categories” i kliknąć w „Zaktualizuj”.

Na przykład galeria z wpisu o Gabinecie Dokumentów Życia Społecznego została wstawiona również tu poniżej poprzez wpisanie kodu:
[slider cat="gabinet-dzs-slider-1"]
W galerii widać 9 obrazków, które w bibliotece mediów są przypisane do kategorii gabinet-dzs-slider-1. Jako pierwszy wyświetla się obrazek o nazwie 1-ala-i-as.jpg, dalej 2-wychowancy.jpg, 3-pocztowka-motyl.jpg etc.:

 

• Jak dodać wydarzenie:

By wpis wyświetlał się jako wydarzenie, należy wybrać kategorię „Wydarzenia” na liście kategorii po prawej stronie edytora (oraz zapisać wpis).

Żeby wpis dobrze się wyświetlał w sliderze na stronie „Wydarzenia”, należy przypisać mu jako obrazek wyróżniający obrazek o wymiarach 320 na 200 px. Obrazki o innych rozmiarach zostaną przycięte lub nie będą wypełniać całego pola przewidzianego na obrazek.

Jeśli tytuł wpisu jest długi, należy dodatkowo wypełnić pole „Krótki tytuł” w sekcji „Dane wydarzenia” – zaraz na górze strony edycji. (Sekcja „Dane wydarzenia” pojawi się w edytorze, jeśli wpis jest przypisany do  kategorii „Wydarzenia”.) Wtedy krótki tytuł zostanie użyty w sliderze z wydarzeniami, natomiast długi tytuł – na stronie samego wydarzenia.

Jeśli data wydarzenia ma się wyświetlać w sliderze wydarzeń, należy ją wpisać w pole „Data” w sekcji „Dane wydarzenia”.

 

• Jak dodać przyciski „Wejście do bazy (z sieci UW/spoza UW)”:

Wersja podstawowa:
[wejscie-uw-dom link_uw="http://libra.ibuk.pl/" id_han="libra"]

Wejście do bazy z sieci UW Wejście do bazy spoza sieci UW
Tylko z UW:
[wejscie-uw-dom link_uw="http://libra.ibuk.pl/"]
Wejście do bazy z sieci UW
Tylko dom:
[wejscie-uw-dom id_han="libra"]
Wejście do bazy spoza sieci UW
Inny niż „Wejście do bazy” tekst:
[wejscie-uw-dom link_uw="http://libra.ibuk.pl/" id_han="libra" tekst="Inny tekst"]
Inny tekst z sieci UW Inny tekst spoza sieci UW
Wszędzie link_uw zawiera pełny link dla dostępu z UW (np. http://libra.ibuk.pl/), natomiast id_han – identyfikator bazy w HAN, tzn. końcową cześć linku przez HAN, po odjęciu początkowego „http://han.buw.uw.edu.pl/han/”. (Czyli np. z adresu „http://han.buw.uw.edu.pl/han/libra” jako id_han pozostaje tylko „libra”.)

 

• Jak wstawić książkę miesiąca i/lub wydarzenie na stronie Biblioteki Austriackiej:

W treści postu za wstawianie książek miesiąca i wydarzeń odpowiada znacznik [bib-bibaust ..], gdzie .. obejmuje parametry związane z książką miesiąca czy wydarzeniem.

Parametry obejmują:

 • typ elementu (type1, type2"K" dla książki, "W" dla wydarzenia)
 • url do obrazka, dodanego już do biblioteki mediów (img1, img2 – to adres podany jako „URL pliku” po kliknięciu na obrazek w bibliotece mediów, np. "http://www.buw.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/11/BA_Dinev.jpg")
 • url do strony (link1, link2 – adres postu książki miesiąca na BUWlogu bądź adres strony czy wpisu o wydarzeniu)
 • opis wyświetlający się pod obrazkiem (desc1, desc2)
 • informację, czy otwierać odnośniki w nowej zakładce (newtab1, newtab2"no" jeśli mają się otwierać w tej samej zakładce, można pominąć jeśli mają się otwierać w nowych zakładkach)

Np. znacznik:

[bib-bibaust type1="K" img1="http://www.buw.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/11/BA-ksiazka-miesiaca-pazdziernik.jpg" link1="http://buwlog.uw.edu.pl/ksiazka-miesiaca-biblioteki-austriackiej-w-buw-pazdziernik-marlen-haushofer-die-wand" desc1="Październik: Marlen Haushofer „Die Wand”" type2="W" img2="http://www.buw.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/11/revolte.jpg" link2="http://www.austria.org.pl/NEW/PL/index.php?id=2173" desc2="Austriackie Forum Kultury: Otwarcie wystawy Revolte"]

spowoduje wstawienie książki miesiąca i wydarzenia:

Można wstawić:

 • Dwie książki miesiąca:
  [bib-bibaust type1="K" img1="http://www.buw.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/11/BA-ksiazka-miesiaca-pazdziernik.jpg" link1="http://buwlog.uw.edu.pl/ksiazka-miesiaca-biblioteki-austriackiej-w-buw-pazdziernik-marlen-haushofer-die-wand" desc1="Październik: Marlen Haushofer „Die Wand”" type2="K" img2="http://www.buw.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/11/BA_Dinev.jpg" link2="http://buwlog.uw.edu.pl/ksiazka-miesiaca-biblioteki-austriackiej-w-buw-wrzesien-dimitre-dinev-ein-licht-uber-dem-kopf" desc2="Wrzesień: Dimitré Dinev „Ein Licht über dem Kopf”"]
 • Książkę miesiąca i wydarzenie zewnętrzne:
  [bib-bibaust type1="K" img1="http://www.buw.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/11/BA-ksiazka-miesiaca-pazdziernik.jpg" link1="http://buwlog.uw.edu.pl/ksiazka-miesiaca-biblioteki-austriackiej-w-buw-pazdziernik-marlen-haushofer-die-wand" desc1="Październik: Marlen Haushofer „Die Wand”" type2="W" img2="http://www.buw.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/11/revolte.jpg" link2="http://www.austria.org.pl/NEW/PL/index.php?id=2173" desc2="Austriackie Forum Kultury: Otwarcie wystawy Revolte"]
 • Książkę miesiąca i wydarzenie w BUW – praktycznie tak jak książkę i wydarzenie zewnętrzne, ewentualnie ustawiając otwieranie odnośnika w tej samej zakładce:
  [bib-bibaust type1="K" img1="http://www.buw.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/11/BA-ksiazka-miesiaca-pazdziernik.jpg" link1="http://buwlog.uw.edu.pl/ksiazka-miesiaca-biblioteki-austriackiej-w-buw-pazdziernik-marlen-haushofer-die-wand" desc1="Październik: Marlen Haushofer „Die Wand”" type2="W" img2="http://www.buw.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/10/nowe_godziny.jpg" link2="http://www.buw.uw.edu.pl/buw-czynny-dluzej/" desc2="BUW i Biblioteka Austriacka czynne dłużej" newtab2="no"]

Czytniki e-booków w BUW

W czasie otwarcia wystawy „200 obiektów na 200 lat. Nie tylko książki” Amazon przekazał Bibliotece Uniwersyteckiej 200 czytników e-booków z okazji dwusetlecia UW i BUW.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie obchodzi dwusetlecie istnienia w przyszłym roku, ale rocznicowe wydarzenia odbywają się już teraz. Na początku października otwarto wystawę, na której można zobaczyć zbiory z ośmiu obszarów tematycznych: dokumenty sprzed 200 lat, gabinet rycin i rysunków, książki dawne, salon muzyczny, rękopisy, dokumenty z ulicy, salon prasowy i zbiory zdygitalizowane.

Przyszłość książek na ekspozycji symbolizuje czytnik. Zwykle na takim nośniku mieści się ok. tysiąca książek w formie elektronicznej. W otoczeniu czytnika w BUW znajduje się sześć tysięcy książek – podarowany przez wydawnictwo Iskry egzemplarz żelazny (reprezentacyjne egzemplarze – po jednej książce z każdego wydania).

W czasie wernisażu Amazon ogłosił, że podaruje Bibliotece Uniwersyteckiej 200 czytników Kindle, z których będą mogli korzystać studenci. – Wiemy, że promowanie czytelnictwa jest ważnym elementem misji Amazon. Tym bardziej cieszy nas fakt, że firma wybrała naszą instytucję jako partnera programu i wierzymy, że nowo otwarta wypożyczalnia czytników będzie cieszyć się dużym powodzeniem, a tym samym będzie pogłębiać zamiłowanie do czytania nie tylko wśród młodzieży i studentów – mówiła dr hab. Jolanta Talbierska, dyrektor BUW.

W ciągu trzech lat Amazon będzie dostarczał bibliotece książki w formie elektronicznej. – Będziemy mieli największą kindlotekę w Europie, jedyną – uniwersytecką – mówi Zofia Kajczuk z BUW.

Firma wesprze też BUW w digitalizacji starodruków. W zbiorach biblioteki jest wiele książek, które są cenne i w złym stanie zachowania. Amazon pomoże dać im drugie życie. W ten sposób znajdą one nowych czytelników, już w formie cyfrowej.

Najprawdopodobniej za kilka tygodni 200 czytników Kindle zostanie udostępnionych użytkownikom BUW. Czytniki będzie można wypożyczać tak jak książki, na okres 30 dni z możliwością prolongaty. Kindle będą opaskowane, na obudowie będą miały wygrawerowane hasło „200 lat Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie”. W razie zagubienia czy uszkodzenia czytnika, użytkownicy będą ponosili konsekwencje materialne, jak w przypadku wypożyczanych książek.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).