Archiwum: Marzec 2018

Kącik Kulturalny UNAM

Od 26 marca 2018 r. użytkownicy BUW będą mieli dostęp do cyfrowych zasobów Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku (UNAM), oferującego studentom podcasty, filmy, audycje radiowe, dokumenty literackie i opracowania naukowe.

Kącik kulturalny UNAM znajdzie się na pierwszym piętrze Biblioteki w pobliżu Informatorium.

Platforma Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku, największego uniwersytetu w Ameryce Łacińskiej, gromadzi różnorodne materiały i ułatwia do nich dostęp na jednej stronie internetowej. Na przykład biblioteka wirtualna umożliwia bezpłatne pobieranie książek elektronicznych. Można również obejrzeć filmy pochodzące ze zbiorów Filmoteki UNAM, posłuchać programów o literaturze meksykańskiej, a także zapoznać się z najnowszymi badaniami naukowymi opublikowanymi w czasopismach UNAM.

Projekt ten jest znany w państwach takich jak Kanada, Chiny, Kostaryka, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, a jego celem jest zapoznanie studentów z całego świata z bogatym katalogiem kulturalnym Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku.

26 marca 2018 r. – otwarcie Kącika Kulturalnego UNAM

Zapraszamy na uroczyste otwarcie Kącika Kulturalnego UNAM (Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku)

26 marca 2018 r. (poniedziałek), godz. 13.30
poziom 1, w pobliżu Informatorium

 

Czym jest Kącik Kulturalny UNAM?
Kącik Kulturalny UNAM ma za zadanie stworzyć przestrzeń w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW), która umożliwi zapoznanie się z zasobem wydawniczym Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku (UNAM) – największego uniwersytetu w Ameryce Łacińskiej.

Co można znaleźć w Kąciku Kulturalnym UNAM?
Użytkownicy BUW będą mieli dostęp do cyfrowych zasobów Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku, oferującego studentom podcasty, filmy, audycje radiowe, dokumenty literackie i opracowania naukowe.
Platforma gromadzi różnorodne materiały i ułatwia do nich dostęp na jednej stronie internetowej. Na przykład biblioteka wirtualna umożliwia bezpłatne pobieranie książek elektronicznych. Można również obejrzeć filmy pochodzące ze zbiorów Filmoteki Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku, posłuchać programów o literaturze meksykańskiej, a także zapoznać się z najnowszymi badaniami naukowymi opublikowanymi w czasopismach Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku.
Projekt ten jest znany w państwach takich jak Kanada, Chiny, Kostaryka, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, a jego celem jest zapoznanie studentów z całego świata z bogatym katalogiem kulturalnym Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku.

Gdzie jest Kącik Kulturalny UNAM?
Kącik Kulturalny UNAM znajduje się na pierwszym piętrze Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66 w pobliżu Informatorium.

 

27.03.2018 r. , godz. 13.30-15.30 – przerwa w działaniu Wypożyczalni, Czytelni Ogólnej i Czytelni Zbiorów XIX Wieku

W dniu 27 marca 2018 r. (wtorek) w godz. 13.30-15.30  nastąpi przerwa w działaniu Wypożyczalni, stanowiska Zapisów, Samodzielnego stanowiska ds. obsługi Użytkowników BUW, Czytelni Ogólnej i Czytelni Zbiorów XIX Wieku. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna będzie czynna do godz. 13.30.

W tym czasie odbędzie się zebranie Dyrekcji BUW z Pracownikami.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

 

„Marzec ’68” z okazji 50. rocznicy „wydarzeń marcowych” – wystawa planszowa

Marzec ’68 to jeden z najbardziej znaczących momentów historycznych w dziejach Polski po II wojnie światowej. Był on bardzo ważnym doświadczeniem życiowym dla dużej części młodej polskiej inteligencji. Pod tym umownym określeniem kryje się jednak kilka różnych wątków.
Dla ludzi, którzy w 1968 r. studiowali, zwykle najważniejszy jest studencki nurt „wydarzeń marcowych”. W pamięć tych osób najmocniej wryły się wiece, strajki i manifestacje studenckie. Wiele osób postrzega Marzec jako wydarzenie, które w bardzo istotny sposób wpłynęło na ich dalsze życie. Studenci w Polsce, występujący pod hasłami wolnościowymi, odwoływali się do tych samych haseł i wartości, co ich czescy i słowaccy koledzy w okresie Praskiej Wiosny. Walczyli przede wszystkim o demokratyzację i liberalizację systemu komunistycznego, a także o prawo do życia w prawdzie. „Wydarzenia marcowe” przyczyniły się również do uformowania w Polsce „pokolenia ’68”, które odegrało znaczącą rolę w dziejach opozycji antykomunistycznej drugiej połowy lat 70., w ruchu „Solidarności” oraz w przemianach ustrojowych zainicjowanych w Polsce pod koniec lat 80.
Osoby, które po Marcu wyemigrowały z Polski, mówią najczęściej o haniebnej kampanii antysemickiej, przez ówczesne władze nieudolnie skrywanej pod hasłami antysyjonistycznymi. Niemała część emigrantów do pewnego stopnia uwierzyła marcowej propagandzie podważającej ich prawo do polskości i wolała później mówić o sobie „jestem z Polski” niż „jestem Polakiem”. Niektórzy emigranci, pochodzący z rodzin od dawna już zasymilowanych, właśnie w 1968 r. – w obliczu kampanii antysemickiej – szukali swoich żydowskich korzeni.
Dla ludzi ze świata kultury, nauki i sztuki Marzec nawet po latach jawi się głównie ze swoim antyinteligenckim obliczem. To wtedy w mediach z niezwykłą brutalnością atakowano pisarzy i naukowców. Cechą wspólną tych publikacji było to, że w ślad za partyjnymi działaczami odmawiały atakowanym nie tylko wartości ideowo-moralnych, lecz także po prostu kwalifikacji zawodowych. Jednocześnie na powierzchnię wypływali ludzie nowi, którzy bardzo często szybkie awanse zawdzięczali nie zdolnościom, lecz dyspozycyjności politycznej. Usuwaniu z uczelni naukowców z uznanym dorobkiem towarzyszyło lansowanie pozbawionych skrupułów karierowiczów.
Najmniej znanym wątkiem „wydarzeń marcowych” pozostaje mimo upływu lat skomplikowana polityczna rozgrywka w kierownictwie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W latach 60. ukształtowała się nieformalna grupa działaczy partyjnych i państwowych skupionych wokół ministra spraw wewnętrznych gen. Mieczysława Moczara. Nazywano ich „partyzanci”, dlatego że zarówno Moczar, jak i wiele zaliczanych do niej osób w czasie II wojny światowej walczyło w oddziałach komunistycznej partyzantki. Z roku na rok rosła pozycja i zasięg wpływów tej grupy, która posługując się hasłami populistycznymi, antyinteligenckimi i antysemickimi, głosiła potrzebę stworzenia silnej władzy o charakterze autorytarnym. Nie do końca znane są rzeczywiste cele „partyzantów” i ich sojuszników w 1968 r. Czy Moczar chciał wtedy obalić Władysława Gomułkę i zająć jego miejsce, czy tylko chciał być „pierwszym po I sekretarzu” i stać się „szarą eminencją” systemu?
O różnych aspektach jednego z najważniejszych wydarzeń historycznych w Polsce rządzonej przez komunistów próbuje opowiedzieć prezentowana wystawa „Marzec ‘68”. Na początkowych panelach zostały pokazane wydarzenia omawiające genezę Marca. Przedstawiono zatem obraz świata w drugiej połowie lat 60., którego jednymi z najważniejszych wydarzeń były: Sobór Watykański II, wojna w Wietnamie, „rewolucja kulturalna” w Chinach, wojna sześciodniowa, rewolta studencka w Paryżu i Praska Wiosna. Na kolejnych panelach zaprezentowano obraz Polski w czasie rządów Władysława Gomułki: począwszy od wiecu przed Pałacem Kultury i Nauki w październiku 1956 r., poprzez obrazy życia codziennego doby „małej stabilizacji” i fotografie ukazujące rywali I sekretarza: „partyzantów” gen. Mieczysława Moczara i „ślązaków” Edwarda Gierka. Główną część wystawy tworzą jednak zdjęcia i dokumenty ukazujące przebieg „wydarzeń marcowych” w różnych miastach Polski (nie tylko w Warszawie), począwszy od spektaklu „Dziadów” w Teatrze Narodowym, poprzez zebranie nadzwyczajne Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, wiece studenckie, manifestacje uliczne, masówki potępiające uczestników zajść w zakładach pracy, po kampanię antysemicką i emigrację pomarcową. Obok zdjęć już znanych zaprezentowano także unikalne fotografie i dokumenty pochodzące z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Organizator: Instytut Pamięci Narodowej
Partner: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Wstęp wolny
Zapraszamy!

Wykłady w Czytelni Zbiorów XIX Wieku

Do końca maja 2018 r. w czwartki w godz. 9.30-12 w Czytelni Zbiorów XIX Wieku będą odbywać się zajęcia dydaktyczne dla studentów UW.
W tym czasie czytelnia będzie otwarta, ale mogą wystąpić utrudnienia dla pozostałych użytkowników.
Przepraszamy za niedogodności.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).