Archiwum: Sierpień 2019

Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier

W ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021 od 2 września 2019 r. będzie działał program pilotażowy publikowania otwartego dla polskich autorów korespondencyjnych.

Program ma dwie części: A i B.

Program A obejmuje publikację określonej liczby artykułów otwartych, które zostaną w całości sfinansowane z krajowej opłaty licencyjnej: 500 artykułów w roku 2019, 1000 artykułów w roku 2020 i 1500 artykułów w roku 2021.

Program B obejmuje publikację dowolnej liczby dalszych artykułów otwartych za opłatą ponoszoną przez instytucję, w której afiliowany jest autor, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka ta wynosi 30% w roku 2019, 20% w roku 2020 i 10% w roku 2021.

Elsevier udostępnił do programu 1777 czasopism hybrydowych oraz gold open access.
Lista ta nie obejmuje niektórych czasopism współwydawanych przez Elsevier, w których publikacje otwarte są finansowane na specjalnych zasadach i nie mogą być realizowane w ramach programu krajowego.

Strona polska ma możliwość dalszej selekcji czasopism do programów A i B. MNiSW przygotuje taką selekcję na rok 2020, natomiast do końca roku 2019 selekcji nie będzie. W konsekwencji 2 września zostaje uruchomiony tylko program A, w ramach którego będą mogły być publikowane artykuły we wszystkich 1777 czasopismach z listy Elsevier na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.
W roku 2019 program A działa do momentu wyczerpania się puli 500 artykułów. W momencie wyczerpania się programu A przed końcem roku 2019, zostanie automatycznie uruchomiony program B. Artykuły zgłoszone do programu A lub B w roku 2019 będą weryfikowane przez ICM.
Sposób działania programów A i B od stycznia 2020 będzie zależał do selekcji czasopism, którą ma przygotować MNiSW.
Uniwersytet Warszawski nie zdecydował się na razie na udział w programie B.

Program (A i B) jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach objętych licencją. Przez osobę afiliowaną w danej instytucji rozumie się pracownika zatrudnionego w instytucji lub studenta w momencie zgłaszania artykułu do programu, albo osobę, która związana jest z instytucją na innych zasadach i afiliuje dany artykuł do instytucji za zgodą tej instytucji. W każdym wypadku wymagane jest, aby autor korespondencyjny umieścił na stronie tytułowej artykułu afiliację w instytucji uprawnionej do programu, przy czym może to być jedna z wielu afiliacji autora korespondencyjnego podanych w artykule w dowolnym porządku.

Program obejmuje artykuły wysłane do czasopisma nie wcześniej niż 31 maja 2019 r., kiedy została podpisana nowa umowa licencyjna, z wyłączeniem artykułów, które przed 2 września 2019 r. zostały już zaakceptowane i skierowane do publikacji w modelu subskrypcyjnym lub w otwartym na koszt autora.
Autor korespondencyjny nie ma obowiązku skorzystania z programu A lub B i może wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu (opcja „subskrypcja”). Niewykorzystanie opcji otwartego dostępu przez autora nie będzie skutkować żadnym ograniczeniem dostępu do programu w przyszłości.

Szczegóły programu

5 dni na odbiór zamówień z Magazynu

Od 19 sierpnia 2019 r. ulegają zmianie terminy odbioru materiałów zamówionych z magazynu do Czytelni Ogólnej, Czytelni Zbiorów XIX Wieku i Wypożyczalni Miejscowej. Czas odbioru wynosi 5 dni.
Prosimy zwrócić uwagę na statusy widoczne na koncie czytelnika. Status Dostępne do odbioru oznacza, że można już zgłosić się po zamówione z magazynu materiały.
Status Odmowa oznacza, że zamówienie nie może zostać zrealizowane. W celu uzyskania wyjaśnienia należy zgłosić się do Wypożyczalni Miejscowej lub wybranej czytelni.

15 i 16 sierpnia w BUW

Przypominamy, że w czwartek 15 sierpnia Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie będzie nieczynna.

W piątek 16 sierpnia BUW będzie otwarty w godz. 9-21, jednak od godz. 16 do 21 w trybie bezobsługowym.
Tego dnia nieczynna będzie Pracownia Reprografii.
Przypominamy, że w dn. 1-31 sierpnia nieczynne są wszystkie gabinety zbiorów specjalnych i ich czytelnie.

Nowa lista czasopism punktowanych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowy wykaz czasopism. W wykazie ujęto 30 676 pozycji (czasopism naukowych jest 29 037, a materiałów z konferencji – 1 639). Prawie połowa to czasopisma humanistyczne.

Czasopisma wchodzące w skład nowego wykazu to:

 1. Czasopisma naukowe uwzględnione w międzynarodowej bazie:
  • Scopus
  • Web of Science (Core Collection):
   • Science Citation Index Expanded,
   • Social Sciences Citation Index,
   • Arts & Humanities Citation Index,
   • Emerging Sources Citation Index.
 2. Recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w bazie informatycznych konferencji naukowych The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE).
 3. Czasopisma naukowe ujęte w międzynarodowej bazie ERIH+, ale nieujęte w bazach Scopus i WoS Core Collection, które w wyniku oceny eksperckiej zostały uznane (przez zespoły powołane dla dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych, dziedzinie nauk społecznych i dziedzinie nauk teologicznych) za posiadające międzynarodową renomę i szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej, a także za spełniające standardy etyczne.
 4. Czasopisma naukowe finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, który obejmuje 484 polskie czasopisma.

Wykaz czasopism punktowanych

Więcej o nowym wykazie

Biblioteki UW podczas wakacji 2019

Biblioteka Instytutu Archeologii

Czytelnia

 • lipiec:
  • poniedziałek – piątek  10 – 14
 • sierpień: nieczynna
 • 1 – 15 września:
  • poniedziałek – piątek 10 – 15
 • 16 – 30 września:
  • poniedziałek – piątek 10-14
 • soboty: 7 i 14  września 10 – 16

Biblioteka Wydziału „Artes Liberales”

 • 15 lipca – 18 sierpnia – nieczynna

Biblioteka Wydziału Biologii

 • 1 – 31 lipca:
  • poniedziałek – piątek 9-15
 • 1 – 31 sierpnia:
  • poniedziałek – piątek 10-15
 • 1-30 września:
  • poniedziałek – piątek 9-15 (9-17 w razie potrzeby okresie sesji poprawkowej)

Biblioteka Wydziału Chemii

 • 1-31 lipca:
  • poniedziałek – piątek 9-15
 • 1-31 sierpnia:
  • poniedziałek – piątek 9-13
 • 15-17 sierpnia – nieczynna
 • 1-30 września:
  • poniedziałek – piątek 9-16
  • dyżury sobotnie 10-16

Biblioteka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

 • 1-lipca – 11 sierpnia:
  • poniedziałek – czwartek 9-14
  • piątek 14-19
 • 12 sierpnia – 1 września – nieczynna
 • 2-6 września:
  • poniedziałek – piątek 9-14
 • 9-30 września
  • poniedziałek, wtorek, czwartek  9-15
  • środa, piątek 9-19

Połączone Biblioteki Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

 • 1-30 lipca:
  • poniedziałek – piątek 10-16
 • 1-30 sierpnia – nieczynna
 • 1-30 września:
  • poniedziałek – piątek 10-16

Biblioteka Wydziału Fizyki

 • 1 lipca – 30 września:
  • poniedziałek – piątek 10-14

Biblioteka Instytutu – Obserwatorium Astronomicznego

 • 1 lipca – 30 września:
  • poniedziałek, wtorek, czwartek 9-16
  • środa, piątek 9-12.30

Biblioteka i Wydawnictwa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych

 • 1-26 lipca:
  • poniedziałek – piątek 9-14
 • 29 lipca – 1 września – nieczynna
 • 2-30 września:
  • poniedziałek – piątek 9-15

Biblioteka Instytutu Historycznego

 • 1-31 lipca:
  • poniedziałek – piątek 9-15
 • 1-31 sierpnia – nieczynna
 • 1-30 września:
  • poniedziałek – piątek 9-17

Biblioteka Instytutu Historii Sztuki

 • 1-31 lipca:
  • poniedziałek – piątek 9:30-14:30
 • 1-31 sierpnia – nieczynna
 • 1-30 września:
  • poniedziałek – piątek 9:30-14:30

Biblioteka Katedry Hungarystyki

 • 1 lipca – 16 sierpnia oraz 27 sierpnia – 30 września:
  • Czytelnia
   poniedziałek, środa, czwartek, piątek  10.00-15.00
   wtorek 10.00-16.00
  • Wypożyczalnia
   poniedziałek-piątek 10.30-15.00
 • 17 sierpnia – 26 sierpnia 2019 – nieczynna

Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii

 • 1-19 lipca:
  • poniedziałek – piątek 10-16
 • 22 lipca – 18 sierpnia – nieczynna
 • 19 sierpnia – 30 września:
  • poniedziałek – piątek 10-16

Biblioteka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 • 1 lipca – 31 sierpnia:
  • poniedziałek – piątek 9-15
 • 1-15 września:
  • poniedziałek – czwartek 9-19
  • piątek 9-15
 • 16-30 września:
  • poniedziałek – piątek 9-15

Biblioteka Wydziału Nauk Ekonomicznych

 • 1 -31 lipca – nieczynne
 • 1 – 31 sierpnia:
  • poniedziałek – piątek 9-15
 • 1-30 września:
  • poniedziałek – piątek 9-16

Biblioteka Instytutu Anglistyki

 • 1-26 lipca:
  • poniedziałek – piątek 11-15 (Księgozbiór OSB: poniedziałek – czwartek 10-15)
 • 29 lipca -31 sierpnia – nieczynna
 • 1-30 września:
  • poniedziałek – piątek 11-15 (Księgozbiór OSB: poniedziałek – czwartek 10-15)

Biblioteka Instytutu Germanistyki

 • 1-31 lipca:
  • Czytelnia: poniedziałek – piątek 10-14
  • Wypożyczalnia: poniedziałek – piątek 11-14
 • 1-31 sierpnia – nieczynna

Biblioteka Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki

 • 1-31 lipca:
  • poniedziałek – piątek 10-14
 • 1-31 sierpnia – nieczynna
 • 1-30 września:
  • poniedziałek – piątek 10-14

Biblioteka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej

 • 1-31 lipca:
  • poniedziałek – piątek 11-15
 • 1-31 sierpnia – nieczynna
 • 2-30 września:
  • poniedziałek – piątek 11-16

Biblioteka Wydziału Pedagogicznego im. prof. Bogdana Suchodolskiego

 • 1-31 lipca:
  • Wypożyczalnia: poniedziałek – piątek 10-14
  • Czytelnia – nieczynna
 • 1-31 sierpnia – nieczynna
 • 1-30 września:
  • Wypożyczalnia i Czytelnia: poniedziałek – piątek 10-14

Biblioteka Wydziału Psychologii

 • 1-31 lipca:
  • poniedziałek, wtorek, czwartek – piątek 9-16
  • środa – 9-20
 • 1-31 sierpnia – nieczynna
 • 1-30 września:
  • poniedziałek – piątek 9-16

Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej

 • 1-15 lipca:
  • poniedziałek – piątek 9-16
 • 16 lipca – 25 sierpnia – nieczynna
 • 26 sierpnia – 13 września:
  • poniedziałek – piątek 9-16
 • 16-27 września – nieczynna

Biblioteka im. Jana Baudouina de Courtenay – Wydział Polonistyki

 • 2-13 września:
  • Czytelnia i Wypożyczalnia: poniedziałek – piątek 9-15
 • 16-30 września:
  • Czytelnia – nieczynna
  • Wypożyczalnia: poniedziałek – piątek 10-14

Biblioteka im. Wacława Borowego – Wydział Polonistyki

Czytelnia

 • 2-13 września –  książki z księgozbioru podręcznego (Podr., Ru) udostępniane są w czytelni Biblioteki im. Jana Baudouina de Courtenay (II piętro).
  Dostęp do książek z magazynu jest znacznie ograniczony.
  Zamówienia (rewersy) należy składać u dyżurujących bibliotekarzy, którzy udzielają także bieżących informacji.
 • 16-30 września –  nieczynna

Wypożyczalnia
Sprawy związane z wypożyczalnią (zamówienia, zwroty itp.) realizowane są w godz. 9-15

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji

 • 1 lipca – 30 września:
  • poniedziałek, środa, piątek 8-15
  • wtorek, czwartek 12-19
 • 16 sierpnia – nieczynna
 • czynne w soboty: 31 sierpnia i 7 września

Biblioteka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

 • 1-31 lipca:
  • poniedziałek – piątek 10-15
 • 1-31 sierpnia – nieczynna
 • 1-29 września:
  • poniedziałek – piątek 10-15

Biblioteka Wydziału Lingwistyki Stosowanej

 • 1-31 lipca:
  • poniedziałek – piątek 10-14 (Wypożyczalnia i Czytelnia)
 • 1-31 sierpnia – nieczynna
 • 1-30 września:
  • poniedziałek – piątek 10-14 (Wypożyczalnia i Czytelnia)

Biblioteka Wydziału Zarządzania

 • 29 czerwca:
  • sobota 9-13 (tylko Czytelnia, Wypożyczalnia nieczynna)
 • 30 czerwca  (niedziela) – nieczynna
 • 1-14 lipca:
  • poniedziałek – piątek 9-16
 • 16 lipca – 18 sierpnia – nieczynna
 • 19-31 sierpnia:
  • poniedziałek – piątek 9-16
 • 1.09 – nieczynna
 • 2-15 września:
  • poniedziałek – środa 9-16
  • czwartek, piątek 12-18
 • 16-30 września:
  • poniedziałek – środa 9-16
  • czwartek, piątek 12-18
  • sobota, niedziela – według potrzeb

Biblioteka Ośrodka Kultury Francuskiej

 • 1-31 lipca:
  • poniedziałek – piątek 10-14
 • 1-31 sierpnia – nieczynna
 • 1-30 września:
  • poniedziałek – piątek 10-14

Biblioteka Ośrodka Studiów Amerykańskich

 • 1 lipca – 30 września:
  • poniedziałek – piątek 9-15

Biblioteka Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

 • 1-31 lipca:
  • poniedziałek – piątek 10-15
 • 1-31 sierpnia – nieczynna
 • 2-27 września:
  • poniedziałek – piątek 10-15
 • 7 września (sobota) – 9-14

Biblioteka Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego i Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

 • 1, 3, 9-10 lipca:
  • poniedziałek, wtorek, środa 10-14
 • 2, 4, 23 lipca:
  • wtorek, czwartek 14.30-20.15
 • 5, 11-22, 24-31 lipca – nieczynna
 • 1-31 sierpnia – nieczynna
 • 2 września:
  • poniedziałek 9-13
 • 3-24 września:
  • poniedziałek – piątek 10-15
 • 25-30 września – nieczynne

Biblioteka im. Jana Baudouina de Courtenay

 • 1- 31 sierpnia – nieczynna z powodu remontu gmachu Wydziału Polonistyki.

Informacje dotyczące godzin otwarcia we wrześniu podane zostaną w późniejszym terminie.
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: bibl.ijp@uw.edu.pl

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).