Archiwum: Kwiecień 2020

Nowy numer „Tytyłu Ujednoliconego”

Ukazał się nowy numer „Tytułu Ujednoliconego”, pisma wydawanego przez Centrum NUKAT – oddział Biblioteki Uniwersyteckiej prowadzący katalog centralny polskich bibliotek naukowych.

W numerze m.in. odpowiedzi na pytania:

 • Czy w katalogu NUKAT jest miejsce dla rękopisów i czy ich opis w formacie MARC 21 jest tak trudny, jak mówią?
 • Jak na co dzień wygląda praca rękopiśmiennika?
 • Czy epidemia przeszkadza bibliotekarzom w rozwijaniu katalogu?
 • Co z Siecią Semantyczną mają wspólnego rekordy KHW?

Zapraszamy do lektury: https://issuu.com/nukat/docs/tu_1_2020_p  oraz na stronach: http://www.tytulujednolicony.pl, https://centrum.nukat.edu.pl/pl/

Kolejny dar wydawnictwa Wolters Kluwer

Wydawnictwo Wolters Kluwer, od lat współpracujące z Biblioteką Uniwersytecką, podarowało do zbiorów kolejne książki z zakresu prawa i finansów.
Nasza współpraca trwa od dawna. Książki przekazywane nam przez Wydawnictwo Wolters Kluwer były wystawiane przed Czytelnią Ogólną. Obecnie, z powodu zamknięcia BUW, prezentujemy nowe tytuły online.

Przejrzyj listę tytułów 

Trezor – urządzenie do zwrotów książek

.

Urządzenie znajduje się w uliczce przy głównym wejściu do BUW i jest dostępne 24/7.

 • Do trezora prosimy zwracać tylko książki wypożyczone z BUW.
 • Prosimy w ten sposób nie oddawać:
  • Kindli
  • książek wypożyczonych z bibliotek wydziałowych. W sprawie zwrotu tych książek należy skontaktować się z konkretną biblioteką.
 • Książki z trezora są wyjmowane w godzinach pracy Wypożyczalni co godzinę. Ostatni raz są wyjmowane na godzinę przed zamknięciem Wypożyczalni.

Zapraszamy do korzystania!

Zmarł dr Adam Mrygoń

Z przykrością zawiadamiamy, że 10 IV 2020 zmarł dr Adam Mrygoń, muzykolog, dyrygent, bibliotekarz, wieloletni pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, w latach 1971-2000 kierownik Oddziału (później Gabinetu) Zbiorów Muzycznych.  Urodził się 23 XI 1935 w Pyzdrach; w latach 1952-1954 studiował muzykologię na Uniwersytecie Poznańskim, a w latach 1954-1959 w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1959-1963 studiował dyrygenturę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. W roku 1983 obronił pracę doktorską Stanisław Wiechowicz – monografia.

W latach 1962-1971 był asystentem chóru w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, w latach 1968-1969 przebywał w Wiedniu jako stypendysta Bundesministerium für Unterricht in Österreich, w latach 1986-1990 był dyrygentem chóru i konsultantem muzycznym Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” w Warszawie. Prowadził wykłady w Instytucie Muzykologii Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1963-1972) oraz w Katedrze Muzykologii Kościelnej Akademii Teologii Katolickiej (1971-1984). W latach 1956-2000 pracował w Oddziale Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej Warszawskiego na stanowisku bibliotekarza (1956-1962), starszego bibliotekarza (1962-1968), kustosza (1968-1984), starszego kustosza (1984-1987), kustosza dyplomowanego (1988-1991), starszego kustosza dyplomowanego (1992-2000). W latach 1971-2000 był kierownikiem Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Był członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, działał też w jej zarządzie w latach 1970-1976; odnowił członkostwo SBP w 1991 roku. Od 1966 był członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich. Za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych został uhonorowany dwukrotnie Nagrodą indywidualną Rektora Uniwersytetu Warszawskiego I stopnia (1982, 1983). Za dokonania w zakresie wykonawstwa chóralnej muzyki religijnej zostało mu przyznane odznaczenie „Ecclesiae populoque servitium praestanti” (1997).

Dr Adam Mrygoń był wzorem zawodowej rzetelności, człowiekiem wielkiej prawości i dobroci, pozostanie na zawsze we wdzięcznej pamięci pracowników i czytelników BUW, którzy mogli go poznać w czasie aż czterdziestu czterech lat pracy w naszej Bibliotece.

Dyrekcja i pracownicy BUW składają serdeczne wyrazy współczucia Pani Ewie Mrygoń, żonie Zmarłego.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).