Archiwum: Listopad 2020

Franciszek Smuglewicz – malarz w randze uczonego. Z rezultatów badań do katalogu: „Rysunki dawnych mistrzów. Wiek XV do lat 20. XIX wieku. Szkoła polska: S”. Wykład dr Małgorzaty Biłozór-Salwy

Zwieńczeniem pracy nad katalogami zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie miały być działania promocyjne polegające m.in. na organizacji konferencji naukowej i prezentacji oryginalnych dzieł omówionych w poszczególnych tomach. Jednak ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, plany zostały zmodyfikowane. Autorzy przygotowali materiały audiowizualne w postaci krótkich spotów oraz wykładów na temat wybranych aspektów poruszanych w poszczególnych katalogach. Wystąpienia będą prezentowane chronologicznie, począwszy od XVI-wiecznych rycin Barthela i Sebalda Behamów, poprzez rysunki mistrzów niderlandzkich, flamandzkich i holenderskich XVII wieku, rysunki polskich artystów działających w XIII-XIX wieku oraz rysunki architektoniczne holenderskiego architekta Tylmana van Gameren.
Zapraszamy na cykl opowieści o wyjątkowych dziełach na papierze!

dr Małgorzata Biłozór-Salwa, Franciszek Smuglewicz – malarz w randze uczonego.
Z rezultatów badań do katalogu: „Rysunki dawnych mistrzów. Wiek XV do lat 20. XIX wieku. Szkoła polska: S”.

Doctus artifex to miano, którym zwykło się określać artystę-uczonego, a więc twórcę, który dał się poznać nie tylko jako sprawny, utalentowany rzemieślnik, ale przede wszystkim „żyje z dzieł intelektu”. W 1797 roku Franciszek Smuglewicz stanął na czele pierwszej na ziemiach polskich Katedry Rysunku i Malarstwa utworzonej na Uniwersytecie Wileńskim. O artystycznym rozwoju owego „publicznego profesora malarstwa” opowiada na przykładzie jego prac rysunkowych autorka katalogu – Małgorzata Biłozór-Salwa.

Więcej informacji

 

Rzadkie, znane i nieznane … Z rezultatów badań do katalogu: „Rysunki dawnych mistrzów. Wiek XV do lat 20. XIX wieku. Szkoła niderlandzka, flamandzka i holenderska”. Wykład dr hab. Jolanty Talbierskiej

Zwieńczeniem pracy nad katalogami zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie miały być działania promocyjne polegające m. in. na organizacji konferencji naukowej i prezentacji oryginalnych dzieł omówionych w poszczególnych tomach. Jednak ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, plany zostały zmodyfikowane. Autorzy przygotowali materiały audiowizualne w postaci krótkich spotów oraz wykładów na temat wybranych aspektów poruszanych w poszczególnych katalogach. Wystąpienia będą prezentowane chronologicznie, począwszy od XVI-wiecznych rycin Barthela i Sebalda Behamów, poprzez rysunki mistrzów niderlandzkich, flamandzkich i holenderskich XVII wieku, rysunki polskich artystów działających w XIII-XIX wieku oraz rysunki architektoniczne holenderskiego architekta Tylmana van Gameren.

Zapraszamy na cykl opowieści o wyjątkowych dziełach na papierze!

dr hab. Jolanta Talbierska, Rzadkie, znane i nieznane … Z rezultatów badań do katalogu: „Rysunki dawnych mistrzów. Wiek XV do lat 20. XIX wieku. Szkoła niderlandzka, flamandzka i holenderska”.

Prezentowany wykład poświęcony jest rysunkom szkoły niderlandzkiej XV-XVIII wieku i wybranym przykładom z kolekcji Gabinetu Rycin. W wykładzie omawiane są zarówno rysunki uznanych mistrzów (Rubens, Rembrandt), dzieła interesujące pod względem stylistycznym i kompozycyjnym, jak i prace wyjątkowo rzadkie ze względu na autora lub temat. Kierownik Gabinetu Rycin – dr hab. Jolanta Talbierska – wskazuje na cechy charakterystyczne poszczególnych rysunków (technika, kompozycja, temat) oraz przedstawia artystyczne sylwetki ich twórców.

 

Więcej informacji

   

Usługi zamawiania skanów

Oferujemy następujące usługi:

 1. Odpłatne usługi reprograficzne dla wszystkich zainteresowanych. Usługi te należy zamawiać przesyłając na adres email: reprobuw@uw.edu.pl odpowiedni formularz.
  Więcej informacji na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/uslugi/kopiowanie-zbiorow/
 2. Bezpłatne skany dla społeczności UW, tj. studentów, doktorantów i pracowników posiadających aktywne konto biblioteczne. (Jak założyć konto?).

Zasady zamawiania

  • zamawiający nie mogą mieć przetrzymanych książek i nieuregulowanych opłat naliczonych przez BUW. Osoby mające na koncie naliczone opłaty w bibliotekach wydziałowych mogą zamawiać skany,
  • zamówienia w postaci wypełnionego formularza należy przesłać z adresu e-mail w domenie uw.edu.pl na adres: informacja.buw@uw.edu.pl.
  • Jedna osoba może złożyć maksymalnie jedno zamówienie na tydzień.
  • Można złożyć zamówienie na skany ze wszystkich materiałów zgromadzonych w BUW, z wyjątkiem nienaukowych czasopism bieżących.
  • Można zamówić do 50 stron tekstu oryginalnego (nie skanów). Skany będą zapisane do czarno-białych plików TIFF lub pliku PDF (bez OCR).
  • Zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu. Uwaga, realizacja zamówienia może potrwać kilka dni!
  • Ze względu na przepisy RODO zamówienia złożone przez osoby posługujące się nie swoimi danymi osobowymi nie będą realizowane.

Uwaga! Sprawdź też, czy poszukiwane materiały nie są dostępne w wersji elektronicznej. Pomoże Ci w tym nasz film instruktażowy Gdzie szukać cyfrowych publikacji – mini przewodnik

Biblioteka nieczynna do 29 listopada 2020 r.

Uwaga, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 6 listopada 2020 r., poz. 1972, stanowiącym w par. 1, pkt 1 e), iż „do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, […]  polegające na zakazie:
1) udostępniania zbiorów publiczności”, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zostaje zamknięta dla czytelników.

 1. Zwroty książek:
  • daty zwrotu wypożyczonych książek, czytników Kindle i kluczyków do kabin pracy indywidualnej zostały przesunięte na 15 grudnia 2020 r.,
  • wypożyczone książki można zwracać do trezora dostępnego 24/7 przed wejściem głównym. Trezor jest opróżniany codziennie w dni powszednie.
 2. Opłaty za przetrzymanie: za okres od 7 do 29 listopada nie będą naliczane opłaty za książki przetrzymane.
 3. Odbiór zamówionych materiałów: książki z BUW, które zostały zamówione przed 7 listopada oraz rezerwacje gotowe do odbioru będzie można odebrać w Wypożyczalni od 30 listopada do 4 grudnia. Dotyczy to także materiałów zamówionych do Czytelni.
 4. Zamawianie i rezerwacje: została wyłączona możliwość zamawiania książek z BUW i kluczyków kabin pracy indywidualnej, jednak nadal można je rezerwować.
 5. Skanowanie: nadal dostępne są usługi zamawiania odpłatnych skanów dla wszystkich zainteresowanych oraz bezpłatnych skanów dla społeczności UW. Procedura składania zamówień.
 6. Zbiory online są dostępne dla studentów, doktorantów i pracowników UW 24/7. Aby z nich skorzystać, należy zalogować się za pomocą numeru karty bibliotecznej (numeru ELS/ELP pisanego bez spacji) i hasła. Zaległości na koncie (kary, przetrzymane książki) nie są przeszkodą w dostępie do zasobów elektronicznych.
 7. Zapisy do BUW:
  • studenci, doktoranci i pracownicy UW, którzy posiadają ELS, ELD i ELP, a nie założyli jeszcze konta bibliotecznego, mogą je zdalnie aktywować. Szczegółowe informacje i linki do aktywacji znajdują się w zakładce Zapisy na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/jak-korzystac/ Uwaga! Procedura zdalnej aktywacji i/lub aktualizacji konta czytelnika dostępna jest tylko dla studentów, doktorantów i pracowników UW z wprowadzonym do USOS kompletem danych.
  • studenci, doktoranci i pracownicy UW, którzy nie posiadają ELS, ELD i ELP lub którym zdalna aktywacja nie powiodła się mogą wysłać na adres: reklamacje.buw@uw.edu.pl prośbę o założenie konta. W zgłoszeniu należy podać:
   • Studenci i doktoranci UW: imię, nazwisko, nr albumu (indeksu),
   • Pracownicy UW: imię, nazwisko, nr pesel.

Założone konto biblioteczne umożliwi dostęp do e-zbiorów i zamówienie bezpłatnych skanów. Konto nie daje natomiast uprawnień do wypożyczeń książek. Aby otrzymać pełnię uprawnień czytelnika BUW, należy zgłosić się po punktu Zapisów w gmachu BUW. (Uwaga, punkt jest nieczynny do 29 listopada 2020 r.).

  • Zapisy dla pozostałych osób są zawieszone do czasu ponownego otwarcia biblioteki.

8. Informacja o trybie działania bibliotek wydziałowych.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).