BuwLOG

Biblioteka w zmieniającym się świecie

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki zorganizowała w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek i jubileuszu 500-lecia uzyskania przez Grodzisk Mazowiecki praw miejskich, 9 maja 2022 r., konferencję ekspercką „Biblioteka w zmieniającym się świecie”. Wydarzenie odbyło się w liczącym około 2,5 tysiąca metrów kwadratowych i wartym 18 milionów złotych, okazałym i nowoczesnym budynku Mediateki. Budowa obiektu była możliwa dzięki funduszom, pozyskanym w programie Infrastruktura Bibliotek.

Na konferencję przyjechało około 100 pracowników bibliotek z całej Polski oraz delegacja bibliotekarzy z Litwy.

Konferencję otworzył wykład Anny Zagórskiej z Instytutu Książki pt.: Biblioteka w zmieniającym się świecie, w kontekście działań dotacyjnych Infrastruktura Bibliotek na rzecz bibliotek publicznych w Polsce. Prelegentka, zajmująca się koordynacją programu Infrastruktura Bibliotek, opowiedziała o zasadach jego działania. Wyjaśniła co biblioteki publiczne na terenie całego kraju mogą zyskać oraz jakie warunki muszą spełnić, aby wziąć w nim udział. „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025” jest kontynuacją oraz rozwinięciem Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” realizowanego w latach 2011-2015 oraz Priorytetu 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z lat 2016-2020. Celem programu jest wywarcie wpływu na nawyki czytelnicze i zmiana stereotypów myślenia o bibliotekach i bibliotekarzach. Ma on otwierać biblioteki na nowe zadania i aktywności oraz dostosować je do wymogów zmieniającego się świata.

Kiedy dobry pomysł wymaga wsparcia – programy dotacyjne dla bibliotek publicznych, pod takim tytułem miała swoje wystąpienie Natalia Nowińska-Antoniewicz z Pracowni Bibliotekoznawstwa Biblioteki Narodowej. Mówiła o programach wspierających rozwój czytelnictwa i dofinansowujących zakup nowości do zbiorów bibliotek w całym kraju. Podkreślała jaką rolę spełniają programy dotacyjne w funkcjonowaniu bibliotek. Dają one wsparcie w działaniach i realizacji nowych pomysłów oraz pomagają dostosować się do współczesnego świata.  Zainteresowała słuchaczy informacją, że podczas pandemii biblioteki okazały się instytucjami kultury, które straciły najmniej, ponieważ książki można wypożyczać do domu. Wnioskiem nasuwającym się z tego wystąpienia jest, że biblioteka to instytucja, która pozwala zabrać kulturę do domu.

Wystąpienie Nie tylko budynek, czyli jakie nowe usługi powinny być oferowane w bibliotekach XXI wieku zostało przygotowane przez Marcina Skrabka z firmy Good Books oferującej m.in. szkolenia i warsztaty dla bibliotekarzy. Prelegent mówił o szansach, przed którymi stają biblioteki w dynamicznie zmieniającym się świecie. Przedstawił wiele pomysłów na podjęcie działań, pozwalających zyskać pozytywne opinie odbiorców oraz zachęcić ich do odwiedzin, podając przykłady z bibliotek na całym świecie. Wykład dostarczył informacji o tym, co wyróżnia biblioteki jako instytucje kultury. Według prelegenta najważniejszym komunikatem jest, że cała oferta księgozbioru jest darmowa. Biblioteka jest miejscem, gdzie człowiek nie musi czuć się samotny, może porozmawiać, posiedzieć w towarzystwie. Zwrócił uwagę, że w dzisiejszym świecie, biblioteki konkurują z innymi instytucjami, badają potrzeby użytkownika oraz zarządzają relacjami z czytelnikiem. W podsumowaniu można było usłyszeć, że dobra oferta jest uzupełnieniem, już istniejącej, oferowanej przez inne instytucje.

Kolejne były wystąpienia i dyskusje z udziałem przedstawicieli bibliotek z Polski i Litwy, wśród których znalazła się także organizatorka konferencji Dorota Olejnik, dyrektorka Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki. Bibliotekarze opowiadali o swoich doświadczeniach, dzielili się wiedzą i motywowali do dalszej pracy.

Padło stwierdzenie, że bibliotekarze są grupą zawodową osób, które nie konkurują między sobą. Wszyscy działają w celu upowszechniania czytelnictwa, wśród wszelkich grup odbiorców. Przedstawiano zmiany zachodzące w bibliotekach. Dzięki udziałowi w konferencji można było pogłębić wiedzę, na temat zdobywania funduszy rozwijających działalność biblioteki. Wiele wniosła wymiana doświadczeń oraz dyskusje dotyczące pracy. Podsumowując: można dużo osiągnąć działając wspólnie.

Marta Borkowska, Oddział Wydawnictw Ciągłych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.