BuwLOG

Biblioteki UW od podszewki. Odc. 16. Biblioteka Wydziału Pedagogicznego UW im. prof. Bogdana Suchodolskiego

Katalogi kartkowe

Katalogi kartkowe – Biblioteka Wydziału Pedagogicznego UW im. prof. Bogdana Suchodolskiego

Biblioteka powstała w 1953 r., z chwilą powołania 5 września na Uniwersytecie Warszawskim Wydziału Pedagogicznego, z połączenia księgozbiorów Katedr  Pedagogiki, Historii Szkolnictwa i Oświaty, Psychologii Wychowawczej oraz księgozbioru Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Liczyła wówczas 21 145 woluminów książek i 1820 woluminów czasopism. Mieściła się na Krakowskim Przedmieściu, na kampusie głównym UW.

W 1958 r. zmieniła nazwę z Biblioteki Wydziału Pedagogicznego na Bibliotekę Wydziału Psychologii i Pedagogiki. W sprawozdaniu z 1963 r. pojawia się informacja o powołaniu trzyosobowej Komisji Bibliotecznej. W 1974 r. przeniesiono wyodrębniony Instytut Psychologii na ul. Stawki. Przy tej okazji podzielony został również księgozbiór. Do Instytutu Psychologii przeniesiono 8185 woluminów książek i ok. 1000 woluminów czasopism. Po tym podziale nastąpiła kolejna zmiana nazwy na Bibliotekę Instytutu Pedagogiki. W 1979 r. następuje kolejna już zmiana nazwy na Bibliotekę Wydziału Pedagogiki.

Po przeniesieniu Wydziału na ul. Szturmową 4, w 1981 r. zostaje nazwana Biblioteką Wydziału Pedagogicznego. W budynku na Szturmowej Biblioteka miała do dyspozycji 600 m2 powierzchni, dwie czytelnie na 78 miejsc, pomieszczenia dla pracowników i 200-metrowy magazyn. Na początku lat 90 XX w. Biblioteka wraz z Wydziałem przenosi się do budynku przy ul. Mokotowskiej 16/20, gdzie mieści się do dziś. W  1993 r. nadano jej imię prof. Bogdana Suchodolskiego.

regały, czytelnia
Regały w czytelni
regały, czytelnia
Wejście do Biblioteki Pedagogicznej
Wejście do Biblioteki
Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej
Czytelnia
regały, czasopisma, czytelnia, Biblioteka Wydziały Pedagogicznego UW
Czasopisma

Biblioteka ma grono wiernych czytelników wśród kadry naukowej, doktorantów i studentów. Odwiedzają nas byli pracownicy i absolwenci, pamiętając o wzbogacaniu księgozbioru. Prowadzimy współpracę i wymianę z instytucjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą.

W naszych zbiorach, które liczą dziś ponad 80 000 woluminów, znajdują się prace z zakresu pedagogiki, metodyki nauczania, socjologii, filozofii, psychologii, medycyny, antropologii, w językach polskim, niemieckim, rosyjskim, angielskim, francuskim, włoskim, ale też po czesku, ukraińsku, szwedzku i w języku esperanto. Posiadamy kolekcje prof. Aleksandra Hulka, prof. Anny i Krzysztofa Przecławskich, prof. Bogdana Nawroczyńskiego.

Zbiory Biblioteki, książki
Zbiory Biblioteki
Zbiory Biblioteki, książki
Zbiory Biblioteki
Czasopisma, serie
Ciągi czasopism i serii
Najdziwniejsza książka w zbiorach
Najdziwniejsza książka w zbiorach

Od 2003 r. współpracujemy z NUKAT-em w opracowaniu zbiorów. Prowadzimy wypożyczalnię elektroniczną oraz elektroniczną obiegówkę.

W tej chwili w Bibliotece pracuje siedem osób. Udostępniamy zbiory siedem dni w tygodniu. Pracujemy nad wprowadzeniem do katalogu elektronicznego naszych najstarszych zbiorów. Posiadamy wystawę nowości i gablotę prezentującą dorobek naukowy pracowników Wydziału. Ponadto organizujemy kilka razy w roku wystawy tematyczne. Potrzebne informacje praktyczne znajdują się na stronie WWW wydziału w zakładce Biblioteka.

książki w Bibliotece Wydziału Pedagogicznego UW

NAJmniejsza, NAJwiększa, NAJstarsza, NAJdziwniejsza książka w zbiorach Biblioteki Wydziału Pedagogicznego

Zapraszamy

NAJ ☺ Bibliotekarze ☺

Opracowanie: Urszula Pawłowicz i Dorota Michałowska
Foto: Andrzej Kostniak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.