BuwLOG

BUW od podszewki. Część 4. Oddział Wydawnictw Ciągłych

Czytelnicy w zbiorach BUW mogą znaleźć wiele recenzowanych i wysoko punktowanych czasopism naukowych, ale nie tylko. Biblioteka oferuje najnowsze numery periodyków popularnonaukowych, opiniotwórczych, branżowych itp. w wersji papierowej i/lub elektronicznej (m.in. AtoZ, Factiva, EMIS).

Sześć tysięcy siedemdziesiąt pięć. Tyle tytułów bieżących drukowanych wydawnictw ciągłych zostało zarejestrowanych w BUW w 2014 roku. Pewna część z nich to roczniki, resztę tej liczby należy przemnożyć przez 303, 52, 24, 12, 6, często przez 4. Cyfry oznaczające częstotliwość ukazywania się wydawnictw ciągłych …

Pieczę nad tym materiałem bibliotecznym sprawuje Oddział Wydawnictw Ciągłych (OWC), dla znajomych po prostu Czasopisma. W strukturze BUW „od zawsze”. W starym gmachu rezydujący w dwóch budynkach (Sekcja Gromadzenia w św. Rochu, Opracowania – w głównym budynku). Od 15 lat razem, w zgodzie, w pięciu pokojach w amfiladzie na 2. piętrze. Z zachowaną pierwotną strukturą – podziałem na dwie wcześniej wspomniane sekcje.

20140508_142546

Dzień Bibliotekarza 2014. Fot. K.Minch

Zgodnie z opracowaną „drogą czasopisma w BUW”, zacznijmy od gromadzenia.

Sekcja Gromadzenia – jej pracę kształtuje sześcioosobowy kobiecy zespół w składzie: Zuza Wiorogórska, Matylda Filas, Dorota Gozdal, Anna Kafara, Karolina Minch, Małgorzata Szarlej. Zdecydowanie fanki Poczty Polskiej – dostawcy codziennych przesyłek z egzemplarzem obowiązkowym; uwielbiane lub unikane przez wydawców, straszące Ustawą skuteczne windykatorki niedostarczonych zeszytów; punkt kontaktowy dla bibliotekarzy wydziałowych odbierających prenumerowane periodyki zagraniczne; chodzące bibliografie zawartości czasopism, zwłaszcza tych najnowszych. Osoby, które nie nucą piosenki Tell me why? I don’t like Mondays, bo na poniedziałek w pracy czekają cały weekend (wtedy jest największa dostawa poczty, ileż nowości, można poszaleć!).

poczta

I can’t wait for Monday! Fot. Z. Wiorogórska

Oprócz wymienionych wyżej wspólnych zadań, każda ma do wykonania szereg innych:

 • Zuza Wiorogórska – jako kierownik sekcji kształtuje jej pracę; ponadto nadzoruje prenumeratę i kupno polskich czasopism; kontroluje wydatki z budżetu; czynnie udziela się na rzecz społeczności bibliotecznej i rozwoju informatologii (SBP, IFLA, ISKO, ZIN, Facebook, BUWlog).
 • Matylda Filas – bibliotekarz dyplomowany, elastycznie godzi pracę katalogera czasopism, obsługę prenumeraty zagranicznej dla BUW i Bibliotek Wydziałowych (BW), członkostwo w SBP czy IFLA z pozostałymi pracami autorskimi.
 • Dorota Gozdal – przede wszystkim sprawuje nadzór nad rejestracją czasopism wpływających z darów, gratisów i przekazywanych do BUW depozytów; dba, aby trafiające do sekcji starsze czasopisma przeszły przez komorę dezynfekującą.
 • Anna Kafara – główny łącznik sekcji z Czytelnią Czasopism Bieżących; prasę polską ma w jednym paluszku; dba, aby każda gazeta oddana do opracowania wyglądała jak nadesłana wprost z drukarni.
 • Karolina Minch – na co dzień obsługuje wpływ czasopism zagranicznych (do BUW i BW), począwszy od procedury przetargowej, poprzez wymianę, na kupnie zagranicznym kończąc; co miesiąc zbiera i opracowuje dane do zgłoszeń celnych i statystyki INTRASTAT; czasami opiniuje zakup wydawnictw elektronicznych; ponadto członkini SBP i grona redakcyjnego BUWloga.
 • Małgorzata Szarlej – wyłapuje nowe tytuły na rynku wydawniczym – potrafi opisać okładkę każdego czasopisma gromadzonego w BUW; zajmuje się zagospodarowaniem dubletów i czasopism zbędnych, utrzymując długoletnią współpracę z wieloma bibliotekami, w tym BW.
DSC_0233

Dzień Bibliotekarza 2014. Od lewej Z. Wiorogórska, E. Rejmer, K. Minch, M. Filas (na trawie), M. Szarlej, D. Gozdal, A. Salwowska. Fot. J. Antoniak

Pytanie, jakim czasopismem chciałyby być, wymieniają:  NatureNational GeographicTygodnik PolskiVoyage, Zagadnienia Informacji Naukowej.

W czasie wolnym koleżanki z Sekcji Gromadzenia nie zaglądają do empików (no, chyba że w jakiś cudowny sposób można ominąć parter z prasą i od razu znaleźć się na piętrach z książkami i muzyką), a podczas wakacyjnych urlopów stronią od wizyt w kioskach z gazetami.

20150126_113920

Na Popis Publiczny … (spis wykładów)

Sekcja Opracowania – to tutaj długo kultywowano cenną umiejętność kaligrafii stalówką maczaną w kałamarzu, a później wiecznym piórem. Jej zespół składa się z sześciu pań i dwóch panów. W porządku alfabetycznym: Małgorzata Brodacka, Danuta Gawryś, Marcin Krawczuk, Irmina (Magdalena) Olenowicz, Agnieszka Salwowska, Paweł Soliński, Mariola Witkowska, Anna Woldan. Do ich codziennych zajęć należy głównie katalogowanie wydawnictw ciągłych i tworzenie dla nich rekordów zasobu, informujących o posiadanych przez bibliotekę numerach i woluminach. Rekordy zasobu tworzy się na podstawie starych kart katalogowych (retrokonwersja) lub z autopsji, dopisując kolejne wpływające roczniki i numery (tzw. dopełnienia i uzupełnienia). Uzupełnienia są szczególnie pracochłonne, gdyż wymagają ściągnięcia z magazynu wcześniejszych roczników. Mogłoby się wydawać, że ta praca jest prosta i nie zajmuje dużo czasu. Jednak, biorąc pod uwagę liczbę i  różnorodność wydawnictw ciągłych, do których zaliczamy nie tylko typowe czasopisma i gazety, ale również wydawnictwa seryjne, kalendarze, sprawozdania administracyjne, spisy wykładów, składy osobowe, informatory, wydawnictwa aktualizowane, bibliografie, katalogi wydawnicze i aukcyjne, spisy duchowieństwa itd., specjalistyczna wiedza oraz cierpliwość to umiejętności  sine qua non.

 

20150126_114158

Spisy/Wykazy (ukazujące się cyklicznie)

20150126_114140

Spis duchowieństwa

20150126_115732

Sprawozdanie

20150126_113951

Kalendarze

Styczeń jest miesiącem sprawozdawczości. Trochę statystyki? Oczywiście, oto jej mały fragment: w 2014 roku do Magazynu i Wolnego Dostępu przekazano 5958 tytułów w 11 000 woluminów. Utworzono 656 rekordów bibliograficznych i 2200 rekordów zasobu, 480 tytułów w 10 271 rocznikach poddano retrokonwersji i 299 zeszytów uzupełniono. Nadano 940 sygnatur dla nowych tytułów pozyskanych do zbiorów.

 

20150126_113845

Kalendarze

Także w Sekcji Opracowania, poza czynnościami wspólnymi dla wszystkich, poszczególni członkowie zespołu zajmują się bardziej specyficznymi zadaniami:

 • Małgorzata Brodacka – jako kierownik sekcji zajmuje się ewidencją wydawnictw ciągłych (protokoły, sprawozdania); nadzoruje tworzenie inwentarza; przygotowuje i przeprowadza szkolenia oraz praktyki zawodowe dla bibliotekarzy systemu biblioteczno-informacyjnego UW; wspiera swój zespół w poszukiwaniach bibliograficznych.
 • Danuta Gawryś – w Oddziale Wydawnictw Ciągłych dopiero rok (wcześniej w Oddziale Ochrony i Zabezpieczania Zbiorów), zajmuje się opracowaniem technicznym wydawnictw ciągłych, czyli m.in. „fastykułami”, nalepkami, opisem technicznym teczek, paskami zabezpieczającymi.
 • Marcin Krawczuk – specjalista od tworzenia rekordów bibliograficznych, rekordów haseł wzorcowych i tematowania w języku KABA; miłośnik starszych czasopism, wymagających retrokonwersji zasobów.
 • Irmina (Magdalena) Olenowicz –  specjalizuje się w opracowaniu wydawnictw seryjnych i tworzeniu dla nich rekordów egzemplarza, w związku z tym opiekuje się też księgą sygnatur „S”; każda seria to przypadek szczególny…
 • Agnieszka Salwowska – specjalistka od tworzenia rekordów bibliograficznych, rekordów haseł wzorcowych i tematowania w języku KABA, szczególnie na potrzeby digitalizacji (mikrofilmy, e-bUW).
 • Paweł Soliński – opracowuje bieżące dopełnienia i uzupełnienia wydawnictw ciągłych oraz przeprowadza retrokonwersję starszych zasobów.
 • Mariola Witkowska – od zawsze zajmowała się dopełnieniami i uzupełnieniami, ale od niedawna przejęła obowiązki związane z korektą całego opracowania wydawnictw ciągłych; wnikliwa tropicielka…
 • Anna Woldan – zajmuje się opracowywaniem nowych tytułów czasopism wpływających do BUW, nadawaniem im sygnatur; ponadto sprawuje opiekę nad starymi inwentarzami wydawnictw ciągłych.

Swój czas wolny pracownicy Sekcji Opracowania lubią spędzać w teatrze, w dalekich podróżach, pielęgnując dom i ogród, zgłębiając tajniki sztuki kulinarnej czy na wykładach języka amharskiego.

Pieczę nad wszystkim sprawuje kierownik Oddziału – Ewa Rejmer. Na co dzień nurkuje w stosach czasopism, a na wakacjach snurkuje (snorkeling) wśród raf koralowych.

Jeśli chce się być na czasie, nie należy ignorować blogów modowych, zwłaszcza że to w mediach zjawisko coraz bardziej popularne, a ich autorzy to często trendseterzy. Bibliotekarze i moda? Nie uszło to uwadze Maćka Rynarzewskiego, autora bibliotecznego portalu Pulowerek.pl. Jeden ze swoich wpisów zadedykował pracownikom Oddziału Czasopism, proponując stroje odzwierciedlające zakres obowiązków służbowych (Link). OWC BUW mówi Pulowerkowi „gazetowe chapeaux bas” 🙂

Małgorzata Brodacka, Karolina Minch, Zuza Wiorogórska 

1 comment for “BUW od podszewki. Część 4. Oddział Wydawnictw Ciągłych

 1. Justyna Stańczak
  29 stycznia 2015 at 11:17

  Dziekuję za interesującą przentację Oddziału. Ciekawy tekst, zbiory, no i świetne zdjęcie pięknych pań-czasopiśmienniczek.
  Pozdrawiam cały wspaniłay zespół.

  Z wyrazami szacunku
  Justyna S.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.