BuwLOG

Książka miesiąca Biblioteki Austriackiej w BUW – kwiecień / Buch des Monats in der Österreich-Bibliothek Warschau – April. Renate Welsh „Johanna”

Na okładce wizerunek młodej kobiety niosącej ciężki kosz z bielizną do prania.

 

Książka miesiąca ‒ kwiecień 2020

Biblioteka Austriacka w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie we współpracy z Instytutem Austriackim w Warszawie mają przyjemność zaprezentować Państwu w ramach projektu „Książka miesiąca” poruszająca powieść biograficzną dla dzieci i młodzieży Johanna opublikowaną w 1978 r. Renata Welsh otrzymała za nią Deutscher Jugendliteraturpreis (1980). Mamy nadzieję, że od połowy maja książkę będzie można wypożyczyć w oryginale w Bibliotece Austriackiej na 3. piętrze lub w sekretariacie Instytutu Austriackiego na ul. Zielnej 37. Książka nie została dotychczas przetłumaczona na język polski.

Akcja powieści rozgrywa się w Austrii w latach 30. XX w. Kraj jest niestabilny politycznie, zagrożony widmem nacjonalizmu, a Austriacy zmagają się z ubóstwem i bezrobociem. Bohaterka powieści trzynastoletnia Johanna zostaje wysłana do Dolnej Austrii, gdzie ma obiecany termin krawiecki. Na miejscu dowiaduje się, że będzie służącą w gospodarstwie wiejskim. Jest tam wyzyskiwana, dostaje marny wikt, nie otrzymując zapłaty. Jednak nie poddaje się. Walczy o swoje prawa, wolność i możliwość samostanowienia o swoim życiu. W końcu wyrasta na dojrzałą i mądrą kobietę. Książka należy do najlepszych powieści Renate Welsh, napisana w charakterystycznym dla autorki stylu realizmu, pełnym szczegółów i emocji.

Renate Welsh austriacka tłumaczka, pisarka urodzona w 1937 r. w Wiedniu. Napisała ponad osiemdziesiąt książek, z czego większość dla dzieci i młodzieży. Studiowała anglistykę, iberystykę i politologię. W 1969 r. zadebiutowała książką dla dzieci i młodzieży Der Enkel des Löwenjägers. Renate Welsh urodziła się tuż przed wybuchem II wojny światowej. Doświadczyła śmierci bliskich osób, matki i dziadka. Kształtowały ją tragiczne historie, które słyszała od żydowskich kolegów ojca. Za swoją pracę otrzymała m.in. Nagrodę Miasta Wiednia, Austriacką Nagrodę Państwową oraz Niemiecką Nagrodę Literacką Dzieci i Młodzieży. W 1995 i 2006 r. Renate Welsh uhonorowano nagrodami za całokształt twórczości. Mieszka w Wiedniu.

 

Buch des Monats – April 2020

Die Österreich-Bibliothek in der Universitätsbibliothek Warschau stellt wieder ein Buch vor, das im Rahmen des Projekts „Buch des Monats” in Zusammenarbeit mit dem Österreich Institut Warschau empfohlen wird. Wir präsentieren dieses Mal den berührenden biografischen Roman für Kinder und Jugendliche Johanna von Renate Welsh. Dieses Buch erschien 1978. Ab Mitte Mai können interessierte Leser und Leserinnen diesen Roman in der deutschen Fassung in der Österreich-Bibliothek Warschau im 3. Stock und am Österreich Institut in der Zielna 37 ausleihen.Dieser Roman erschien bisher nicht auf Polnisch.

Die Handlung dieses Romans spielt im Österreich der 30-er Jahre. Das Land ist politisch instabil, vom Gespenst des Nationalismus bedroht, und die Österreicher kämpfen mit Armut und Arbeitslosigkeit. Die Protagonistin des Romans, die dreizehnjährige Johanna, wird nach Niederösterreich geschickt, wo ihr ein Schneidertermin zugesagt wird. Vor Ort erfährt sie, dass sie als Bedienerin im Bauernhof arbeiten wird. Sie wird dort ausgebeutet, sie bekommt schlechtes Essen, für ihre harte Arbeit wird sie nicht bezahlt. Johanna gibt nicht auf und kämpft für ihre Rechte, ihre Freiheit und die Selbstbestimmung ihres Lebens. Schließlich wächst sie zu einer reifen, klugen Frau heran. Das Buch gehört zu den besten Büchern von Renate Welsh, geschrieben im charakteristischen Stil des Realismus, voll von Details und Emotionen.

Renate Welsh ist eine österreichische Übersetzerin und Schriftstellerin, geboren 1937 in Wien. Sie studierte in Wien Englisch, Spanisch und Politologie. Sie schrieb über 80 Bücher, die meisten davon für Kinder und Jugendliche. 1969 debütierte sie mit einem Buch für Kinder und Jugendliche Der Enkel des Löwenjägers. Sie wurde kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs geboren. Sie erlebte den Tod von nahen Verwandten, der Mutter und des Großvaters. Sie wurde auch durch das tragische Schicksal geprägt, das sie von den jüdischen Freunden ihres Vaters erfuhr. Für ihr Werk erhielt sie den Preis der Stadt Wien, den Österreichischen Staatspreis und den Deutschen Jugendliteraturpreis. Ihr Gesamtwerk wurde 1995 mit dem Österreichischen Würdigungspreis und 2006 mit dem Literatur-Würdigungspreis des Landes Niederösterreich ausgezeichnet. Sie lebt in Wien.

Tekst: Michał Dworakowski, Maciej Soborczyk, Biblioteka Austriacka
Fot. Bartłomiej Karelin, ORZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.