BuwLOG

Książka miesiąca Biblioteki Austriackiej w BUW – listopad / Buch des Monats in der Österreich-Bibliothek Warschau – November. Alfred Komarek „Polterabend”

Okładka książki Alfreda Komarka pt. Polterabend przedstawiająca brukowaną drogę wiodącą przez miasteczko.

Książka miesiąca – listopad 2018

Biblioteka Austriacka w BUW i Instytut Austriacki w Warszawie przedstawiają kolejną książkę w ramach cyklu „Książka miesiąca”. Tym razem prezentujemy Państwu kontynuację serii kryminalnej o inspektorze Simonie Polcie napisaną przez jednego z najsłynniejszych austriackich pisarzy powieści kryminalnych Alfreda Komarka pt. Polterabend z 2003 r. Komarek napisał siedem książek o inspektorze Polcie, z których sześć zostało sfilmowanych. Miejscem akcji całej serii jest dolnoaustriacki region winiarski Weinviertel. Komarek ozdabia swoje opowieści wyrazistymi postaciami, pięknymi opisami przyrody i ciekawymi szczegółami dotyczącymi życia na wsi oraz pracy w winnicy. Ze względu na prace remontowe w Bibliotece Austriackiej książkę można obecnie wypożyczyć w oryginale w sekretariacie Instytutu Austriackiego na ul. Zielnej 37. Niestety żadna z książek Alfreda Komarka nie została jeszcze przetłumaczona na język polski.

Inspektor Simon Polt zna swój rejon bardzo dobrze, jak również mocne i słabe strony jego mieszkańców. Polt posiada silne poczucie sprawiedliwości. Nie lubi karać, nie strzela i niechętnie używa przemocy. Dzięki jego uporczywości udaje mu się rozwiązać wiele przypadków na swój szczególny sposób. Tym razem bierze udział w nocnym winobraniu na polu swojego sąsiada Karla Fürnkranza i w prasie tłoczącej odkrywa zwłoki. Ku jego niezadowoleniu podczas dochodzenia okazuje się, że Karl Fürnkranz i jego syn są podejrzani. Dalsze śledztwo Polta prowadzi do czeskiego światka przestępczego związanego z prostytucją.

Alfred Komarek, urodzony w 1945 r. w Bad Aussee, mieszka obecnie jako niezależny pisarz w Wiedniu, Bad Aussee i Dolnej Austrii. Pisze reportaże z podróży, eseje i opowiadania jak również utwory dla stacji radiowych i telewizyjnych. Jest autorem wielu książek, wśród nich są albumy przyrodnicze np. o Salzkammergut lub Weinviertel, książki dla dzieci i siedem kryminałów o inspektorze Simonie Polcie. Wielokrotnie nagradzany, m.in. za swoją pierwszą powieść kryminalną Polt muß weinen otrzymał nagrodę im. Glausera za najlepszą powieść kryminalną roku 1998, w 2002 r. za najlepszy scenariusz otrzymał nagrodę telewizyjną „Romy”, w 2011 r. dostał nagrodę honorową austriackiego rynku księgarskiego.

Buch des Monats – November 2018

Die Österreich-Bibliothek in der Universitätsbibliothek Warschau stellt ein neues Buch vor, das im Rahmen des Projekts „Buch des Monats“ in Zusammenarbeit mit dem Österreich-Institut Warschau empfohlen wird. Dieses Mal präsentieren wir die Fortsetzung einer Serie über Gendarmerie-Inspektor Simon Polt von einem der renommiertesten Krimiautoren Österreichs Alfred Komarek unter dem Titel Polterabend aus dem Jahr 2003. Komarek schrieb sieben Romane über Inspektor Polt, von denen sechs verfilmt wurden. Es ist eine Reihe, die tief im niederösterreichischen Weinviertel verwurzelt ist. Komarek verzaubert seine Geschichten mit liebevoll gezeichneten Charakteren, schönen Landschaftsbeschreibungen und interessanten Details aus dem dörflichen Leben und der Arbeit eines Weinbauers. Da die Österreich-Bibliothek wegen Renovierungsarbeiten am Gebäude bis voraussichtlich Ende Dezember 2018 geschlossen ist, steht das Buch nur im Österreich Institut in der Zielna 37 zur Verfügung. Kein Buch von Alfred Komarek wurde bis jetzt ins Polnische übersetzt.

Gendarmeriebeamter Simon Polt kennt seinen Rayon sehr gut und die Menschen mit ihren Stärken und Schwächen. Polt verfügt über einen starken Sinn für Gerechtigkeit. Er straft nicht gerne, schießt nicht und wendet ungern Gewalt an. Dank seiner Hartnäckigkeit löst er die Fälle auf seine ganz eigene Art. Dieses Mal nimmt er an einer nächtlichen Eisweinslese seines Dorfgenossen Karl Fürnkranz teil und entdeckt in der Traubenpresse eine Leiche. Zu Polts Unbehagen stellt sich bei seinen Nachforschungen heraus, dass Fürnkranz sowie dessen Sohn tatverdächtig sind. Polts Ermittlungen führen ihn ins tschechische Rotlichtmilieu.

Alfred Komarek, geboren 1945 in Bad Aussee, lebt als freier Schriftsteller in Wien, Bad Aussee und Niederösterreich, schreibt, u.a. Reisereportagen, Essays und Erzählungen sowie Arbeiten für Hörfunk und TV. Er verfasste zahlreiche Bücher, darunter mehrere Landschaftsbände, u.a. über das Salzkammergut, das Weinviertel etc., Kinderbücher und sieben Kriminalromane um Inspektor Simon Polt. Vielfach ausgezeichnet, u.a. für seinen ersten Kriminalroman Polt muß weinen mit dem Glauser-Preis für den besten Krimi des Jahres 1998, mit Film- und Fernsehpreis „Romy“ für das beste Drehbuch 2002 und mit dem Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels 2011.

Maciej Soborczyk, Biblioteka Austriacka
Fot. Bartłomiej Karelin, ORZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.