BuwLOG

Książka miesiąca Biblioteki Austriackiej w BUW – październik / Buch des Monats in der Österreich-Bibliothek Warschau – Oktober. Julya Rabinowich „Dazwischen: Ich”

Gładka niebieska okładka z maleńką walizeczką na górze udekorowana chmurami płynącymi po niebie

Książka miesiąca ‒ październik 2021

Biblioteka Austriacka w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie we współpracy z Instytutem Austriackim w Warszawie mają przyjemność zaprezentować Państwu w ramach projektu „Książka miesiąca” powieść dla młodzieży austriackiej pisarki Julyi Rabinowich pt. Dazwischen: Ich. Jest to poruszająca opowieść o przyjaźni, migracji i dorastaniu w czasach wojny i prześladowań. Książka otrzymała w 2017 Austriacką nagrodę książkową dla dzieci i młodzieży (Kinder- und Jugendbuchpreis). Publikację można wypożyczyć w Bibliotece Austriackiej na 3. piętrze oraz w sekretariacie Instytutu Austriackiego na ul. Zielnej 37. Książka nie została jeszcze przetłumaczona na język polski.

Głowna bohaterka Medina ma 15 lat i przybywa z rodziną do Niemiec. Są uchodźcami z kraju, w którym trwa wojna. Mieszka z rodzicami, młodszym bratem i ciotką w domu dla uchodźców. Czekają na azyl. Książka ma formę pamiętnika. Medina opisuje trudne życie rodziny uchodźców. Uczy się niemieckiego, stając się pośrednikiem pomiędzy rodziną a światem zewnętrznym. Poznaje również nową przyjaciółkę, przeżywa pierwsze zakochanie. Autorka powieści czerpie z  osobistego doświadczenia pracy z uchodźcami, opisując ich z empatią, zrozumieniem i w autentyczny sposób. Sama jako dziecko wyemigrowała z rodzicami ze Związku Radzieckiego. Jest to wzruszająca, ważna, aktualna powieść, napisana świetnym, ekspresyjnym językiem. Autorka zadedykowała swoją książkę wszystkim dzieciom i młodzieży, których poznała i którzy szukali domu.

Julya Rabinowich, ur. w 1970 roku w Leningradzie (Petersburg) w Związku Radzieckim. Jest austriacką pisarką, dramaturżką, malarką i tłumaczką symultaniczną. Rabinowich jest córką malarza Borisa Rabinowicha (1938-1988), którego dorobek pisarka zaprezentowała w 2013 roku w Muzeum Żydowskim w Wiedniu. W 1977 roku opuściła Związek Radziecki. W latach 1993-1996 studiowała tłumaczenie ustne w Instytucie Tłumaczeń na Uniwersytecie Wiedeńskim. W 1998 zaczęła studia na wydziale malarstwa i filozofii w Uniwersytecie Sztuki Stosowanej, które ukończyła dyplomem w 2006 roku. Od 2006 roku Rabinowich pracuje jako tłumaczka podczas sesji psychoterapeutycznych w Domu Integracji w Wiedniu oraz współpracuje z organizacjami zajmującymi się uchodźcami. Od marca 2012 r. ma swoją cotygodniową rubrykę „Wstrząśnięte, nie mieszane“ w dodatku Album w dzienniku „Der Standard”, w której analizuje aktualne tematy. Jest laureatką wielu stypendiów i nagród. Pisze również sztuki teatralne, które są wystawiane na wielu prominentnych scenach Wiednia. Do tej pory wydała pięć powieści: Spaltkopf (2008), Herznovelle (2011), Die Erdfresserin (2012), Die Krötenliebe (2016) i Dazwischen: Ich (2016).

Buch des Monats – Oktober 2021

Die Österreich-Bibliothek in der Universitätsbibliothek Warschau und das Österreich-Institut Warschau stellen im Rahmen des Projekts „Buch des Monats“ einen Jugendroman der österreichischen Schriftstellerin Julya Rabinowich unter dem Titel Dazwischen: Ich vor. Erzählt wird eine bewegende Geschichte über Freundschaft, Migration und das Erwachsenwerden in der Zeit von Krieg und Verfolgung. Das Buch wurde mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2017 ausgezeichnet. Interessierte Leser und Leserinnen können den Band in der Österreich-Bibliothek Warschau in der BUW und am Österreich Institut in der Zielna 37 ausleihen. Bis heute erschien kein Werk von Julya Rabinowich auf Polnisch.

Die Hauptheldin Medina ist 15 und kommt mit ihrer Familie nach Deutschland. Sie sind Flüchtlinge aus einem Land, in dem Krieg herrscht. Das Mädchen lebt mit ihren Eltern, ihrem jüngeren Bruder und einer Tante in einem Flüchtlingsheim. Sie warten auf Asyl. Das Buch hat die Form eines Tagebuchs. Medina beschreibt das schwierige Leben einer Flüchtlingsfamilie. Sie lernt Deutsch und wird zur Vermittlerin zwischen ihrer Familie und der Außenwelt. Sie lernt eine neue Freundin kennen, erlebt ihre erste Liebe. Die Autorin schöpft aus ihrer persönlichen Erfahrung in der Arbeit mit Flüchtlingen und beschreibt sie mit Empathie, Verständnis und auf eine authentische Art und Weise. Sie selbst emigrierte als Kind aus der Sowjetunion. Es ist ein berührender, wichtiger, zeitgemäßer Roman, geschrieben in einer hervorragenden, ausdrucksstarken Sprache. Die Autorin widmete ihr Buch allen Kindern und Jugendlichen, die ihr begegneten und Heimat suchten.

Julya Rabinowich, geb. 1970 in Leningrad (St. Petersburg) in der Sowjetunion, ist eine österreichische Schriftstellerin, Dramatikerin, Malerin und Simultandolmetscherin. Rabinowich ist die Tochter des Malers Boris Rabinowich (1938–1988), dessen Werk sie 2013 im Jüdischen Museum Wien ausstellte. Sie kam im Jahr 1977 aus der Sowjetunion nach Wien. Sie studierte von 1993 bis 1996 an der Universität Wien Dolmetschen und begann 1998 ein Studium an der Universität für Angewandte Kunst Wien mit Schwerpunkt Malerei und Philosophie, das sie 2006 mit dem Diplom abschloss. Rabinowich arbeitet seit 2006 im Rahmen von Psychotherapiebehandlungen als Dolmetscherin für das Integrationshaus Wien und den Flüchtlingsdienst mit Flüchtlingen. Seit März 2012 schreibt Julya Rabinowich wöchentlich die Kolumne „Geschüttelt, nicht gerührt” im „Album” des „Standard”, wo sie aktuelle Themen analysiert. Sie ist Preisträgerin von zahlreichen Stipendien und Preisen. Sie schreibt auch Theaterstücke, die auf prominenten Wiener Bühnen aufgeführt werden. Sie veröffentlichte fünf Romane: Spaltkopf (2008), Herznovelle (2011), Die Erdfresserin (2012), Die Krötenliebe (2016) i Dazwischen: Ich (2016).

Tekst: Michał DworakowskiMaciej Soborczyk, Biblioteka Austriacka
Fot. Bartłomiej Karelin, ORZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.